Divadlo Pôtoň v marci zrealizuje pre študentov a študentky stredných škôl nové vzdelávacie podujatie Impulz. Projekt Impulz je koncipovaný ako nový formát neformálneho vzdelávania, ktorý zároveň podporuje rozvoj kultúrnej gramotnosti a kultiváciu mladých ľudí. V Bátovciach sa uskutoční osem celodenných aktivít neformálneho vzdelávania a divadlo uvedie v rámci podujatí reprízy inscenácií Terra Apathy a Swing Heil!.

 

Hlavným zámerom Impulzu je rozvíjať záujem mladých ľudí o divadelné umenie a tvorbu. Prostredníctvom kultúrno-vzdelávacích podujatí Divadlo Pôtoň vytvára priestor pre rozvoj kultúrnej gramotnosti, sebarealizáciu a schopnosť formulovať a prezentovať vlastný názor. Ambíciou projektu je taktiež poukázať na možnosti kvalitného a zmysluplného trávenia voľného času mládeže a podporiť pozitívne voľnočasové návyky.

Impulz zahŕňa rozmanité aktivity, vrátane repríz inscenácií Divadla Pôtoň, prednášok, diskusií a workshopov. Obsah aj forma týchto aktivít sú navrhnuté tak, aby umožnili autentický zážitok z návštevy divadla a z procesov divadelnej tvorby. Cieľom jednotlivých aktivít je úonúknuť študentom exkurziu do unikátneho divadelného priestoru pôsobiaceho na vidieku, autenticky reflektovať možnosti fungovania profesionálneho nezriaďovaného divadla na Slovensku, sprostredkovať mladým účastníkom nekonvenčné divadelné predstavenia z dielne Divadla Pôtoň, reflektovať videnú inscenáciu a viesť diskusiu o možnostiach interpretácie divadelného jazyka a výrazových prostriedkoch, diskutovať o funkcii a prínose umenia a divadla pre spoločnosť, priblížiť tvorivý proces vzniku divadelného diela.

Projekt Impulz sa stáva výnimočnou príležitosťou na vzdelávanie mladých ľudí formou divadelného umenia, ponúkajúc zaujímavý a interaktívny prístup k rozvoju kultúrnej gramotnosti a tvorivosti.

Súčasťou podujatia sú reprízy inscenácií z produkcie Divadla Pôtoň: Terra Apathy a Swing Heil!. Swing Heil! je medzinárodný koprodukčný projekt Divadla Pôtoň a Horáckého divadla Jihlava, zameraný na subkultúru vyznávačov jazzu a swingu v období druhej svetovej vojny, ktorá stála v opozite voči totalitnému nacistickému režimu. Terra Apathy čerpá z príbehu obce Horné Opatovce, ktorá čelila ekologickej katastrofe po výstavbe hlinikárne v Žiari nad Hronom a bola v roku 1969 zlikvidovaná a vymazaná z mapy na základe uznesenia vlády Československej socialistickej republiky.

Celodenné podujatia vzdelávacieho projektu Impulz s inscenáciou Terra Apathy sa uskutočnia 12. – 15. marca 2024 a s inscenáciou Swing Heil! 22. – 27. marca 2024.

 

Projekt Impulz z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

IMG_6753
Podobné príspevky
Čítať viac...

Štrnásť rokov operného teroru

Divadlo Pôtoň bude vo štvrtok 22. septembra 2016 hostiť inscenáciu Slávy Daubnerovej Solo lamentoso. Inscenácia je nominovaná na ceny Dosky 2016 v kategóriách najlepšia inscenácia a najlepšia réžia divadelnej sezóny. Na predstavenie do Bátoviec sa môžu diváci po prvýkrát odviesť KulturBusom.
Čítať viac...

Zakričať na nich Swing Heil!

Divadlo Pôtoň v spolupráci s Horáckým divadlom Jihlava pripravuje online premiéru koprodukčného divadelného projektu Swing Heil! Slovenská premiéra sa uskutoční 26. apríla 2021 a česká premiéra 29. apríla 2021.
Čítať viac...

Vypadnite do Francúzska!

Francúzska kultúrna organizácia „Euroculture en Pays Gentiane“ organizuje v termíne 8. – 30. júla 2017 letný kemp „7 ROADS 1 PATH“ pre študentov umeleckých škôl a mladých umelcov. Divadlo Pôtoň, ako slovenský partner projektu, oslovuje mladých umelcov vo veku 16 – 30 rokov, ktorí chcú cestovať, naberať nové skúsenosti a spolupracovať na medzinárodnom projekte vo Francúzsku. Projekt je otvorený pre tanečníkov, hercov, scénografov, performerov, hudobníkov, ale aj pre umelcov z odborov vizuálne umenie a nové médiá.
Čítať viac...

Premiéra: Terra Apathy

Divadlo Pôtoň pripravuje premiéru a online reprízy inscenácie Terra Apathy. Nový projekt čerpá z príbehu obce Horné Opatovce, ktorá po výstavbe hlinikárne v Žiari nad Hronom čelila ekologickej katastrofe a v roku 1969 bola uznesením vlády Československej socialistickej republiky zlikvidovaná a vymazaná z mapy.
Čítať viac...

Výskum publika

Výskum bol zameraný na zmapovanie publika - jeho preferencií, potrieb a kultúrnej gramotnosti. Zber dát prebiehal v lokalite, v ktorej pôsobí Divadlo Pôtoň (Bátovce, Žemberovce, Pukanec).