Impulz 2018 I. / 27. – 28.10.2018

V úvodnej fáze workshopu lektori Tom Rychetský a Denisa Musilová preskúmajú za pomoci improvizácií choreografiu ako proces tvorby sérií fyzických vzťahov. Prostredníctvom spojenia a rozdelenia medzi fyzickým telom a vedomím budú skúmať nový smer v prežívaní pohybu. Experimenty budú zahŕňať využitie imaginácie, partnerskej spolupráce a konštruovanie fyzických problémov, ktoré ovplyvnia telesný stav. Lektori spolu s frekventatmi vyskúšajú limity ako súčasť kompozície. Cez opatrné a premyslené cítenie tela vybudujú silný osobný štýl pohybu, emočné cítenie a odvahu k vyjadrovaniu. Tieto cvičenia budú využité ako fyzický warm-up a duševná príprava pre väčšie uvedomenie si tela, tak potrebné pre všetkých performerov. V ďalšej časti workshopu sa lektori sústredia na fyzickú kultiváciu tela tanečníka a herca. Zacielenie povedie k rozvoju citlivosti voči vlastnému telu – uvedomenie si svojho tela ako nástroja k vyjadreniu a k užívaniu jeho prirodzených pohybových možností a kvalít. Pri práci budú lektori využívať a kombinovať techniky zacielené na rozvoj koordinácie, stability, rytmu, vnútornej koncentrácie, vnímania priestoru, ale aj ľudí okolo seba, ich vzájomnú komunikáciu a spoluprácu. Improvizáciou sólovou alebo skupinovou podporia kreativitu a osobný rast performerov.

Impulz 2018 II. / 29. – 30.10.2018

Samostaný dvojdňový workshopový blok bude zameraný na dramaturgiu a tvorbu libreta v tanečnom a fyzickom divadle pod lektorským vedením režisérky Ivety Ditte Jurčovej, dramaturga Michala Ditteho a choreografov, tanečníkov Toma Rychetského a Denisy Musilovej.

Intenzívny 4 dňový workshop Impulz sa uskutoční 27. – 30. októbra 2018 v priestoroch Divadla Pôtoň v Bátovciach. Workshop je určený pre tanečníkov, hercov a performerov.

Prihlášky je potrebné zaslať do 20. októbra 2018.

 

ONLINE PRIHLÁŠKA – Impulz I. (27. – 28.10.2018)

ONLINE PRIHLÁŠKA – Impulz II. (29. – 30.10.2018) KAPACITA NAPLNENÁ!

 

Účastnícky poplatok za Impulz I.: 15 eur
Účastnícky poplatok za Impulz II.: 25 eur

Poplatok uhrádzajte prevodom na účet až po výzve organizátora a akceptovaní prihlášky.

  • Účastníci workshopu budú mať zabezpečené ubytovanie. V obci je k dispozícii supermarket a donáška jedla (pizza, šaláty, minútky)
  • Kapacita workshopu I. je 20 osôb.
  • Kapacita workshopu II. je 10 osôb.

Lektori:

Tomáš Rychetský

Vyštudoval Tanečné konzervatórium hlavného mesta Praha. V roku 2000 nastúpil do Pražského komorného baletu, kde tancoval v dielach popredných českých a zahraničných choreografov (J. Kodet, J. Kylián, P. Šmok, L. Vaculík, P. Zuska, Ch. Bruce, P. Delcroix). Od sezóny 2003/2004 bol členom baletu ND v Prahe, kde tancoval v choreografiách J. Kyliána (Stamping ground, Petite Mort, Last Touch), C. Janssen (Álbum Familiar), I. Galili (Through Nana´s Eye), P. Zusky (Little Extreme, Svěcení jara) či M. Eka (Carmen). V roku 2002 založil tanečnú skupinu TODAnce company, v ktorej sa venoval choreografiám spoločne s Davidem Stránským (Nanopicture, Č4yři, Šťastná sedma, Positivní…?). Ako choreograf spolupracuje s baletom ND v Prahe. Spolupráca s V. Konvalinkou a P. Hejným viedla v roku 2009 k založeniu nezávislého súboru Dekkadancers. Nasledovala spolupráca s nezávislými tanečnými súbormi 420people, Pražský komorný balet či Bohemia Balet. Medzi jeho poslednú autorskú tvorbu sa radí choreografia a réžia diela „Airground“ pre Cirk La Putyka a choreografie 3100°C mé krve pre Horácké divadlo v Jihlave. Posledná choreografia Rekviem za nekonečno, ktorú vytvoril pre Pražský komorný balet, mala premiéru v novembri 2017. Za choreografiu „Nedokončený kus“ získal v roku 2011 1. cenu na Medzinárodnej choreografickej súťaži v Plzni a súčasne prémiu za najlepšie autorské dielo. V rámci Medzinárodnej video-art súťaže Janáček kontra expresionismus Brno 2010, ktorá sa konala pod záštitou J. Kyliána, získal 1. cenu za inscenáciu Sinfonietta Dekkadancers.

Denisa Musilová

Choreografka, tanečníčka a performerka. Pôsobila v Izraeli a USA, kde spolupracovala s mnohými umelcami, napríklad D. Shemy (ISR), N. Yerushalmy (USA/ISR), P. Zuštiak (USA), Bill Young & Colleen Thomas (USA), X. Garnica & S. Moryia (USA), T. Stronach (USA), M. Čechová (ČR). V tanci sa dlhšiu dobu sústredila na techniku japonského tanca Butó a Noguchi gymnastiku – trénovala a vystupovala spoločne s prvými majstrami tohto odboru, ako sú: Ko Murobushi, Yukio Waguri, Semimaru (Sankai Juku), a dále Mari Osanai a Daiichiro Yuyama (Dairakudakan). Momentálne tancuje v ND v Prahe v predstavení Poprask v opere a v produkcii Orpheus Unsung režiséra Marka DeChiazzy a hudobníka Stevena Mackeye. Vytvorila choreografiu pre predstavenie Quixote v Montclair State University (USA), ako súčasť prestížnej divadelnej prehliadky Peak Performances. Ďalšie kredity zahrňujú performancie s hudobníkom Arturom Ashinem na bienále PERFORMA 13 v New Yorku, účinkovanie na benefite Watermill Foundation pod vedením Roberta Wilsona a spolupráca na choreografii pre Fire Burning Rain, operu skladateľky Jihae a scénáristy Johna Patricka Shanleye. Jej vlastná tvorba bola koprodukovaná a prezentovaná na NY Butoh Festivale, SOAK Festivale v New Yorku, Českom centre v New Yorku, v divadlách Triskelion Arts, 92 Street Y, LATEA . Momentálne pripravuje choreografiu opery Savior pre Chicago symphony orchestra a autorské celovečerné predstavenie Fitting rooms, ktoré bude mať premiéru v apríli 2018 v Brooklyne (USA).

Iveta Ditte Jurčová

Absolvovala štúdium na VŠMU v Bratislave, odbor Divadelná réžia pod pedagogickým vedením prof. Juraja Nvotu. Je zakladateľkou, umeleckou šéfkou a režisérkou Divadla Pôtoň v Bátovciach. Vo svojej tvorbe sa zameriava predovšetkým na súčasné spoločenské témy. Výber z tvorby a ocenení: W. Shakespeare – M. Ditte: Shake ShakespeaRe_Macbeth (udelené tri nominácie na herecký výkon, Cairo international festival for experimental theatre 2008), M. Ditte: Terra Granus (Nominácia na cenu Grand Prix Nová Dráma 2008, Cena bratislavského diváka – Nová Dráma/New Drama 2008), M. Ditte: Psota (Nominácia v kategórii Najlepšia inscenácia divadelnej sezóny – Dosky 2012), M. H. Šahanský: Krajina nepokosených lúk (Nominácia na cenu Grand Prix Nová Dráma 2014), Miracles (Nominácia v kategórii Mimoriadny počin v činohernom divadle – Dosky 2017), M. Pollack: Americký cisár (Nominácia v kategórii Najlepšia inscenácia divadelnej sezóny, Najlepšia scénografia divadelnej sezóny a Najlepšia réžia divadelnej sezóny – Dosky 2018). Je autorkou a lektorkou mnohých projektov v oblasti divadelného umenia, editorkou odbornej publikácie 3xS – Zborník prednášok o divadle 21. storočia. Pôsobila ako pedagogička hereckej tvorby na Súkromnom konzervatóriu v Nitre, ako metodička pre divadlo v Národnom osvetovom centre, pracovala ako členka dotačnej komisie Ministerstva kultúry SR a pôsobila ako kurátorka pre slovenskú časť programu na medzinárodnom festivale Divadelná Nitra 2015. Spolupracovala s Mestským divadlom Zlín (Z. Ferenczová: O chytré princezně), s Mestským divadlom Bratislava (M. Uhde – M. Štedroň: Balada pre banditu), s Bábkovým divadlom Žilina (M. Ditte: Tri Matrioshki), s Bábkovým divadlom na Rázcestí v Banskej Bystrici (M. Ditte: Tajomstvo domu Skuteckých), so Slovenským komorným divadlom v Martine (M. Ditte: Nežná), so Slovenským národným divadlom (Desatoro/ M. Ditte: Nezabiješ), so Slezským divadlom Opava (F. M. Dostojevský: Bratia Karamazovci) a Horáckym divadlom Jihlava (A. P. Čechov: Čajka). V poslednom období sa venuje aj rozhlasovej réžii. Pre Slovenský rozhlas Rádio Devín vytvorila rozhlasové hry – G. Alexová: Nočný popcorn, M. Ditte: Terra Granus (Cena TRH 2017), M. Ditte: Matka, M. H. Šahanský: Krajina nepokosených lúk.

Michal Ditte

Dramatik, dramaturg a projektový manažér. Absolvent VŠMU Bratislava v odbore divadelná dramaturgia. V roku 2000 spoluzakladal nezávislé Divadlo Pôtoň, v ktorom je od roku 2003 na pozícii dramaturg. Po roku 2006 pracoval aj ako redaktor časopisu Javisko a ako projektový manažér festivalu Scénická žatva v Martine. Externe spolupracoval s viacerými kultúrnymi organizáciami na pozícii lektor vzdelávacích aktivít, najmä v oblasti kreatívneho písania a kultúrneho manažmentu. Od roku 2011 je riaditeľom Divadla Pôtoň a podpredsedom siete nezávislej kultúry na Slovensku – Anténa. V roku 2013 sa stal členom redakčnej rady časopisov Javisko a Kultúrny kyslík!.
Michal Ditte je autorom viacerých divadelných hier, ktoré boli okrem domovského Divadla Pôtoň uvedené v Slovenskom komornom divadle, Slovenskom národnom divadle, Bábkovom divadle Žilina a Bábkovom divadle na Rázcestí. Okrem divadelnej tvorby sa venuje aj tvorbe pre rozhlas a televíziu.

 

Workshop Impulz podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.