Publikácia Miroslava Ballaya k medzinárodnému festivalu Into the Miracles – Interpretačné sondy na predmet základy umeleckej komunikácie a interpretácie.

Otvoriť a čítať publikáciu

Unikátny umelecký festival sa uskutočnil 1. – 4. júla 2023 na 80 kilometrovej trase medzi Dudincami a Bátovcami. Na trase bolo umiestnených 82 umeleckých diel a na projekte participovalo viac než 90 umelcov zo Slovenska, Českej republiky, Nórska, Islandu, Lichtenštajnska a Ukrajiny. Umelecký program obsahoval diela z oblastí súčasného tanca, divadla, performatívnych umení, vizuálneho umenia, audiovízie, hudby, soundizajnu a literatúry.

Projektovými partnermi sú Company B. Valiente (Nórsko), Kultur-Traverse (Lichtenštajnsko) a Tjarnarbíó (Island), ktorých vyslaní umelci absolvovali svoje rezidenčné umelecké pobyty vo vybraných lokalitách a pracovali na svojich nových dielach. Do projektu boli zapojení aj študenti vysokých škôl s umeleckým zameraním (Technická univerzita Košice, Akadémia umení Banská Bystrica a Vysoká škola výtvarných umení Bratislava) spolu so svojimi pedagógmi. Dôležitými partnermi projektu boli lokálny participanti – obce, ktorými festivalová trasa prechádzala – Dudince, Terany, Hontianske Tesáre, Dvorníky, Šipice, Sebechleby, Beluj, Baďan, Jabloňovce, Pečenice, Bátovce.

Projekt Vzkriesenie zázraku: Vývoj nového modelu umeleckého festivalu na slovenskom vidieku získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 170 000 Eur prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 30 000 Eur z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je rozvoj publika, podpora tvorby a prezentácie súčasného umenia a budovanie partnerstiev na lokálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni.

Medzinárodný festival Into the Miracles z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

https://intothemiracles.com

ehp+sr
086_into the miracles_Copyright Marek Jančúch_July 04, 2023_resize
Podobné príspevky
Čítať viac...

Tri premiérové uvedenia a Psota na Slovensku

V decembri pokračujeme v novej edícii vzdelávacieho programu pre študentov stredných a vysokých škôl Psota na Slovensku a uvedieme tri premiéry.
Čítať viac...

Čakanie na zázrak

V piatok 1. októbra 2021 sa v záhrade Divadla Pôtoň v Bátovciach uskutoční otvorenie trvalej vizuálnej inštalácie Juraja Poliaka Neprítomnosť zázraku nás vyčerpáva, ktorá bola realizovaná pre medzinárodnú výstavu scénografie a divadelného priestoru Pražské Quadriennale 2019.
Čítať viac...

aBASTA 2014

Prihláste sa na workshopy v rámci letného umeleckého tábora aBASTA, ktorý sa uskutoční 13. júna - 18. júla 2014 v priestoroch Divadla Pôtoň. Lektormi sú Viera Dubačová, Martin Dufek, Beáta Kolbašská, Eva Klinčoková, Jakub Pišek, Jaroslav Viňarský.
Čítať viac...

Literárny inkubátor 2021

Divadlo Pôtoň začiatkom kalendárneho roka vyhlásilo otvorenú výzvu na obsadenie rezidenčných umeleckých pobytov v programe Literárny inkubátor 2021. Dramaturgická rada programu vybrala z prihlásených projektov sedem autorov a autoriek, ktorí budú v Bátovciach vytvárať svoje nové diela.