Základný prehľad

2000 – Založenie občianskeho združenia Pôtoň

2000 – 2003 – Divadlo Pôtoň – amatérsky divadelný súbor

2003 – Transformácia Divadla Pôtoň na nezávislé profesionálne zoskupenie

2005 – Otvorenie Divadelného klubu Dve slová

2006 – Založenie neziskovej organizácie Divadlo Pôtoň

2007 – Divadlo Pôtoň zaradené do monitoringu slovenských divadiel IS Theatre.sk

2008 – Divadlo Pôtoň získalo do 30 ročného bezplatného prenájmu budovu kultúrneho domu v Bátovciach

2009 – Otvorenie budovy Divadla Pôtoň – Centra umenia a kreativity, Bátovce

2009 – Divadlo Pôtoň zakladajúcim členom siete pre nezávislú kultúru “Anténa”

2013 – Edícia vína Divadla Pôtoň “Múdre víno” v partnerskej spolupráci s Poľnohospodár Nové Zámky, a.s.

2014 – Dielňa odevného dizajnu – ZOR

2015 – Divadlo Pôtoň členom Asociácie slovenských filmových klubov

2015 – Digitalizácia Kina* Divadla Pôtoň v štandarde E-cinema

2022 – Park umenia – zelené epicentrum kultúry a umenia na slovenskom vidieku

Prehľad projektov

2000

 • Ivan Bukovčan: Slučka pre dvoch
 • Karol Horváth: Ochladzuje sa…

2001

 • Michal Ditte: Kvik Story

2002

 • Kalinka Búr: Ubu
 • Gilotína 2002 (tvorivé divadlené dielne) Lektori: Silvia Antolová, Iveta Jurčová

2003

 • Milan Uhde – Miloš Štedroň: Balada pre banditu
 • Sofokles: Antigona – l´amourt
 • Gilotína 2003 (tvorivé divadelné dielne) Lektori: Viliam Dočolomanský a Farma v Jeskyni, Zuzana Ferenczová

2004

 • Alexander Blok: Balagančik
 • Michal Ditte: Dve slová Belisy Súmračnej… príbeh Evy Luny
 • Tri kovy Tekova (vzdelávací projekt pre stredné školy)
 • Hovor So Svojím Susedom 2004 (medzinárodný divadelný projekt s Divadlom Kompánia, Budakeszi)
 • Fabula Rasa 2004 (workshop dramatického písania) Lektori: Silvester Lavrík, Karol Horváth, Martin Kukučka, Roman Olekšák, Iveta Jurčová, Miklós Forgács, Lukáš Kodoň

2005

 • Gilotína 2005 , Lektor: Petr Nusek
 • Uršuľa Kovalyk: Maková panna
 • Fabula Rasa 2005 (workshop dramatického písania) Lektori: Karol Horváth, Roman Olekšák, Michal Ditte, Iveta Jurčová, Edo Kudláč, Martin Kukučka
 • Divadelný klub Dve slová (Otvorenie)

2006

 • Zborník textov Fabula Rasa 2005
 • Kultúrne leto 2006 – Leto na Dve slová
 • Kultúra k Tebe 2006
 • Fabula Rasa 2006 (workshop dramatického písania) Lektori: Michal Ditte, Iveta Jurčová
 • Jevgeni Griškovec: Práve teraz!

2007

 • Shakespeare – Ditte – Ditte Jurčová: Shake Shakespeare_Macbeth
 • Kultúra k Tebe 2007 (celoročný program v divadelnom klube)
 • Zuza Ferenczová: Rozum a vášeň (umenie 20. storočia v kabelke)
 • Michal Ditte: Terra Granus (Demo)
 • New writing – Dramaticky mladí (projekt v spolupráci s Divadelným ústavom) Lektor: Michal Ditte

2008

 • Kultúra k Tebe 2008 (celoročný program v divadelnom klube)
 • Michal Ditte: Terra Granus
 • New writing – Dramaticky mladí (projekt v spolupráci s Divadelným ústavom) Lektor: Michal Ditte
 • Impulz 2008 – Gábor Goda: Vision and Phenomena
 • Impulz 2008 – Ida Kelarová: Spievať vie každý
 • ANTÉNA – Burza nápadov (pracovné stretnutie zástupcov nezávislých divadiel a kultúrnych centier)
 • Miklós Forgács: Bez servítky! (work in progress)

2009

 • Päťkrát o divadle (workshop pre študentov stredných škôl) Lektori: Iveta Jurčová, Michal Ditte, Henrieta Rabová, Michal Somoš, Dária Fehérová
 • Na pomoc umeleckým školám, Lektori: Iveta Jurčová, Michal Ditte
 • Impulz 2009 – Stella Polaris: Objavte v sebe cirkusanta
 • Impulz 2009 – Ida Kelarová: Pieseň mojej duše
 • Švantner-Ditte-Ditte Jurčová: Nevesta hôľ
 • Divadlo Pôtoň – Centrum umenia a kreativity “OTVORENIE PRIESTORU”
 • Centrum umenia a kreativity (celoročný program)

2010

 • Umelecká záhrada – Workshop
 • Umelecká záhrada – Rezidencia: Enfant Terrible – Oči vidia, mozog myslí!
 • Umelecká záhrada – Rezidencia: Hravá zóna
 • Miro Dacho: Paperback (Vzplanutia slovenskej literatúry)
 • Centrum umenia a kreativity (celoročný program)
 • Päťkrát o divadle (workshop pre študentov základných škôl), Lektori: Iveta Ditte Jurčová, Zuzana Formánková, Michal Ditte
 • Fabula Rasa (workshop pre študentov stredných škôl), Lektori: Michal Ditte, Iveta Ditte Jurčová
 • Psota (work in progress)
 • Michal Ditte: For Sale (Site specific projekt pre pražský festival 4+4 Dny v pohybu)
 • Aj tu som doma #1 (Výmenník Terasa, Košice)
 • Zasiahnutí (projekt pre deti a mládež na tému: chudoba)

2011

 • Rezidencia: Divadlo 10 v Kruhu, Bánov (SK)
 • Rezidencia: Súkromné konzervatórium, Nitra (SK)
 • Centrum umenia a kreativity (celoročný prezentačný program)
 • Tvornádo 2011 (zážitkový program)
 • Rezidencia: FF VŠMU /Deň naviac
 • Rezidencia: Parrot in the Tank (ENG)
 • Respect! (Rezidenčný projekt v rámci EHMK 2013 KOŠICE)
 • Päťkrát o divadle (workshop pre študentov základných škôl), Lektori: Iveta Ditte Jurčová, Zuzana Formánková, Michal Ditte
 • Fabula Rasa (workshop pre študentov stredných škôl), Lektori: Michal Ditte, Iveta Ditte Jurčová
 • Rozum a Vášeň (obnovená premiéra inscenácie v maďarskom jazyku)
 • Michal Ditte: Psota
 • Rezidencia: Mamapapa (CZ)
 • Rezidencia: Gábor Czap (HU)
 • Tenká čiara 2011 (projekt pre deti a mládež na tému: prevencia kriminality)

2012

 • Rezidencia: Orchester Berg (CZ)
 • Centrum umenia a kreativity (celoročný prezentačný program)
 • Ateliér tvorivej dramatiky (lektori: Iveta Ditte Jurčová, Michal Ditte a herecký tím Divadla Pôtoň)
 • Vertikálna migrácia (Rezidenčný projekt v rámci EHMK 2013 KOŠICE)
 • Fabula Rasa (workshop pre študentov stredných škôl), Lektori: Michal Ditte, Iveta Ditte Jurčová
 • Equinox; F. Kafka: AMERIKA (medzinárodný projekt – Francúzsko, Maďarsko, Mexiko, Slovensko)
 • Rezidencia: Divadlo D´EPOG (CZ)
 • Impulz 2012 (herecký workshop, lektori: Divadlo D´EPOG)
 • Rezidencia: Milk Present Ltd. (ENG)

2013

 • Rezidencia: Laco Remeň (SK)
 • Rezidencia: Periférne centrá (SK)
 • Centrum umenia a kreativity (celoročný prezentačný program)
 • Ateliér tvorivej dramatiky (lektori: Iveta Ditte Jurčová, Michal Ditte a herecký tím Divadla Pôtoň)
 • Krajina nepokosených lúk (Premiéra)
 • Fabula Rasa (workshop pre študentov stredných škôl), Lektori: Michal Ditte, Iveta Ditte Jurčová
 • Rezidencia: Euroculture (FR), Ballet of Laura Vera (MEX), Apodosz (HU)
 • Rezidencia: Divadlo D´EPOG (CZ)
 • Impulz 2013 (herecký a manažérsky workshop)
 • Psota na Slovensku (projekt zameraný na rozvoj občianskej identity mládeže)
 • Ako na divadlo? (Vzdelávací projekt v spolupráci s Asociáciou Divadelná Nitra)
 • aBASTA! (letný tábor angažovaného umenia)
 • EQUINOXE (Premiéra medzinárodného divadelného projektu)
 • Tenká čiara 2013 (prevencia kriminality detí a mládeže s dôrazom na kreativitu a súčasné umenie)
 • PS (Premiéra work in progress)
 • Srdce priestoru (rekonštrukčný program Divadla Pôtoň)
 • Noc divadiel 2013 (zážitková aktivita pre divákov divadla)
 • Múdre víno – edícia vína Divadla Pôtoň

2014

 • Rezidencia: Decent (SK)
 • Rezidencia: Eva Klinčoková (SK)
 • Centrum umenia a kreativity (celoročný prezentačný program)
 • aBASTA 2014, letný tábor súčasného umenia
 • Workshop sieťotlače (lektori: Kredenc studio, CZ)
 • Workshop 3D animácie a tlače (lektori: Jakub Pišek a Beata Kolbašská)
 • Workshop LaLita (lektor: Jaro Viňarský)
 • Workshop autorského divadla (lektorka: Viera Dubačová)
 • Rezidencia: Divadlo Nomantinels (SK)
 • Rezidencia: Nový priestor (SK)
 • Impulz 2014 (Lektori: Jaro Viňarský, Katarína Zgančíková, Michal Ditte, Ivana Mer, Iveta Ditte Jurčová, Sandra Polovková)
 • Noc divadiel 2014
 • Ateliér tvorivej dramatiky (vzdelávacia a tvorivá platforma pre žiakov základných škôl)
 • Fabula Rasa 2014 (workshop kreatívneho písania pre študentov stredných škôl)
 • Scénická žatva 2014, Enter: Bátovce
 • 3XS – Vladislava Fekete (seminár o súčasnom európskom divadle)
 • ZOR (fashion and dizajn)
 • PS (premiéra inscenácie)

2015

 • Centrum umenia a kreativity (celoročný program)
 • Psota na Slovensku 2015
 • Culture Attack (listy o súčasnom umení)
 • 12 relácií pre obecné rozhlasy o súčasnej slovenskej literatúre a hudbe
 • Rezidenčný pobyt: Martin Derner
 • Rezidenčný pobyt: Tom Ciller
 • Rezidenčný pobyt: Samo Trnka
 • Rezidenčný pobyt: Ján Kostolanský
 • Rezidenčný pobyt: Stanislav Piatrik
 • Rezidenčný pobyt: Gábor Gyenes
 • Vernisáž výstavy Psota na Slovensku 2015
 • Workshop 1 Besy 21 (Akadémia umení, Banská Bystrica)
 • Workshop 2 Besy 21 (Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava)
 • Noc divadiel 2015 (Aj tu som doma)
 • Nočné potulky Bátovcami 2015
 • Impulz 2015 (Akadémia umení, Banská Bystrica)
 • Digitalizácia Kina* Divadla Pôtoň
 • BESY 21
 • 3XS – zborník prednášok o inscenáciách 21. storočia

2016

 • Centrum umenia a kreativity (celoročný program)
 • Culture Attack (listy o súčasnom umení)
 • Impulz 2016 (workshopy a celoslovenská konferencia o práci s publikom a vzdelávaní publika)
 • Rezidencia: Michaela Liptáková a Michal Mikuláš (Inkubátor)
 • Rezidencia: Mário Drgoňa a Martin Truban (Inkubátor)
 • Rezidencia: Edo Kudláč (Akcelerátor)
 • Rezidencia: Grudle united (Inkubátor)
 • Rezidencia: Peter Gonda a Barbora Namerová, Studio Alta (Inkubátor)
 • Rezidencia: Odivo (Akcelerátor)
 • Rezidencia: Roberta Štepánková (Akcelerátor)
 • Rezidencia: Denisa Šútorová (Inkubátor)
 • Rezidencia: Kremnické divadlo v podzemí (Akcelerátor)
 • Rezidencia: Erika Miklóšová (Akcelerátor)
 • Rezidencia: Martin Derner (Akcelerátor)
 • Rezidencia: Jana Hirnerová a Maňo Vredík (Akcelerátor)
 • Rezidencia: Ivana Zuskinová a Lenka Mlynarčíková
 • Rezidencia: Debris Company (Akcelerátor)
 • Rezidencia: Med a Prach (Akcelerátor)
 • Rezidencia: Sláva Daubnerová (Akcelerátor)
 • Rezidencia: smartist (Barbora Janáková, Michaela Hulvejová a Lívia Balažová)
 • Kino* Divadla Pôtoň
 • Letné kino Divadla Pôtoň
 • Miracles – multižánrové dielo: Divadlo Pôtoň / Debris Company / Med a Prach / Sláva Daubnerová
 • Noc divadiel 2016
 • 12 relácií pre obecné rozhlasy o súčasnej slovenskej literatúre a hudbe
 • KulturBus – kultúrna autobusová linka Levice – Tlmače – Bátovce a späť

2017

 • Centrum umenia a kreativity (celoročný program)
 • Culture Attack (listy o súčasnom umení)
 • Impulz 2017 (workshopy zamerané na manažment kultúry)
 • Psota na Slovensku – Ako ďaleko je Slovensko od Ukrajiny?
 • Rezidencia: Sashko Brama, Nina Khyzna, Andrii Buchko, Ruslan Boyarin
 • Vojenské meno Rama (Premiéra) – Divadlo Pôtoň & Sashko Brama
 • Vojenské meno Rama – slovenské tour (Stanica Žilina, Záhrada Banská Bystrica, Slovenské národné divadlo)
 • Miracles (Premiéra) – Divadlo Pôtoň / Debris Company / Med a Prach / Sláva Daubnerová
 • Pecha Kucha Night vol. I.
 • Výstava: Eduard Kudláč – Osobné územia
 • Koncert: Katarzia
 • KulturBus – kultúrna autobusová linka Levice – Tlmače – Bátovce a späť
 • Kino* Divadla Pôtoň
 • Rezidencia: Katarína Vargová
 • Rezidencia: Katarína Caková
 • Rezidencia: Med & Prach (Temná noc +/- Obrazy pre srnky)
 • Rezidencia: Sláva Daubnerová
 • Rezidencia: Debris Company
 • Rezidencia: Med & Prach
 • Rezidencia: Ivana Mer a Christian Estrella
 • Pecha Kucha Night vol. II.
 • Výstava: Jana Hirnerová – 12
 • Koncert: Katarína Máliková
 • Rezidencia: Monika Pulišová a Michal Heriban
 • Rezidencia: Jana Hirnerová a Marián Vredík
 • Rezidencia: Divadlo Nomantinels
 • Rezidencia: Katarína Hudačinová
 • Rezidencia: Matej Truban
 • Rezidencia: Hana Launerová
 • Rezidencia: Ivana Zuskinová a Lenka Mlynarčíková (Angel & Devil)
 • Rezidencia: Lenka Šturmankinová
 • Rezidencia: Teatro Espánico
 • Rezidencia: Andrej Kolenčík
 • Rezidencia: Samuel Chovanec
 • Rezidencia: Dou Hadr
 • Letné kino Divadla Pôtoň
 • Pecha Kucha Night vol. III.
 • Pecha Kucha Night vol. IV.
 • Noc divadiel 2017
 • Erika Miklošová: Sempre sifa mare maggiore
 • Gabriela Makhult: Dancing shadows – Swaying sculpture
 • Woman´s fate today (premiéra koprodukčného projektu)
 • Jesenná škola Umením proti radikalizácii

2018

 • Martin Pollack: Americký cisár (Divadlo Pôtoň a Štúdio 12)
 • Vzkriesenie zázraku / Resurrection du miracle (uvedenie site specific performancie vo Francúzsku)
 • Pecha Kucha Night vol. V.
 • Pecha Kucha Night vol. VI.
 • Pecha Kucha Night vol. VII.
 • Pecha Kucha Night vol. VIII.
 • Apel lokality (výstava)
 • Ilona Németh: Keď (výstava)
 • Erika Miklóšová: Sempre si fa mare maggiore (výstava)
 • Psota na Slovensku vol. 31
 • Psota na Slovensku vol. 32
 • Psota na Slovensku vol. 33
 • Banda (koncert)
 • Noc divadiel 2018
 • Rezidencia: Puojd
 • Rezidencia: Viktor Černický
 • Rezidencia: Tomáš Janypka
 • Rezidencia: Boris Sirka
 • Rezidencia: Jaro Viňarský
 • Rezidencia: Erika Miklóšová
 • Rezidencia: Viktor Fuček
 • Rezidencia: Ela Lehotská a Honza Lepšík (Česká republika)
 • Rezidencia: Big Toe (Nemecko, Slovensko, Irán)
 • Rezidencia: Peter Cvik
 • Rezidencia: Tomáš Janypka
 • Rezidencia: Wiola Anna Ujazdowska (Poľsko)
 • Rezidencia: Denisa Musilová a Tom Rychetský (Česká republika)
 • Rezidencia: Ivana Mer a Cristian Estrella (Argentína)
 • Rezidencia: Nicol Hochholzerová
 • Rezidencia: Jozef Ka (Rusko)
 • Workshopy pre miestne komunity
 • Impulz 2018 (workshop)
 • Banda – Telegrafy tour 2018 (Mužská spevácka skupina Bátovčan)
 • 100 filmových projekcií

2019

 • Ditte – Ditte Jurčová – Caková: Pastierska symfónia (Premiéra)
 • Rezidencia: Debris company – Glitch (SK)
 • Debris company: GLITCH (Premiéra)
 • Divadlo Pôtoň & Štúdio 12: Americký cisár (8x repríza inscenácie)
 • Workshop v prospech miestnych komunít (Debris company)
 • Rezidencia: Kompánia szinhász – House on the Border (HU)
 • Workshop v prospech miestnych komunít (Kompánia)
 • In memoriam: Word (medzinárodný umelecký tábor)
 • Diskusia s filmovým režisérom Robertom Kirchhoffom
 • Diskusia s filmovým režisérom Adamom Hanuliakom
 • Diskusia s režisérom Jozefom Vlkom
 • Workshopy In memoriam: Word (Tom Rychetský, Denisa Musilová, Husam Abed, Réka Deák, Robert Kirchhoff, Ivana Mer, Cristian Estrella)
 • Lesk a bieda slobody slova (Marek Vagovič, Zuzana Kovačič Hanzelová, Peter Kalmus, Marta Šimečková, Rado Sloboda)
 • Premiéry diel medzinárodného umeleckého tábora In memoriam: Word (Palestína, Slovensko, Francúzsko, Česká republika, Rumunsko)
 • Debris company: WOW!
 • Rezidencia: Miroslav Ballay (SK)
 • Rezidencia: Teatro Nullius (SK, ISR)
 • Workshop v prospech miestnych komunít – workshop animácie (Teatro Nullius)
 • Rezidencia: Nicol Hochholzerová (SK)
 • Rezidencia: Tomáš Janypka a kol. (SK)
 • Divadlo Pôtoň: Pastierska symfónia (repríza v Liptovskom Mikuláši)
 • Divadlo Pôtoň: Pastierska symfónia (repríza v SND, Bratislava)
 • Divadlo Pôtoň: Vzkriesenie zázraku (3x repríza)
 • Psota na Slovensku / vol. 34
 • Psota na Slovensku / vol. 35
 • Psota na Slovensku / vol. 36
 • Psota na Slovensku / vol. 37
 • Psota na Slovensku / vol. 38

2020

 • Psota na Slovensku / vol. 39
 • Psota na Slovensku / vol. 40
 • Psota na Slovensku / vol. 41
 • Psota na Slovensku / vol. 42
 • Psota na Slovensku / vol. 43
 • Rezidencia / Premiéra: Loco:Motion (CZ) – The Haar
 • Rezidencia / Premiéra: Odivo – Svetlonos
 • Rezidencia / Premiéra: Ivana Durkáčová – Here is where we meet
 • Rezidencia / Premiéra: Emil Drličiak – Wonder. My Day. Duracell
 • Rezidencia: Institut Institut & Trakt (SK)
 • Rezidencia: Katarína Cvečková (SK)
 • Rezidencia: Miroslav Ballay (SK)
 • Rezidencia: Barbora Vojtašáková (SK)
 • Rezidencia: Erika Miklóšová (SK)
 • Rezidencia: Anna Semková (SK)
 • Rezidencia: Ema Vičanová (SK)
 • Rezidencia: Katanari (SK)
 • Rezidencia: Soňa Uriková (SK)
 • Rezidencia: Jakub Spevák (SK)
 • Rezidencia: Debora Pastirčáková (SK)
 • Rezidencia: Michal Belej (SK)
 • Rezidencia: Marek Godovič (SK)
 • Rezidencia: Štefánia Lovasová (SK)
 • Rezidencia: Anna Grusová (SK)
 • Rezidencia: Katarína Uhrová (SK)
 • Rezidencia: Miroslava Košťálová (SK)
 • Rezidencia: Uhol_92 (SK)
 • Rezidencia: Radoslav Piovarči & Trakt (SK)
 • Rezidencia: Hana Launerová (SK)
 • Workshopy Impulz pre deti základných škôl (70x)
 • Workshopy rezidentov v prospech miestnych komunít (28x)
 • Workshopy Impulz pre manažérov kultúry (3x)
 • Reprízy Pastierska symfónia (4x)
 • Reprízy Americký cisár (11x)
 • Uvedenia inštalácie Zakliata krajina (4x)

2021

 • Rezidencia: Jana Bučka & Michal Fulier (SK)
 • Rezidencia: Erika Miklóšová (SK)
 • Psota na Slovensku / vol. 44
 • Psota na Slovensku / vol. 45
 • Psota na Slovensku / vol. 46
 • Psota na Slovensku / vol. 47
 • Psota na Slovensku / vol. 48
 • Psota na Slovensku / vol. 49
 • Psota na Slovensku / vol. 50
 • Psota na Slovensku / vol. 51
 • Psota na Slovensku / vol. 52
 • Psota na Slovensku / vol. 53
 • Terra Apathy (online premiéra)
 • Vzkriesenie zázraku – otváracia konferencia medzinárodného umeleckého projektu

Účasť na divadelných festivaloch

2000 – 2004

 • Scénická žatva 2000, Martin (Slučka pre dvoch)
 • Scénická žatva 2000, Martin (Ochladzuje sa…)
 • Jiráskuv Hronov 2000 (Slučka pre dvoch)
 • MB Apostrof 2001, Praha (Slučka pre dvoch)
 • Akademický Prešov 2001 (Slučka pre dvoch)
 • Kopřiva 2001, Kopřivnice (Ochladzuje sa…)
 • Divadelné inšpiratívne vystúpenia 2001, Trnava (Ochladzuje sa…)
 • Festival nezávislých divadiel Kazincbarcika 2001 (Ochladzuje sa…)
 • Internationaler theater treff 2001, Lorrach (Ochladzuje sa…)
 • Divadelní Třebíč 2001 (Ochladzuje sa…)
 • Jiráskuv Hronov 2001 (Ochladzuje sa…)
 • Scénická žatva 2002, Martin (Ubu)
 • Divadelní Třebíč 2003 (Ubu)
 • Scénická žatva 2003, Martin (Antigona – l´amourt)
 • Divadelné inšpiratívne vystúpenia 2003, Trnava (Antigona – l´amourt)
 • Divadelná Nitra 2003 (Antigona – l’amourt)
 • Cairo international festival for experimental theatre – CIFET 2003 (Antigona – l’amourt)
 • MB Apostrof 2003, Praha (Ubu)
 • Festival nezávislých divadiel Kazincbarcika 2004 (Antigona – l´amourt)
 • Jiraskuv Hronov 2004 (Antigona – l´amourt)
 • Cairo international festival for experimental theatre – CIFET 2004 (Ubu)

2007

 • Dotyky a spojenia 2007, Martinský festival divadiel na Slovensku (Shake ShakespeaRe_Macbeth)
 • Scénická žatva 2007, Martin, hosť prehliadky (Shake Shakespeare_Macbeth)
 • Sám na javisku 2007, Trenčín (Práve teraz!)
 • Tlmačské činohranie 2007, hosť prehliadky (Práve teraz!)
 • Divadelná Nitra 2007 (Práve teraz!)
 • Festival Astorka, 2007 (Práve teraz!)

2008

 • Monodrama fesztival Eger 2008 (Práve teraz!)
 • Divadelné dni pod Slovenskou bránou 2008, hosť prehliadky (Terra Granus)
 • Nová Dráma/New Drama 2008 (Terra Granus)
 • Bábkarska Bystrica 2008 – Mladá zóna (Terra Granus)
 • Žilinský literárny festival 2008 (Terra Granus)
 • Cairo international festival for experimental theatre – CIFET 2008 (Shake Shakespeare_Macbeth)
 • Divadelné inšpiratívne vystúpenia 2008, Trnava (Shake Shakespeare_Macbeth)
 • Alternatívne vianoce 2008, Klub Lúč Trenčín (Práve teraz!)

2009

 • IETM BRATISLAVA 2009 (Terra Granus)
 • KIOSK 2009, Žilina (Nevesta hôľ)
 • Kremnické gagy 2009 (Práve teraz!)
 • Veľká inventúra 2009, Hradec Králové (Práve teraz!)
 • Medzinárodný festival Zdarzenia – Tcew, Poľsko (Práve teraz!)
 • 17. medzinárodný festival Divadlo, Plzeň, Česká republika (Terra Granus)
 • Festival súčasného umenia MOON RIDE 2009, Košice (Nevesta hôľ)
 • Divadelná Nitra 2009 (Nevesta hôľ)
 • Puberťák 2009, Bratislava (Terra Granus)
 • Víkend atraktívneho divadla 2009, Zvolen (Shake Shakespeare_Macbeth)

2010

 • Festival netradičného divadla KOPŘIVA 2010, Kopřivnica, Česká republika (Nevesta hôľ)
 • Street for Art, Praha, Česká republika (Nevesta hôľ)
 • Tlmačské činohranie 2010, Tlmače (Paperback)
 • Dotyky a Spojenia 2010, Martin (Nevesta hôľ)
 • Divadlo európskych regiónov, Hradec Králové (Nevesta hôľ)
 • Medzinárodný festival Zdarzenia, Tczéw, Poľsko (Terra Granus)
 • 18. medzinárodný festival Divadlo, Plzeň, Česká republika (Shake ShakespeaRe_Macbeth)
 • Divadelná Pentapolitana 2010, Prešov (Nevesta hôľ)
 • Festival 4+4 Dny v pohybu, Praha, Česká republika (For Sale – Site specific projekt Divadla Pôtoň)
 • Interface KOŠICE 2013 EHMK, Košice, Slovensko (Aj tu som doma)

2011

 • USE THE C!TY, Košice, Slovensko (Nevesta hôľ)
 • USE THE C!TY, Košice, Slovensko (Aj tu som doma)
 • Divadlo európskych regiónov, Hradec Králové, Česká republika (Terra Granus)
 • Festival Treme, Ruma, Srbsko (Nevesta hôľ)
 • Festival Tančící vesnice 2011, Kosoř, Česká republika (Nevesta hôľ)

2012

 • Dotyky a Spojenia 2012, Martin (Psota)
 • Divadelná Nitra 2012 (Psota)
 • Nová Dráma 2012 – Enter Praha (Psota)
 • Naše sídliská 2012, Košice (Vertikálna migrácia)

2013

 • Divadlo Bez hraníc 2013, Poľsko (Psota)
 • Slovenské divadlo v Praze, Česká republika (Psota)
 • Záverečný ceremoniál EHMK – Košice 2013 (Krajina nepokosených lúk)

2014

 • Divadelné skratky, Štúdio 12, Bratislava (Vertikálna migrácia)
 • Nová Dráma / New Drama 2014, Bratislava (Krajina nepokosených lúk)
 • Prebuďme Zechentera 2014, Kremnica (Žena ako žena)
 • Festival ľudia-kultúra-územie 2014, Banská Bystrica (Vertikálna migrácia)
 • Arteterapia 2014, Bratislava (Krajina nepokosených lúk)
 • Kiosk 2014, Žilina (Krajina nepokosených lúk)
 • Festival divadiel strednej Európy 2014, Košice (Krajina nepokosených lúk)
 • Divadlo bez Bariér 2014, Ostrava (Krajina nepokosených lúk)
 • Košické dni experimentálneho divadla 2014, Kasárne Kulturpark, Košice (Žena ako žena)
 • Drama Queer 2014, Bratislava (Žena ako žena)
 • Scénická žatva 2014, Enter: Bátovce (Krajina nepokosených lúk)

2015

 • Embargo 2015, Banská Bystrica (Krajina nepokosených lúk)
 • Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2015 (Psota na Slovensku 2015, Krajina nepokosených lúk)
 • Puberťák 2015, Divadlo Ludus, Bratislava (Krajina nepokosených lúk)

2016

 • Stretnutia 2016, Nitra (Krajina nepokosených lúk)
 • Divadelný Spiš 2016 (Krajina nepokosených lúk)

2017

 • Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2017 (Miracles)

2018

 • 7 dní – 7 nocí, Banská Bystrica (Americký cisár)
 • Saint Nectaire Vallé Verte Festival 2018 (Vzkriesenie zázraku)
 • Festival divadiel strednej Európy 2018, Košice (Americký cisár)
 • Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2018 (Americký cisár)
 • Psota na Slovensku 2018 (Americký cisár)

2019

 • Nová dráma / New drama 2019 (Americký cisár)
 • Divadělní svět Brno 2019 (Americký cisár)
 • Divadlo z regiónov, sekcia programu Slovenského národného divadla (Pastierska symfónia)
 • Dream Factory 2019, Ostrava (Americký cisár)
 • Dotyky a Spojenia 2019, Martin (Americký cisár)
 • Žilinský literárny festival 2019, Žilina (Americký cisár)
 • Medzinárodní festival Divadlo, Plzeň (Americký cisár)
 • Psota na Slovensku 2019, Bátovce (Americký cisár)
 • Hlavné mesto kultúry Banská Štiavnica 2019 (Americký cisár)

2020

 • Dzeje se obok 2020, Varšava, Poľsko (Americký cisár)
 • Psota na Slovensku 2020, Bátovce (Americký cisár)

2021

 • Zámocké hry Zvolenské (Pastierska symfónia)
 • Festival bez Hranic, Poľsko (Swing Heil!)
 • Stretnutia / Setkání, Zlín (Pastierska symfónia)
 • Nová dráma / New drama 2021 (Swing Heil!)
 • Prehliadka Divadelního dokumentu, Jihlava (Swing Heil!)
 • Fokus Pokus 2021, Trnava (Pastierska symfónia)
 • Psota na Slovensku 2021, Bátovce (Americký cisár)

2022

 • Prehliadka Ceny Akadémie divadelných tvorcov (Swing Heil!)
 • Akademický Prešov 2022 (Pastierska symfónia)
 • Zámocké hry Zvolenské 2022 (Terra Apathy)

Ocenenia

 • Kráľ inšpirácie 2001 (Karol Horváth: Ochladzuje sa…)
  Divadelné inšpiratívne vystúpenia, Trnava 2001
 • Cena za tvorivý čin roka 2003 (Sofokles: Antigona – L´amourt)
  Scénická žatva, Martin 2003
 • Cena za herecký výkon (Jevgeni Griškovec: Práve teraz!)
  Monodrama fesztival, Eger 2008
 • Nominácia na cenu Grand Prix Nová Dráma 2008 (Michal Ditte: Terra Granus)
 • Cena bratislavského diváka (Michal Ditte: Terra Granus)
  Nová Dráma/New Drama 2008, Bratislava
 • Nominácia na Cenu za najlepší ženský herecký výkon (Shakespeare-Ditte-Ditte Jurčová: Shake ShakespeaRe_Macbeth)
  Cairo international festival for experimental theatre 2008
 • Cena za najlepšiu scénografiu (Švantner – Ditte – Ditte Jurčová: Nevesta hôľ) – Tomáš Žižka
  Trema Fest 2010, Srbsko
 • Nominácia v kategórii Najlepšia inscenácia divadelnej sezóny – DOSky 2012 (Michal Ditte: Psota)
 • Nominácia v kategórii Najlepšia scénografia divadelnej sezóny – DOSky 2012 (Michal Ditte: Psota, scénografia: Zuzana Formánková)
 • Grand Prix – Bienále divadelnej fotografie 2012 (Švantner – Ditte – Ditte Jurčová: Nevesta hôľ) Fotograf: Lukáš Wojcechovski
 • Nominácia na cenu Grand Prix Nová Dráma 2014 (M. H. Šahanský: Krajina nepokosených lúk)
 • Mimoriadna Cena Nadácie Orange 2014 v kategórii „vzdelávanie“ za aktuálne a kreatívne riešenie spoločensky závažných tém v oblasti sociálnej inklúzie a neformálne vzdelávanie vo forme divadelných hier a workshopov v kultúrnom centre na periférii, v obci Bátovce
 • Nominácia v kategórii Mimoriadny počin v oblasti činohry – Dosky 2017 (Miracles)
 • Nominácia v kategórii Najlepšia inscenácia divadelnej sezóny – Dosky 2018 (Americký cisár)
 • Nominácia v kategórii Najlepšia réžia divadelnej sezóny – Dosky 2018 (Iveta Ditte Jurčová – Americký cisár)
 • Nominácia v kategórii Najlepšia scénografia divadelnej sezóny – Dosky 2018 (Katarína Caková, Iveta Ditte Jurčová – Americký cisár)
 • Dosky 2018 – Cena za najlepšiu inscenáciu divadelnej sezóny – Americký cisár (réžia: Iveta Ditte Jurčová)
 • Cena SPECIAL MENTION na Slovak fashion council pre sériu fashion videí ku kolekcii DEDINA odevnej značky PUOJD (koproducent: Divadlo Pôtoň)
 • Cena Taneční platformy 2018 – Viktor Černický: PLI (koproducent: Divadlo Pôtoň)
 • Cena divákov (Taneční platforma 2018) – Viktor Černický: PLI (koproducent: Divadlo Pôtoň)
 • Nominácia na Cenu Grand Prix festivalu Nová Dráma / New Drama 2019 (Americký cisár)
 • PQ 2019 – Projekt Miracles (Divadlo Pôtoň, Med a Prach, Debris company, Slava Daubnerová) ako reprezentant národného pavilónu medzinárodnej výstavy Pražské Qudriennnale.
 • Špeciálna cena poroty za výtvarný koncept inscenácie Americký cisár pre Ivetu Ditte Jurčovú a Katarínu Cakovú na festivale Nová dráma / New drama 2019
 • Nominácia na Cenu Akadémie divadelných tvorcov za najlepšiu inscenáciu divadelnej sezóny 2018/2019 – Pastierska symfónia
 • Nominácia na Cenu Blooom award by Warsteiner 2019 pre Viktora Fučeka za dielo “Architektúra vnútorných vzťahov” (koproducent: Divadlo Pôtoň)
 • Nominácia: Cena Dosky 2019 za najlepšiu scénickú hudbu divadelnej sezóny – Ivana Mer a Cristian Estrella (Pastierska symfónia)
 • Nominácia na Cenu Akadémie divadelných tvorcov za najlepšiu inscenáciu divadelnej sezóny 2020/2021 – Swing Heil!
 • Nominácia na Cenu Grand Prix festivalu Nová dráma 2021 – Swing Heil!
 • Zvláštna cena poroty festivalu Nová dráma / New drama 2021 za autorské, tematicky rozvrstvené a divácky podnetné spracovanie historických osudov žien – Swing Heil!

História právnych foriem divadla

 • 2000 – Občianske združenie Pôtoň
 • 2006 – 2017 – Divadlo Pôtoň, n.o.

História sídiel divadla

 • od r. 2000 do 2001 – Nám. A. Hlinku, Zlaté Moravce
 • od r. 2001 do 2003 – Saratovská 35, Levice
 • od r. 2003 do 2008 – Sv. Michala 40, Levice
 • od r. 2008 – Bátovce 358, Bátovce