Divadlo a kultúrne centrum Pôtoň z Bátoviec spoločne s partnerskými organizáciami Company B. Valiente z Nórska, Tjarnarbio z Islandu a Kultur-Traverse z Lichtenštajnska realizuje projekt podporený grantom z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP s názvom „Vzkriesenie zázraku: Vývoj nového modelu umeleckého festivalu na slovenskom vidieku“.

Kód projektu: CLT02023
Program podpory: Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca

Termín realizácie projektu: júl 2020 – jún 2023
Výška poskytnutého grantu: 200.000 EUR

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk.

IMG_7127

Vzkriesenie zázraku je unikátny projekt zameraný na rozvoj publika, podporu tvorby a prezentácie súčasného umenia a budovanie partnerstiev na lokálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni. Cieľom organizátora a partnerov je prostredníctvom projektu propagovať hodnoty ako tvorivosť, umelecká sloboda a regionálna, medzinárodná a medzikultúrna spolupráca. Projekt má zároveň ambíciu prostredníctvom umenia upozorňovať na súčasné pálčivé spoločenské či environmentálne témy.

Projekt obsahuje sériu aktivít vedúcu k realizácii unikátneho modelu medzinárodného umeleckého site-specific festivalu, ktorý bude umiestnený do prírody slovenského vidieka – na turistické trasy.

Divadlo a kultúrne centrum Pôtoň v rámci projektu ponúkne slovenským a zahraničným umelcom špeciálny program umeleckých rezidencií, ktorých výstupom bude vznik nových site-specific diel, inšpirovaných miestnym prostredím. Umelecké diela, ktoré vzniknú počas rezidenčných pobytov, budú v rámci budúceho festivalu netradične umiestnené na turistických chodníkoch – vytvárajúc tak unikátnu trasu za súčasným umením. Významnou súčasťou projektu bude aj medzinárodná konferencia na kreatívnu prácu s publikom, série workshopov a aktivít pre miestne komunity, či verejné prezentácie umeleckých diel v štádiu work-in-progress.

Plánovaná realizácia festivalu je v auguste 2022. Následne budú výstupy projektu spoločne s dokumentárnym materiálom odprezentované v partnerských krajinách – v Nórsku, Lichtenštajnsku a na Islande. Predpokladané ukončenie projektu je v júni 2023.

IMG_7123

07/04/2022

ONLINE MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA JE ÚSPEŠNE ZA NAMI

Ďakujeme všetkým zúčastneným.

V priebehu dvoch týždňov by sme chceli zverejniť záznam prednášok a diskusie, ako aj prednášky v písomnej podobe.

 

06/04/2022

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA UŽ ZAJTRA

Už zajtra 7.4.2022 od 10:00 začína konferencia Trendy v kreatívnej práci s divákom. Konferencia bude prebiehať na online platforme zoom a záujemcovia sa musia prihlásiť cez prihlasovací formulár. Ideálne ešte dnes, aby sa na niekoho nezabudlo. Keďže ide o medzinárodnú konferenciu, tak bude vedená v angličtine bez simultánneho prekladu.

 

02/03/2022

ZMENA TERMÍNU REALIZÁCIE MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE TRENDY V KREATÍVNEJ PRÁCI S DIVÁKOM

Vzhľadom na vypuknutie vojny na Ukrajine sme sa spoločne s partnermi projektu zhodli na tom, že realizáciu online medzinárodnej konferencie presunieme o mesiac neskôr. Chceli by sme vytvoriť priestor na to, aby sme aktuálnu situáciu mohli reflektovať čiastočne aj počas konferencie.

Konferencia sa uskutoční vo štvrtok 7. apríla 2022 od 10:00 do 13:00 online. Bude prebiehať v anglickom jazyku. Viac informácii o konferencii sa dozviete na našich sociálnych sieťach.

 

01/03/2022

ISLANDSKÍ UMELCI LETIA DOMOV

Počas víkendu sme ukončili mesačný rezidenčný umelecký pobyt islandských umelcov work in progress prezentáciou pripravovaného diela, ktoré bude oficiálne uvedené v rámci medzinárodného podujatia Into the Miracles v roku 2023.

Autori Hallveig Kristín Eiríksdóttir a Arnar Geir Gústafsson predstavili myšlienkovú mapu svojho diela a proces jeho realizácie.

Okrem toho zorganizovali pre divákov aj diskusiu spojenú s workshopom na témy umeleckej slobody.

 

20/02/2022

POZVANIE OD ISLANDSKÝCH UMELCOV

Workshop a work in progress prezentácia islandských umelcov s názvom “A being being!” sa uskutoční v Divadle Pôtoň 26. februára od 15:00 do 19:00. Workshop bude zameraný na priestorové vnímanie. Okrem toho sa bude venovať téme slobody. Aktivity workshopu budú prebiehať v exteriéri a v pohybe. Diváci by si mali zabezpečiť primerané oblečenie a obuv.

Po ukončení workshopu vás Divadlo Pôtoň a hosťujúci umelci pozvú k návšteve priestorov divadla a štúdia, v ktorom vznikal koncept pripravovaného diela. Budeme diskutovať o samotnom kreatívnom procese vzniku nového diela, ktoré bude uvedené na site-specific festivale Into the Miracles v roku 2023.

 

01/02/2022

ISLANDSKÍ UMELCI V BÁTOVCIACH

V Bátovciach odštartoval prvý rezidenčný umelecký pobyt medzinárodného projektu Vzkriesenie zázraku. Privítali sme umelcov z Islandu – Arnara Geir Gústafssona a Hallveig Kristín Eiríksdóttir, ktorí pripravujú sériu nových diel pre budúcoročný festival Into the Miracles.

O našich umelcoch sa môžete dozvedieť viac tu.

 

20/12/2021

ZAPÍŠTE SI DO KALENDÁRA: TERMÍN MEDZINÁRODNÉHO SITE-SPECIFIC FESTIVALU INTO THE MIRACLES

Multižánrový medzinárodný site-specific festival Into the Miracles sa uskutoční 1. júla 2023 až 4. júla 2023. Festival už má zvolenú trasu, ktorá meria vyše 60 kilometrov a prepája obce Dudince – Hontianske Tesáre – Sebechleby – Beluj – Baďan – Jabloňovce – Pečenice – Bátovce cez turistické trasy, ktorými by sa mali naši budúci diváci – chodci vybrať za netradičným umeleckým zážitkom. V nasledujúcich mesiacoch vám budeme prinášať ďalšie informácie o festivale.

 

15/11/2021

STRETNUTIA S PARTNERMI

Za ostatné týždne sme absolvovali viacero dôležitých stretnutí a rozhovorov s našimi lokálnymi partnermi. Riešili sme organizáciu festivalu a budovanie stanových mestečiek so starostami z mesta Dudince a obcí Sebechleby, Baďan a Bátovce. Tešíme sa ich záujmu s nami spolupracovať a priniesť do regiónu niečo nové. Na druhej strane nás mrzí, že nás vo výraznej miere v stretnutiach obmedzuje súčasná pandemická situácia.

 

25/10/2021

USILOVNE PRACUJEME NA VÝVOJI NOVÉHO MODELU FESTIVALU NA SLOVENSKOM VIDIEKU

Prácu na našom projekte významne poznačuje súčasná pandemická situácia. Pracovná skupina kultúrnych manažérov, umelcov a odborníkov na PR, fundraising, marketing spolu pravidelne komunikuje použitím online nástrojov, avšak osobné stretnutia pri kreatívnej práci sú mimoriadne dôležité. Na konci októbra sa nám podarilo zorganizovať pracovné stretnutie v Bátovciach, kde sa stretla aspoň časť organizačného tímu. Usilovne pracujeme na tom, aby sme už v lete 2022 na slovenský vidiek priniesli súčasné umenie a nevšedne ho prepojili ho s turistikou, objavovaním lokálnych krás, ale aj so súčasnými témami, ktoré chceme s verejnosti komunikovať. Je to náročná, ale krásna práca, ktorá, veríme, prinesie zaujímavé výsledky.

 

01/10/2021

ZAPÍŠTE SI DO KALENDÁTA: TERMÍN MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE „TRENDY V KREATÍVNEJ PRÁCI S PUBLIKOM“

Divadlo Pôtoň organizuje medzinárodnú online konferenciu zameranú na kreatívnu prácu s divákom. Online konferencia sa uskutoční 9. marca 2022 a vystúpia na nej šiesti odborníci zo Slovenska, Nórska, Lichtenštajnska a Islandu, ktorí predstavia inovatívne kultúrne a umelecké projekty realizované v spomínaných krajinách. Konferencia je určená najmä pre umelcov, kultúrnych operátorov či študentov umeleckých a kultúrnych programov.

Viac informácii o konferencii zverejníme v úvode roka 2022.

 

08/09/2021

POĎTE S NAMI NA TÚRU

21. – 23. september 2021 sme si vyhradili pre ďalšiu testovaciu túru po trase budúcoročného medzinárodného festivalu MIRACLES. Môžete byť pri tom s nami a dať šesťdesiat kilometrov za tri dni.

Ak to chcete zažiť s nami a podať nám spätnú väzbu o náročnosti zvolenej trasy od Dudiniec cez Hontianske Tesáre, Šipice, Sebechleby, Beluj, Baďan, Jabloňovce a Pečenice do Bátoviec, napíšte nám správu na divadlo@poton.sk.

 

15/08/2021

PRVÉ VÝZNAMNÉ AKTIVITY K PROJEKTU ZA NAMI

Koncom júla sme zrealizovali niekoľko významných aktivít projektu Vzkriesenie zázraku. V dňoch 25.7.2021 až 1.8.2021 prebehlo úvodné stretnutie partnerov. Zúčastnili sa ho umelci a kultúrni operátori zo Slovenska, Nórska, Lichtenštajnska a Islandu, ktorí boli prizvaní k participácii na projekte. Úvodné stretnutie bolo zamerané na diskusie smerom k idey festivalu, strategickému plánovaniu, prevencii rizík a na delegovanie úloh v projekte. Spoločne s partnermi a umelcami sme prešli takmer celú 60 kilometrovú trasu vytýčenú pre festival. Zúčastnení umelci spoločne s nami skúmali reliéf krajiny a zaujímavé lokácie regiónu, na ktorých neskôr umiestnia svoje umelecké diela. Na posledné tri dni sme sa premiestnili do Banskej Belej, kde sme v izolácii strávili prvú zdieľanú umeleckú rezidenciu, zameranú na rozvoj ideí a konceptov umeleckých diel a diskusie k možnostiam vzájomných spoluprác.

 

28/07/2021

ROZPRÁVALI SME SA O PROJEKTE S VEREJNOSŤOU

V nedeľu 25.júla sme zrealizovali otváraciu konferenciu, na ktorej sme predstavili vízie, zámery a ciele projektu, jeho ideové východiská. Rovnako sme divákom predstavili všetky zapojené organizácie a zahraničných umelcov, ktorí sú do projektu zapojení. Otváracej konferencie sa zúčastnili umelci a kultúrni operátori zo Slovenska a partnerských krajín, starostovia a zástupcovia okolitých obcí aj širšia verejnosť.

 

17/07/2021

VEĽKÉ ÚVODNÉ STRETNUTIE PARTNEROV SA BLÍŽI

Úvodné stretnutie partnerov k medzinárodnému projektu Vzkriesenie zázraku: Vývoj nového modelu festivalu na slovenskom vidieku sa uskutoční v dňoch 25.7.2021 až 1.8.2021. Zúčastní sa ho takmer 20 umelcov a kultúrnych operátorov zo Slovenska, Nórska, Lichtenštajnska a Islandu. Stretnutie bude zamerané na strategické plánovanie a organizačné porady smerom k spoločnému projektu. Zároveň s našimi partnermi prejdeme takmer celú 60 kilometrovú trasu, na ktorej umiestnime náš festival. V závere stretnutia sa uskutoční zdieľaná umelecká rezidencia vo Vila Bela v Banskej Belej.

 

01/07/2021

60 KILOMETROVÁ TRASA PRE FESTIVAL MIRACLES

Posledné dni a týždne sme intenzívne navštevovali okolitý región. Prešli sme dlhé kilometre turistických trás, kráčali sme aj mimo turistických chodníkov. Stretli sme sa so starostami z okolitých obcí. Podarilo sa nám zostaviť trasu pre náš budúci festival, ktorá bude mať dĺžku takmer 60 kilometrov. Trasu zverejníme verejnosti na otváracej konferencii k projektu, ktorá sa uskutoční 25. júla o 16:00.

 

15/06/2021

OPEN CALL: NÓRSKO-SLOVENSKÁ DIVADELNÁ KOPRODUKCIA

Divadlo Pôtoň vyhlasuje otvorenú výzvu pre performerov, videoartistov a kostýmových výtvarníkov k pripravovanej koprodukčnej nórsko-slovenskej inscenácii, ktorá bude mať premiéru v lete 2022.

Termín zaslania prihlášok: 15.7.2021

Viac informácii tu: https://www.poton.sk/…/open-call-resurrection-of-miracle/

 

08/06/2021

OTVÁRACIA KONFERENCIA K MEDZINÁRODNÉMU PROJEKTU VZKRIESENIE ZÁZRAKU

Divadlo Pôtoň organizuje otváraciu konferenciu k projektu Vzkriesenie zázraku, na ktorom spolupracuje s partnermi z Nórska, Lichtenštajnska a Islandu. Otváracia konferencia sa uskutoční v priestoroch Divadla Pôtoň v Bátovciach 25. júla 2021 od 16:00. V sprievodnom programe sa uskutoční špeciálne pootvorenie výtvarnej inštalácie Juraja Poliaka a koncert Ivany Mer & Niny Rosy.

Sprievodný program otváracej konferencie sa uskutočňuje v rámci projektu Centrum umenia a kreativity, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

01/05/2021

PODPÍSALI SME PROJEKTOVÚ ZMLUVU

Koncom apríla 2021 sme podpísali projektovú zmluvu k projektu Vzkriesenie zázraku s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré spravuje granty EHP a Nórska. Náš projekt bol podporený v programe „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“.

Už nič nebráni v tom, aby sme vyhrnuli rukávy a pustili sa do práce.

 

12/03/2021

LINKA BÁTOVCE – OSLO – REYKJAVÍK – VADUZ JE OTVORENÁ

Prípravy medzinárodného projektu “Vzkriesenie zázraku” začali online hovorom so zahraničnými partnermi. Veľmi príjemné stretnutie, ktoré však zatiaľ prinieslo viac otázok ako odpovedí. Najmä v súvislosti s neutíchajúcou pandémiou v Európe a špeciálne na Slovensku, kde sa má uskutočniť drvivá väčšina aktivít. Projektový tím stojí pred množstvom výziev.

 

01/03/2021

PARTNERSKÉ ZMLUVY K PROJEKTU VZKRIESENIE ZÁZRAKU SÚ PODPÍSANÉ

Veľký medzinárodný projekt musí mať aj veľké – päťdesiat stranové – partnerské zmluvy. Spolu s islandským Tjarnarbíó, lichtenštajnským Kultur-Traverse a nórskou Company B. Valiente začíname už oficiálne intenzívne pracovať na novom projekte.

ehp+sr

Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 1,55 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

  • Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
  • Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
  • Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
  • Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
  • Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP.

Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ.

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk.

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

partneri-ROM
ehp+sr