Čítať viac...

Desať letných umeleckých pobytov v Bátovciach

Na otvorenú výzvu k letným rezidenčným pobytom zareagovalo 50 umelcov. Počas leta sa v priestoroch umeleckého centra v Bátovciach uskutoční 10 pobytov slovenských umelcov a umelkýň. Zastúpené sú takmer všetky umelecké oblasti: divadlo, súčasný tanec, vizuálne umenie a literatúra.
Čítať viac...

Kultúrny Impulz pre stredné školy

Divadlo Pôtoň v marci realizuje pre študentov a študentky stredných škôl nové vzdelávacie podujatie Impulz. Projekt Impulz je koncipovaný ako nový formát neformálneho vzdelávania, ktorý zároveň podporuje rozvoj kultúrnej gramotnosti a kultiváciu mladých ľudí. V Bátovciach sa uskutoční osem celodenných aktivít neformálneho vzdelávania a divadlo uvedie v rámci podujatí reprízy inscenácií Terra Apathy a Swing Heil!.
Čítať viac...

Záverečná konferencia: Into the Miracles

Divadlo Pôtoň pripravuje záverečnú konferenciu medzinárodného festivalu Into the Miracles. Podujatie sa uskutoční 25. novembra 2023 o 15:00 v priestoroch Divadla Pôtoň - Centrum umenia a kreativity v Bátovciach.
Čítať viac...

Esencie zázrakov v partnerských krajinách

Divadlo Pôtoň v spolupráci s partnerskými organizáciami z Nórska, Lichtenštajnska a Islandu pripravuje 1. – 4. júla 2023 unikátny umelecký projekt Into the Miracles, ktorý bude prebiehať na sedemdesiat kilometrov dlhej trase medzi Dudincami a Bátovcami za účasti viac než šesťdesiat umelcov zo šiestich krajín.
Čítať viac...

Prenájom kultúrneho centra

Prenajmite si naše priestory na oslavu, stretnutie s priateľmi alebo rodinou, pre firemné stretnutie. Podporte tak činnosť kultúrneho centra na vidieku.
Čítať viac...

Michal Paľko je na rezidencii

Michal Paľko je na rezidenčnom umeleckom pobyte v Centre umenia a kreativity. Väčšinu času pracuje na židovskom cintoríne. A o tomto čase nám napísal.
Čítať viac...

Open call for a volunteering opportunity in Slovakia

Pôtoň theatre and Cultural centre from Slovakia invites young people between 18 and 30 for a three-week adventure during the preparation process and the realization of the international arts festival Into the Miracles.
Čítať viac...

Open call na dobrovoľnícku stáž

Pozývame mladých ľudí vo veku 18 až 30 rokov na trojtýždňové dobrodružstvo pri prípravách a realizácii medzinárodného umeleckého festivalu Into the Miracles.
Čítať viac...

Open call: Mikrosvety

Centrum umenia a kreativity vyhlasuje otvorenú výzvu pre umelcov z oblasti vizuálnych umení. Dedlajn pre zasielanie prihlášok je 30. marec 2023.