Divadlo Pôtoň v marci zrealizuje pre študentov a študentky stredných škôl nové vzdelávacie podujatie Impulz. Projekt Impulz je koncipovaný ako nový formát neformálneho vzdelávania, ktorý zároveň podporuje rozvoj kultúrnej gramotnosti a kultiváciu mladých ľudí. V Bátovciach sa uskutoční osem celodenných aktivít neformálneho vzdelávania a divadlo uvedie v rámci podujatí reprízy inscenácií Terra Apathy a Swing Heil!.

 

Hlavným zámerom Impulzu je rozvíjať záujem mladých ľudí o divadelné umenie a tvorbu. Prostredníctvom kultúrno-vzdelávacích podujatí Divadlo Pôtoň vytvára priestor pre rozvoj kultúrnej gramotnosti, sebarealizáciu a schopnosť formulovať a prezentovať vlastný názor. Ambíciou projektu je taktiež poukázať na možnosti kvalitného a zmysluplného trávenia voľného času mládeže a podporiť pozitívne voľnočasové návyky.

Impulz zahŕňa rozmanité aktivity, vrátane repríz inscenácií Divadla Pôtoň, prednášok, diskusií a workshopov. Obsah aj forma týchto aktivít sú navrhnuté tak, aby umožnili autentický zážitok z návštevy divadla a z procesov divadelnej tvorby. Cieľom jednotlivých aktivít je úonúknuť študentom exkurziu do unikátneho divadelného priestoru pôsobiaceho na vidieku, autenticky reflektovať možnosti fungovania profesionálneho nezriaďovaného divadla na Slovensku, sprostredkovať mladým účastníkom nekonvenčné divadelné predstavenia z dielne Divadla Pôtoň, reflektovať videnú inscenáciu a viesť diskusiu o možnostiach interpretácie divadelného jazyka a výrazových prostriedkoch, diskutovať o funkcii a prínose umenia a divadla pre spoločnosť, priblížiť tvorivý proces vzniku divadelného diela.

Projekt Impulz sa stáva výnimočnou príležitosťou na vzdelávanie mladých ľudí formou divadelného umenia, ponúkajúc zaujímavý a interaktívny prístup k rozvoju kultúrnej gramotnosti a tvorivosti.

Súčasťou podujatia sú reprízy inscenácií z produkcie Divadla Pôtoň: Terra Apathy a Swing Heil!. Swing Heil! je medzinárodný koprodukčný projekt Divadla Pôtoň a Horáckého divadla Jihlava, zameraný na subkultúru vyznávačov jazzu a swingu v období druhej svetovej vojny, ktorá stála v opozite voči totalitnému nacistickému režimu. Terra Apathy čerpá z príbehu obce Horné Opatovce, ktorá čelila ekologickej katastrofe po výstavbe hlinikárne v Žiari nad Hronom a bola v roku 1969 zlikvidovaná a vymazaná z mapy na základe uznesenia vlády Československej socialistickej republiky.

Celodenné podujatia vzdelávacieho projektu Impulz s inscenáciou Terra Apathy sa uskutočnia 12. – 15. marca 2024 a s inscenáciou Swing Heil! 22. – 27. marca 2024.

 

Projekt Impulz z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

IMG_6753
Podobné príspevky
Čítať viac...

September bude v Divadle Pôtoň silný

Miracles, Pecha Kucha Night, výstava Ilony Németh a Objav roka – september bude v Divadle Pôtoň silný. Čaká ho účasť na Divadelnej Nitre, tretie vydanie Pecha Kucha Night, vernisáž výstavy Ilony Németh a hosťujúce predstavenie Elledanse Mama ma má, ktoré získalo Dosky 2015 v kategórii Objav roka. Divadlo sa už pripravuje na rok 2018 a v smerovaní má jasno – chce sa viac venovať laboratóriu umeleckej tvorby.
Čítať viac...

Október 2022

Nová edícia Psoty na Slovensku 2022.
Čítať viac...

Otvárame rok 2017

Aktuálny rok 2017 sa v Divadlo Pôtoň začne prvým rezidenčným pobytom mladej spisovateľky Kataríny Vargovej a jej workshopom kreatívneho písania, pre mladých manažérov kultúry je určený workshop Impulz, ktorý ponúkne návod, ako postupovať pri tvorbe umeleckého projektu. Na záver mesiaca uvádza tento mladý kreatívny priestor v bývalom kultúrnom dome v Bátovciach aj filmové projekcie – animovaný film Až na severný pól a americkú drámu James White.
Čítať viac...

Open call na dobrovoľnícku stáž

Pozývame mladých ľudí vo veku 18 až 30 rokov na trojtýždňové dobrodružstvo pri prípravách a realizácii medzinárodného umeleckého festivalu Into the Miracles.
Čítať viac...

Divadlo Pôtoň medzi Bátovcami a Bratislavou

Divadlo Pôtoň pripravuje v júni tri umelecké rezidenčné pobyty, šieste vydanie prezentačného formátu PechaKucha Night a dve kolektívne výstavy. V bratislavskom Štúdiu 12 sa uskutočnia reprízy koprodukčného projektu Americký cisár.
Čítať viac...

Divadlo Pôtoň spolu so Slovenskou akadémiou vied skúma publikum

Divadlo Pôtoň v závere roka rozširuje svoj záber záujmu a aktivít smerom ku koprodukčným projektom s presahom do verejného života. V spolupráci so Slovenskou akadémiou vied (SAV) sa zameriava na výskum publika, s Nadáciou Milana Šimečku robí Jesennú školu Umením proti radikalizácii; v novembri uvádza aj koprodukčný projekt s Kompániou Szinház Woman´s fate today a hosťujúce predstavenie Elledanse Mama ma má. Na Noc divadiel naplánovali Pecha Kuchu a Debris company.