Pôtoň, o.z.
Bátovce 358, 935 03 Bátovce

IČO: 36109185
DIČ: 2021560266

(Pôtoň nie je platcom DPH)

Číslo účtu: SK64 0200 0000 0038 6875 7853
Číslo účtu: SK79 0200 0000 0039 1116 0551

Registrácia: VVS/1-900/90-16257
Štatutárny zástupca: Mgr. art. Michal Ditte, Riaditeľ

 

Bez javiska, o.z.
Perecká 2965/7, 934 05 Levice

IČO: 52242382
Registrácia: VVS/1-900/90-55974
Štatutárny zástupca: Simona Hudecová

 

 

http://antiangstrezeptfrei.net/diazepam-10mg