VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) OBSTARANIE VÝROBY LANDARTOVÝCH UMELECKÝCH PRVKOV
Zverejnenie: 09.02.2022

Objednávka
Zverejnenie: 16.02.2022


VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) OBSTARANIE VÝROBY A MONTÁŽE DREVENEJ TERASY
Zverejnenie: 17.01.2022

Objednávka
Zverejnenie: 31.01.2022


VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) OBSTARANIE ZÁHRADNÍCKYCH SLUŽIEB A TOVAROV
Zverejnenie: 10.09.2021

Objednávka
Zverejnenie: 21.09.2021


VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) OBSTARANIE MATERIÁLNEHO VYBAVENIA PARKU UMENIA – ZELENÉHO EPICENTRA KULTÚRY A UMENIA NA SLOVENSKOM VIDIEKU
Zverejnenie: 10.09.2021