Psota na Slovensku je vzdelávací projekt Divadla Pôtoň, ktorý sa zameriava na aktuálne spoločenské témy a prostredníctvom umenia kreuje kritické myslenie mladých ľudí – študentov stredných a vysokých škôl.
Súčasťou celodenného podujatia sú kreatívne workshopy, odborné diskusie, divadelné predstavenia, živé knižnice a prednášky o organizáciách tretieho sektora.

Psota na Slovensku 2019/2020 (20 vydaní)
Psota na Slovensku 2018 (3 vydania)
Psota na Slovensku 2017 (5 vydaní)
Psota na Slovensku 2016 (3 vydania)
Psota na Slovensku 2015 (20 vydaní)
Psota na Slovensku 2013 (2 vydania)