Divadlo a kultúrne centrum Pôtoň z Bátoviec spoločne s partnerskými organizáciami Company B. Valiente z Nórska, Tjarnarbio z Islandu a Kultur-Traverse z Lichtenštajnska realizuje projekt podporený grantom z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP s názvom „Vzkriesenie zázraku: Vývoj nového modelu umeleckého festivalu na slovenskom vidieku“.

Kód projektu: CLT02023
Program podpory: Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca

Termín realizácie projektu: júl 2020 – marec 2024
Výška poskytnutého grantu: 200.000 EUR

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk. Prípadne fanpage Granty EHP a Nórska na Slovensku.

IMG_7127

Vzkriesenie zázraku je unikátny projekt zameraný na rozvoj publika, podporu tvorby a prezentácie súčasného umenia a budovanie partnerstiev na lokálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni. Cieľom organizátora a partnerov je prostredníctvom projektu propagovať hodnoty ako tvorivosť, umelecká sloboda a regionálna, medzinárodná a medzikultúrna spolupráca. Projekt má zároveň ambíciu prostredníctvom umenia upozorňovať na súčasné pálčivé spoločenské či environmentálne témy.

Projekt obsahuje sériu aktivít vedúcu k realizácii unikátneho modelu medzinárodného umeleckého site-specific festivalu, ktorý bude umiestnený do prírody slovenského vidieka – na turistické trasy.

Dôležitou súčasťou projektu, ktorá sa uskutočnila ešte na jeho začiatku v júli 2021, bolo veľké Úvodné stretnutie partnerov. Ďalším zaujímavým podujatím bola medzinárodná online konferencia Trendy v kreatívnej práci s divákom, zorganizovaná v apríli 2022. Konferencia sa zamerala na súčasné trendy v oblasti rozvoja publika v partnerských krajinách – Slovensko, Lichtenštajnsko, Island a Nórsko.

V rámci projektu ponúka Pôtoň slovenským a zahraničným umelcom špeciálny program umeleckých rezidencií, ktorých výstupom bude vznik nových site-specific diel, inšpirovaných miestnym prostredím. Okrem samotného vzniku diel sa umelci angažujú vo vzťahu s miestnym obyvateľstvom – organizujú workshopy a work in progress prezentácie novo vzniknutých diel.

Umelecké diela, ktoré vznikajú počas rezidenčných pobytov, budú nekonvenčne umiestnené na turistických chodníkoch – vytvárajúc tak unikátnu trasu za súčasným umením – festival Into the Miracles.

Festival Into the Miracles sa uskutoční 1. – 4. júla 2023.

Následne budú v jesenných a zimných mesiacoch roka 2023 výstupy projektu spoločne s dokumentárnym materiálom odprezentované v partnerských krajinách – v Nórsku, Lichtenštajnsku a na Islande. Predpokladané ukončenie projektu je v marci 2024.

IMG_7123

Projekt Vzkriesenie zázraku: Vývoj nového modelu umeleckého festivalu na slovenskom vidieku pozostáva zo série aktivít vedúcich k rozvoju publika a posilneniu kapacít kultúrnych aktérov. Zámerom projektu je vytvoriť koncept nového modelu umeleckého multižánrového site-specific festivalu a jeho následná realizácia v lete 2023.

Na projekte spolupracujú tri zahraničné partnerské organizácie z Nórska, Islandu a Lichtenštajnska.

Aktivity projektu

Otváracia konferencia projektu

Divadlo Pôtoň zorganizovalo otváraciu konferenciu k medzinárodnému projektu Vzkriesenie zázraku: Vývoj nového modelu festivalu na slovenskom vidieku. Otváracia konferencia sa uskutočnila v priestoroch Divadla Pôtoň v Bátovciach 25. júla 2021 od 16:00. Konferencia zahŕňala príspevky zahraničných a slovenských umelcov, kultúrnych operátorov (Michal Ditte, Iveta Ditte Jurčová, Monika Škojcová – Divadlo Pôtoň, Marcelino Martin Valiente – Comapny B. Valiente, Elmar Gangl, Martina Morger – Kultur-Traverse, Fridrik Fridrikson – Tjarnarbio). Vo videopríspevkoch konferencie vystúpili Audhild Nydal Enger – Chargé d´affaires Nórskeho veľvyslanectva v Bratislave, Natália Milanová – ministerka kultúry SR a Jana Dacková – vedúca oddelenia správy programov Odboru grantov EHP a Nórska. V rámci otváracieho stretnutia sa uskutočnilo špeciálne pootvorenie výtvarnej inštalácie Juraja Poliaka – Neprítomnosť zázraku nás vyčerpáva. Večer ukončil koncert Ivany Mer a Niny Rosy.

 

Úvodné stretnutie partnerov

Úvodné stretnutie partnerov prebehlo v dňoch 25.7.2021 až 1.8.2021. Zúčastnili sa ho umelci a kultúrni operátori zo Slovenska, Nórska, Lichtenštajnska a Islandu, ktorí boli prizvaní k participácii na projekte. Úvodné stretnutie partnerov bolo rozhodujúcim momentom pre realizáciu projektu, počas ktorého mali všetci partneri príležitosť stretnúť sa v jednom čase na jednom mieste a spoločne pracovať na tvorbe modelu nového festivalu, ktorý spoločne pripravujú. Prevažná časť aktivít zameraných na strategické plánovanie a organizáciu prebiehala v divadle a kultúrnom centre Pôtoň. Neskôr prebiehalo v Banskej Belej ďalšie pracovné stretnutie, zamerané na rozvoj ideí a konceptov umeleckých diel a diskusie k možnostiam vzájomných spoluprác. Počas 7 dní stretnutia mali členovia riadiaceho tímu a prizvaní umelci či manažéri príležitosť navštíviť lokality, ktoré pracovníci Pôtone vytipovali pre realizáciu festivalu. Celkovo tak všetci účastníci prešli takmer 60km budúcej festivalovej trasy. Umelci mali príležitosť preskúmať reliéf krajiny regiónu, v ktorom sa festival uskutoční a zadokumentovať si tie lokácie, ktoré sú pre nich zaujímavé.

 

Medzinárodná konferencia Trendy v kreatívnej práci s divákom

Dňa 7.4.2022 v čase od 10:00 až 13:00 sa uskutočnila online medzinárodná konferencia zameraná na témy rozvoja publika. Hosťami konferencie a prednášateľmi boli odborníci z oblasti umenia, manažmentu kultúrnych organizácii či kultúrno-umeleckých projektov zo štyroch krajín – Slovensko, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko.

V prvej časti konferencie predstavili hostia konkrétne príklady dobrej praxe z kultúrnych či umeleckých projektov, ktoré v danej krajine inovatívnym spôsobom komunikujú s divákom a/alebo komunitou. Druhá časť konferencie prinesla diskusiu na témy súvisiace s prácou s publikom v kritických časoch. Diskusiu moderoval Laco Oravec.

 

Umelecké rezidencie

Program špeciálnych rezidenčných umeleckých pobytov prebieha od júla 2021 do júna 2023. Cieľom špecializovaných rezidencií je vytvoriť nové diela a produkcie, ktoré budú vytvorené špeciálne pre festival Into the Miracle. Rezidencií sa zúčastní minimálne desať  vopred vybraných umelcov alebo umeleckých zoskupení. Každý rezidenčný pobyt spravidla trvá   2 do 4 týždňov.  Pôtoň podporuje vytváranie aj tzv. zdieľané rezidencie, počas ktorých umelci zapojení do projektu pracujú na svojich dielach paralelne. Väčšina rezidenčných pobytov prebieha priamo v budove Divadla Pôtoň v Bátovciach. Divadlo Pôtoň poskytuje vybraným umelcom viac ako 1500 m² pracovného priestoru a úplné zvukové, svetelné a projekčné vybavenie. Budova divadla poskytuje taktiež ubytovanie. Niektoré rezidenčné pobytu prebiehajú v blízkosti lokality, v ktorej budú finálne diela uvedené.

 

Workshopy a Work-in-progress prezentácie

Umelecké rezidencie predstavujú krátkodobé kultúrne výmeny medzi umelcami a miestnymi obyvateľmi. Umožňujú umelcom rozvíjať hlbšie pochopenie ich hostiteľského prostredia a vytvárajú príležitosti pre miestnych ľudí na porozumenie a interakciu s umelcami z rôznych zázemí či národností. Na podporu interakcie a výmeny medzi umelcami a miestnymi obyvateľmi zahŕňa každá rezidencia workshop pre miestnu komunitu. Okrem toho sa počas každej rezidencie uskutočňuje verejná prezentácia diel vo fáze work-in-progress.

 

Tvorba umeleckých diel

V rámci tohto projektu a s podporou EEAGrantov vzniká pre festival 30 umeleckých diel a produkcií. Väčšinu diel tvoria profesionálni umelci z partnerských krajín a Slovenska. Na projekte tvorivo participujú aj študenti umeleckých škôl zo Slovenska.

Na umeleckom procese sa podieľa viac ako šesťdesiat umelcov zo Slovenska, Nórska, Lichtenštajnska a Islandu.

Okrem profesionálnych umelcov projekt podporuje a propaguje umelecké diela študentov 3 slovenských umeleckých škôl z Bratislavy, Banskej Bystrice, Košíc.

Umelci a študenti zapojení do projektu preskúmali festivalovú trasu a vybrali si lokality, pre ktoré vytvárajú site-specific umelecké diela.

Nórsko-slovenská divadelná koprodukcia

Jedným z performatívnych diel vytvorených pre budúci site-specific festival je nórsko-slovenská divadelná koprodukcia. Medzinárodná performancia s názvom The Call from the Terrace / Volanie Terasy sa plánuje uviesť v premiére ako úvodné predstavenie festivalu Into the Miracles. Tím tvorcov pozostáva z divadelného režiséra Marcelina Martina Valienteho (FR/NO), choreografky a producentky Gunhild Bjørnsgaard (NO),  digital media artist Jozefa Eduarda Masarika, dramaturgičky Kataríny Markovej a kostýmovej dizajnérky Ivety Ditte Jurčovej. Na koprodukcii spolupracuje 5 performerov: Ľubomír Bukový, Edita Antalová, Filip Jekkel, Magdaléna Škerenčák a Mira Školová. Performancia bola vytvorená pre priestor opustenej budovy bývalej reštaurácie Terasa, ktorý sa nachádza v kúpeľnom parku v Dudinciach. Skúšobný proces tvorby performancie bol rozdelený na dve fázy – prvá časť v máji 2022 a druhá časť v auguste 2022. Verejná prezentácia performancie sa uskutočnila 9. augusta 2022.

Premiéra performancie The Call from the Terrace / Volanie Terasy sa uskutoční počas otváracieho večera festivalu Into the Miracles – 1. júla 2023  v kúpeľnom parku Dudince.

 

Festival Into the Miracles

Into the Miracles Festival je medzinárodný multižánrový site-specific festival, ktorý sa bude konať 1. júla až 4. júla 2023.

Pôjde o výnimočné 4-dňové podujatie, na ktorom sa predstaví približne 40 umeleckých produkcií na viac ako 70-kilometrovej turistickej trase, ktorá spája obce Dudince – Hontianske Tesáre – Sebechleby – Beluj – Baďan – Jabloňovce – Pečenice – Bátovce. Z budúcich divákov festivalu sa stanú chodci, ktorí prejdú desiatky kilometrov za jedinečným zážitkom.

Viac o festivale sa dozviete na www.intothemiracles.com

 

Esencie zázrakov

Festival Into the Miracles bude dokumentovaný profesionálnym dokumentaristami. Cieľom bude vytvoriť vizuálny materiál, ktorý bude možné neskôr prezentovať v partnerských krajinách. Fotografie aj videá sa zamerajú na zachytenie esencie festivalu.

Esencia zázrakov je záverečnou časťou projektu, ktorá pozostáva z:

– 3 prezentácií projektu v partnerských krajinách

– 1 záverečnej konferencie na Slovensku

Cieľom týchto aktivít bude umožniť umelcom a kultúrnym pracovníkom vo všetkých zúčastnených krajinách získať know-how a inšpirovať ich k vývoju podobných projektov. Tieto aktivity budú tiež šíriť informácie o výsledkoch projektu.

Esencie zázrakov budú prebiehať v období od augusta 2023 do marca 2024.

30/11/2023

Do ankety “Kultúrna udalosť roka” Denníka N sa tento rok celkovo zapojilo 111 ľudí. Vo svojich odpovediach opakovane zmieňovali napríklad aj kolektívnu výstavu Rozptyl v Bratislave, niekoľkokilometrovú púť za umením pod názvom Into the Miracles na hranici Tekova a Hontu, filmy Svetlofóbia a Emília, ale aj Martinu Šimkovičovú.

Ďakujeme Zuzana Novotová Godálová, Boris Meluš, Soňa Uriková, Zuzana Pacáková za váš hlas pre Into the Miracles.

https://dennikn.sk/3718267/kulturnou-udalostou-roka-2023-je-kulturna-ministerka-anketa

 

26/11/2023

Včera sme zrealizovali poslednú aktivitu nášho projektu. Ďakujeme všetkým divákom, ktorí sa zúčastnili záverečnej konferencie.

 

22/11/2023

Program záverečnej konferencie je nasledovný:

15:00 Príhovor (Michal Ditte – riaditeľ Divadla Pôtoň, Jana Dacková – vedúca oddelenia správy programov Grantov EHP a Nórska)

15:15 Prezentácia výsledkov a výstupov projektu (Monika Deset Škojcová – projektová manažérka)

15:35 Projekcia dokumentárneho filmu o festivale Into the Miracles

16:00 Diskusia

16:30 Vernisáž výstavy fotografií z festivalu

 

21/11/2023

Súčasťou záverečnej konferencie k projektu Vzkriesenie zázraku je aj výstava veľkoformátových fotografií Mareka Jančúcha, Stanislava Piatrika a Gabriely Birošovej, ktorých kurátorkou je Iveta Ditte Jurčová.

 

20/11/2023

V sobotu 25. novembra 2023 sa uskutoční záverečná konferencia projektu Vzkriesenie zázraku, ktorý v lete vyvrcholil medzinárodným festivalom Into the Miracles. Súčasťou podujatia je prezentácia výsledkov a výstupov projektu, projekcia dokumentárneho filmu o festivale v réžii Barbary Vojtašákovej a fotografií z festivalu.

 

19/11/2023

Miroslav Ballay sa zúčastnil medzinárodného festivalu Into the Miracles a počas leta napísal 60 strán textu o umeleckých dielach uvedených na 80 kilometrovej trase medzi Dudincami a Bátovcami. Ďakujeme!

https://poton.sk/miroslav-ballay-into-the-miracles/

 

13/11/2023

Dňa 25.11.2023 o 15:00 sa uskutoční záverečná konferencia projektu Vzkriesenie zázraku. Program podujatia zverejníme už čoskoro.

12/11/2023

Už čoskoro navštívia organizátori projektu Vzkriesenie zázraku poslednú donorskú krajinu – Nórsko. Dňa 16.11.2023 tam zrealizujú prezentáciu projektu v múzeu Gamle Munch.

25/10/2023

Druhú prezentáciu projektu Vzkriesenie zázraku sme absolvovali 21. októbra 2023 v divadle Tjarnarbio v Reykjavíku a zúčastnili sa jej umelci a kultúrni operátori z Islandu.

16/10/2023

Prvú prezentáciu projektu Vzkriesenie zázraku máme za sebou. Prebehla 14. októbra vo Kunstmuseum Liechtenstein vo Vaduze a zúčastnili sa jej umelci a kultúrni operátori z Lichtenštajnska.

11/10/2023

V najbližších týždňoch budú organizátori medzinárodného festivalu Into the Miracles prezentovať jeho esencie v partnerských krajinách. Esencie zázrakov sa uskutočnia vo Vaduze (14. októbra 2023), v Reykjavíku (21. októbra 2023) a v Osle (16. novembra 2023). Súčasťou podujatí sú prezentácie organizátorov, zahraničných umelcov a projekcia dokumentárneho filmu o festivale v réžii Barbary Vojtaššákovej.

10/10/2023

Práve prebieha postprodukcia dokumentárneho materiálu z festivalu Into the Miracles, ktorý režírovala mladá slovenská režisérka Barbara Vojtaššáková. Krátky dokumentárny film uvedieme na prezentáciách projektu v partnerských krajinách – Nórsko, Lichtenštajnsko a Island a počas záverečnej konferencie k projektu, ktorá by sa mala uskutočniť na konci novembra 2023.

11/07/2023

Medzi pútnikmi festivalu Into the Miracles bola aj redaktorka Eva Kopecká a dôležité momenty tejto neopakovateľnej udalosti zachytila v reportáži:

https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/331798/navrat-k-festivalu-into-the-miracles

 

08/07/2023

Druhá reportáž festivalu Into the Miracles zaznamenala Jana Močková pre Denník N, N-kultúra.

https://dennikn.sk/3461518/putovanie-na-hranici-tekova-a-hontu-niektore-dediny-nemaju-krcmy-ba-ani-vodovod-ale-na-par-dni-sa-v-nich-diali-zazraky

 

06/07/2023

Prvú reportáž o medzinárodnom festivale Into the Miracles nájdete v SME Kultúra od Soňa Jánošová.

Prečítajte si tu:  https://kultura.sme.sk/c/23190970/zistit-ako-vonia-vesmir-vidiet-vnutornosti-v-kostole-a-stretnut-osemdesiat-zazrakov-reportaz

 

06/07/2023

Ďakujeme všetkým zapojeným umelcom zo Slovenska, Českej republiky, Ukrajiny, Lichtenštajnska, Islandu a Nórska.

 

05/07/2023

Ďakujeme donorom Granty EHP a Nórska na Slovensku, Fond na podporu umenia, European Solidarity Corps.

 

05/07/2023

Ďakujeme všetkým partnerským obciam Bátovce,  Dudince, Dvorníky, Hontianske Tesáre, Šipice,  Terany, Sebechleby,  Beluj, Baďan, Pečenice, Jabloňovce. Bez vás by sme festival Into the Miracles nedokázali zrealizovať.

 

05/07/2023

Zázraky skončili. Nenachádzame úplne najvhodnejšie slová na to, čo sa za posledné dni udialo na trase medzi Dudincami a Bátovcami. Ďakujeme všetkým Pútnikom, Pútničkám, Chodcom a Chodkyniam, ktorí a ktoré sa rozhodli absolvovať náš fyzicky náročný festival Into the Miracles.

 

04/07/2023

Dnes o polnoci končí program festivalu Into the Miracles. Pútnici tu však s nami ostávajú do zajtra, prespávajú v jednom zo štyroch stanových táborov, ktoré sme pre festival Into the Miracles vybudovali.

 

01/07/2023

Dnes o 15:00 začína program prvého dňa festivalu. Začíname uvedením inscenácie Terra Apathy na Železničnej stanici v Dudinciach. Celý program otváracieho dňa si mžete pozrieť tu:

https://www.intothemiracles.com/01-07-2023-dudince/

 

30/06/2023

Už zajtra to vypukne. My sme pripravení. Každú chvíľu pozeráme na neustále sa meniacu predpoveď počasia a dúfame, že počasie bude nášmu festivalu priať.

 

29/06/2023

Komu sa nechce čítať články v novinách o Into the Miracles, môže si vypočuť audio rozhovor z archívu Rádio Regina Západ.

https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/z-regionu/330332/put-za-umenim-povedie-z-dudiniec-do-batoviec

 

28/06/2023

Pozrite sa, čo môžete vidieť a zažiť na Into the Miracles. Lúku nad Belujom pracovne voláme “Lányiho lúka” a vám zostávajú ešte 3 dni na zakúpenie vstupeniek.

https://www.markiza.sk/…/bonus/66904-bazilika-pod-sitnom

 

28/06/2023

Aj SME Kultúra ešte pozýva posledných účastníkov na unikátny medzinárodný festival Into the Miracles. Máte posledné dni na zabezpečenie si vstupeniek.

https://kultura.sme.sk/c/23187401/nic-podobne-sa-neda-nikde-inde-zazit-pocas-tohto-festivalu-prejdete-za-umenim-80-kilometrov

 

27/06/2023

Matúš Lányi dnes realizuje workshop aj work in progress prezentáciu v rámci príprav svojho diela Bazilika sv. Petra, ktoré bude umiestnené na lúke pri obci Beluj.

 

26/06/2023

Dnes o 18:00 na vyhliadke nad Bátovcami sa uskutoční work in progress prezentácia performancie Kronika svetla. Performanciu režíruje Iveta Ditte Jurčová. Účinkujú Ela Lehotská, Mária Danadová, Filip Jekkel.

 

26/06/2023

Včera sme zorganizovali pohybový workshop choreografky Stanislavy Vlčekovej pre lokálny divadelný súbor zo Sebechlieb.

 

25/06/2023

Dnes začína aj rezidenčný pobyt k tvorbe inscenácie Pomoc za čiarou. Inscenáciu režíruje Viera Dubačová a účinkuje v nej Katarína Koščová a Daniel Špiner.

 

25/06/2023

Od dnes prebieha rezidenčný pobyt Debris Company na Starej hore-Sebechleby. Toto výnimočné divadelné zoskupenie pripravuje performanciu Crescendo, ktorú budú môcť naši účastníci zažiť v druhý festivalový večer – 2.7.2023.

 

22/06/2023

Veľmi sa tešíme produktovej podpore od značiek Chistee, Pink Onion, Tekmar, Dixi, Gutta, Dobrý ježko, Pekáreň Bátovce, Ravita. Ďakujeme za podporu!

 

21/06/2023

Do predaja sme zaradili vstupenky na Záverečný večer festivalu Into the Miracles, ktorý sa uskutoční 4. júla 2023 od 20:30 v Bátovciach.

https://www.intothemiracles.com/vstupenky/

Areál Divadlo PôtoňCentrum umenia a kreativity a diela v ňom umiestnené uzavrú unikátny medzinárodný festival a vy môžete byť s nami pri tom.

 

19/06/2023

Už iba 13 dní do začiatku Into the Miracles. Ak ste doteraz váhali, či si zaobstarať vstupenky, tak teraz je ten najvyšší čas.

https://www.intothemiracles.com/vstupenky/

 

18/06/2023

Michal Ditte v rozhovore s Marianou Jaremkovou na okruhu Rádio DEVÍN o prípravách a programe medzinárodného site-specific festivalu Into the Miracles, ktorý štartuje už o 13 dní.

https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/329505/blizi-sa-unikatny-festival-into-the-miracles

 

18/06/2023

Do predaja sme zaradili vstupenky na Otvárací festivalový deň Into the Miracles, ktorý sa uskutoční 1. júla 2023 v Dudinciach.

https://www.intothemiracles.com/01-07-2023-dudince/

Je to pre tých divákov, ktorí nechcú alebo nemôžu chodiť kilometre za súčasným umením, ale zároveň by radi zažili atmosféru najväčšieho site-specific festivalu na Slovensku.

 

17/06/2023

Žiaci zo ZŠ Bátovce a komunitného centra Bátovce pripravujú pod vedením skúsených lektorov z projektu Karavan – Ota Hudeca a Daniely Krajčovej animované filmy, ktoré uvedieme pre verejnosť v štádiu work in progress dňa 19/06/2023 o 16:00 v Komunitnom centre Bátovce. Po postprodukcii budú tieto filmy uvedené na festivale Into the Miracles.

 

17/06/2023

Žiaci zo ZŠ Bátovce a komunitného centra Bátovce už aktívne pracujú na animovaných filmoch a učia sa kreatívnym umeleckým technikám pod vedením skúsených lektorov z projektu Karavan – Ota Hudeca a Daniely Krajčovej.

 

15/06/2023

Výtvarníci Oto Hudec a Daniela Krajčová už pripravujú svoje workshopy pre žiakov zo ZŠ Bátovce a komunitného centra Bátovce, ktoré budú prebiehať 16.6.2023 – 19.6.2023.

 

12/06/2023

Od dnešného dňa štartuje rezidenčný umelecký pobyt študentky Oleksandry Melnychuk, ktorá pripravuje inštalácie svojho diela s názvom Ekapizmus. Svoje inštalácie umiestni do bútľavých stromov a pútnici ich budú môcť vidieť na trase Dudince – Stará hora-Sebechleby.

 

11/06/2023

Už máme k dispozícii len 20 vstupeniek pre Pútnikov, ktorí absolvujú nezabudnuteľné 4 dni na najväčšom site-specific festivale, aký sa kedy na Slovensku uskutočnil. Predpredaj vstupeniek predlžujeme do 20. júna 2023. Buďte súčasťou Into the Miracles.

 

03/06/2023

Aj výtvarník Matúš Lányi participuje na Into the Miracles.

Vo svojich posledných pôdorysoch katedrál zameriava na konfrontáciu kultúrnych tém a prispôsobuje im aj výber objektov. Pôdorys, ktorý vzniká pre náš festival na lúke pri Beluji znázorňuje jeden z nábožensky a kultúrne najvýznamnejších objektov sakrálnej architektúry – Baziliku sv. Petra. Kresba má divákovi ponúknuť priestor na vnímanie celej šírky nie len náboženského ale aj kultúrneho odkazu kresťanstva a jeho predstaviteľov, vrátane angažovania v spoločenských, otázkach, ale aj napríklad morálneho zlyhania jednotlivcov.

 

02/06/2023

Zaujíma vás, prečo si nemôžete kúpiť vstupenku pár dní pred začiatkom festivalu?

Keďže sa festival koná na “zelenej lúke”, kde prakticky nič nie je, musíme zabezpečiť možnosť stravy a ostatné služby. A na to potrebujeme mať v dostatočnom predstihu dáta. Našimi dátami sú registrovaní účastníci podujatia cez náš ticketingový portál a 20 dní je pre nás hraničný termín.

 

01/06/2022

Predlžujeme predpredaj vstupeniek o 11 dní. Stále si môžete vybrať medzi Pútnikom (účastník celého festivalu) alebo Chodcom (jednodňový účastník festivalu).

https://www.intothemiracles.com/vstupenky/

 

30/05/2023

Už o mesiac začína najväčší slovenský site-specific festival Into the Miracles. Môžete si o ňom prečítať viac tu:

https://www.intothemiracles.com/najvacsi-site-specific-festival-odstartuje-leto/

 

28/05/2023

Rezidenčný umelecký pobyt k dielu “Kronika svetla” prebieha na vyhliadke nad Bátovcami. Maja Danadová, Filip Jekkel, Ela Lehotská, Katarína Caková a Iveta Ditte Jurčová pripravujú performanciu na záverečný deň medzinárodného festivalu Into the Miracles.

www.intothemiracles.com

 

28/05/2023

Katanari v Bátovciach pripravuje svoju sériu výtvarných diel Úkryty a svätyne.

Sled inštalácií, ktoré menia funkciu poľovníckych posedov na oázy bezpečia. Poskytujú ochranu a prísľub mieru a pokoja. Predstavujú akési hniezda, brlôžky, či svätyne.

 

27/05/2023

Výtvarníčka Katanari sa momentálne nachádza pracuje v Bátovciach na sústave nových diel “Úkryty a Svätyne” pre medzinárodný festival Into the Miracles.

 

26/05/2023

Štvrtý festivalový deň Into the Miracles bude prebiehať na trase medzi Baďanom a Bátovcami. Na vašej 24 kilometrovej ceste stretnete 23 umeleckých diel v podobe performancií, zvukových dizajnov, intervencií a výtvarných inštalácií.

https://www.intothemiracles.com/04-07-2023-badan-batovce/

 

25/05/2023

Tretí festivalový deň Into the Miracles bude prebiehať na trase medzi Starou Horou a Baďanom. Po ceste na vás čaká 20 nových diel v podobe performancií, zvukových dizajnov, intervencií a výtvarných inštalácií. A približne 27 kilometrov chôdze.

https://www.intothemiracles.com/03-07-2023-stara-hora-badan/

 

19/05/2023

Uvedomujeme si, že Into the Miracles nie je pre potenciálneho diváka jednoduchý koncept. Vieme, že predtým, ako sa môžete definitívne rozhodnúť či ísť alebo zostať doma, potrebujete mať zodpovedané viaceré otázky. Sme tu pre vás. Pýtajte sa. Píšte nám na sociálnych sieťach alebo na e-mail.

Medzinárodný umelecký festival, ktorý sa uskutočňuje na viac ako 70 kilometroch, už v takomto rozsahu nikdy nezopakujeme a nechceme dovoliť, aby ste o tento unikátny zážitok prišli.

www.intothemiracles.com

 

19/05/2023

Druhý festivalový deň Into the Miracles bude prebiehať na trase medzi Dudincami a Starou Horou. Cesta vydláždená 20 novými dielami v podobe performancií, zvukových dizajnov, intervencií a výtvarných inštalácií.

https://www.intothemiracles.com/02-07-2023-dudince-stara…/

 

17/05/2023

Prečítajte si o programe prvého festivalového dňa Into the Miracles – 1. júla 2023 v Dudinciach. Performancie, inštalácie, koncert a výtvarné fragmenty poézie. A slávnostné otvorenie medzinárodného festivalu.

Celý program nájdete tu: https://www.intothemiracles.com/category/program/

Vstupenky tu: https://www.intothemiracles.com/vstupenky/

 

16/05/2023

Hľadáme ešte 10 mladých ľudí do dobrovoľníckeho medzinárodného tímu festivalu Into the Miracles.

Prihlášky zasielajte do 25.5.2023

https://poton.sk/open-call-na-dobrovolnicku-staz/

Odštartuj leto 2023 a buď súčasťou unikátneho medzinárodného festivalu.

 

15/05/2023

Pozor, spustili sme predpredaj jednodňových vstupeniek k festivalu Into the Miracles. Svoju vstupenku si môžete kúpiť tu: https://www.intothemiracles.com/vstupenky/

Ešte stále sa môžete rozhodnúť či chcete byť PÚTNIK a absolvovať s nami celé podujatie alebo budete CHODCOM, ktorý absolvuje jednu z troch festivalových trás.

PREDPREDAJ KONČÍ: 30.5.2023

 

15/05/2023

Debris Company pracuje na svojom diele Crescendo, ktoré uvedie na lúke v lokalite Sebechleby-Stará hora. Výtvarno-hudobno-pohybová esej v audiovizuálnom jazyku rozvíja pojem “crescendo” ako postupné narastanie, vrstvenie, stúpanie, rozširovanie smerom k vyvrcholeniu znásobenom v jednom abstraktom pocite, ktorý nie je možné konkretizovať v príbehu.

 

14/05/2023

Debris Company boli s nami pri Nočných potulkách Bátovcami (2015) aj pri Miracles (2017). Bolo by zvláštne, keby neparticipovali na Into the Miracles. Site specific dielo realizujú pre unikátny priestor Sebechleby – Stará hora. Aktuálne sú na svojom rezidenčnom pobyte v Bátovciach.

 

10/05/2023

Pre medzinárodný umelecký festival Into the Miracles vzniká viac než 50 nových diel. Dnes na svojom novom objekte POCTA ROŽKU začal v Bátovciach pracovať výtvarník Dávid Demjanovič.

Rožok ako symbol chleba, produkt slnka a poľnohospodárskej krajiny. Rožok ako kultový pokrm pracujúcich aj turistov vpísaný do našej kolektívnej gastronomickej pamäti.

 

21/04/2023

Najčastejšie otázky a odpovede:

– Bude Into the Miracles aj na budúci rok? Nie, nebude.

– Koľko kilometrov prejdem denne? Približne 25 – 30 kilometrov.

– Nemôžem prísť na celý čas festivalu, bude sa dať absolvovať len časť trasy? Áno, koncom apríla spúšťame predpredaj 1 dňových vstupeniek pre chodcov.

– Kde sa dozviem o festivale viac informácií? Na www.intothemiracles.com

 

10/04/2023

Chcete sa zúčastniť Into the Miracles a zdokumentovať svoju cestu pútnika na sedemdesiat kilometrov dlhej trase medzi Dudincami a Bátovcami? Vyhlasujeme otvorenú výzvu na umelecký pobyt počas medzinárodného festivalu Into the Miracles..

https://www.intothemiracles.com/open-call-foto-reportaz/

Svoje prihlášky, portfólia a profesné životopisy posielajte do 30.4.2023.

 

04/04/2023

Spustili sme predaj vstupeniek na medzinárodný festival Into the Miracles konajúci sa 1. – 4. júla 2023 na trase medzi Dudincami a Bátovcami.

 

03/04/2023

Spustili sme našu novú webovú stránku pre medzinárodný festival Into the Miracles. Nájdete ju tu: https://www.intothemiracles.com/

 

20/03/2023

Čoskoro spustíme webstránku pre náš festival. Príďte sa o tom presvedčiť 10. apríla. Na budúcej webovej stránke čoskoro zverejníme program festivalu, organizačné detaily a predaj vstupeniek. www.intothemiracles.com

 

01/03/2023

Naša festivalová trasa bude mať viac ako 70 kilometrov. Je to o 10 kilometrov viac, ako sme pôvodne plánovali. Predstavíme viac ako 35 umeleckých diel. Zoznam diel a zúčastnených umelcov zverejníme čoskoro.

 

05/03/2023

Vizuál nášho projektu je už na svete. Jej autorkou je Viki Jehlárová. Už čoskoro vám vizuál predstavíme prostredníctvom plagátov a iných propagačných materiálov.

 

28/02/2023

Počas februára sme sa zúčastnili niekoľkých prezentácií konceptov výtvarných inštalácií, ktoré navrhli študenti výtvarných odborov, ktoré sme oslovili k spolupráci. Pôvodne sme v rámci festivalu plánovali predstaviť 4 študentské výtvarné inštalácie. Dnes už vieme, že ich bude viac ako 15.

 

20/02/2023

„Into to the Miracles je putovaním za zdrojmi vnútornej sily. V turbulentom období, v ktorom žijeme sú dôležité naše zastavenia, spomalenia a nádychy. Môžeme kráčať a mať čas na premýšľanie. Mať čas na vnímanie krásy v tichu. Umelecké diela krehko dopĺňajú prírodu. Telesné a duchovné súznejú.  Impulzy pre premýšľanie si pútnik vytvára sám svojou otvorenosťou a vnímavosťou, umelci prostredníctvom svojich diel  jeho myslenie sprevádzajú. Blízkosť iných ľudí, rovnako putujúcich, je tiež zdrojom rovnováhy a harmónie.“, povedala programová riaditeľka festivalu Iveta Ditte Jurčová.

 

18/02/2023

„Podujatie nadväzuje na naše menšie projekty, ktoré sme realizovali pod značkou „Miracles“ v rokoch 2017 – 2018 v Bátovciach a vo Francúzsku. Diváci v rámci nich putovali zhruba štyri kilometre a v prevažnej miere bolo prezentované performatívne umenie a súčasný tanec.“, dopĺňa dramaturg festivalu Michal Ditte predhistóriu pripravovaného festivalu.

„Prípravy aktuálneho projektu prebiehajú od roku 2019. Našim pôvodným zámerom bolo to, aby diváci vymenili pohodlné sedadlá v kultúrnych inštitúciách za prírodu, aby putovali za súčasným umením, aby boli sami so sebou a v tichu. Medzitým však prišla pandémia a potom vojna na Ukrajine. Tieto udalosti dávajú štvordňovému putovaniu krajinou úplne nové kontexty a presahy, ktoré v projektovom tíme analyzujeme a vyhodnocujeme.“

 

17/02/2023

Trasa festivalu vedie z Dudiniec, cez Terany, Hontianske Tesáre, Šipice, Sebechleby, Starú Horu, Baďan, Beluj, Jabloňovce, Pečenice a končí v Bátovciach. Realizátori využívajú existujúce turistické trasy lokálneho významu, ktoré však medzi sebou prepájajú dočasným značením. Chodci budú prechádzať malými obcami, lúkami a lesmi na hranici regiónov Tekova a Hontu. Okrem umelcov sú do projektu zapojení lokálni operátori, aktivisti, výrobcovia gastronomických produktov, ale aj zástupcovia miestnych samospráv.

 

16/02/2023

Na trase bude umiestnených a uvedených viac než tridsaťpäť diel slovenských, českých, nórskych, lichtenštajnských a islandských umelcov. Návštevníci podujatia sa na sedemdesiat kilometrovej púti budú môcť stretnúť s dielami súčasného performatívneho, hudobného a vizuálneho umenia, ale aj zvukového dizajnu a literatúry. Všetky diela vznikajú priamo pre festival a pôjde o ich prvé uvedenie. Into the Miracles bude jedinečným podujatím, ktorého koncept nemá v Európe ekvivalent.

 

25/11/2022

V termíne 17.11.2022. až 19.11.2022. nás navštívili študenti Katedry výtvarných umení a intermédií z Technickej univerzity Košice. Dramaturgovia festivalu Into the Miracles a koordinátori projektu Vzkriesenie zázraku im predstavili zámery projektu, umelecký koncept festivalu a možnosti ich zapojenia sa.  Študenti navštívili aj niektoré z vybraných lokalít festivalu, na ktorých budú môcť umiestniť svoje diela.

 

30/10/2022

V termíne 24.10. až 26.10.2022 nás navštívili študenti Katedry výtvarných umení a intermédií z Technickej univerzity Košice. Dramaturgovia festivalu Into the Miracles a koordinátori projektu Vzkriesenie zázraku im predstavili zámery projektu, umelecký koncept festivalu a možnosti ich zapojenia sa.  Študenti navštívili aj niektoré z vybraných lokalít festivalu, na ktorých budú môcť umiestniť svoje diela.

 

10/10/2022

V termíne 6.10. až 8.10.2022 nás navštívili študenti Fakulty výtvarných umení z Akadémie umení v Banskej Bystrici. Dramaturgovia festivalu Into the Miracles a koordinátori projektu Vzkriesenie zázraku im predstavili zámery projektu, umelecký koncept festivalu a možnosti ich zapojenia sa.  Študenti navštívili aj niektoré z vybraných lokalít festivalu, na ktorých budú môcť umiestniť svoje diela.

 

03/09/2022

Na jeseň 2022 prebehnú ešte tri krátke rezidenčné umelecké pobyty mladých študentov slovenských umeleckých škôl. Kultúrne centrum Pôtoň si k pripravovanému festivalu Into the Miracles prizvalo k spolupráci 3 umelecké katedry: Katedra výtvarných umení a intermédií – Technická univerzita  Košice, Katedra architektonickej tvorby – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Fakulta výtvarných umení – Akadémia umení, Banská Bystrica.

 

09/08/2022

Pozývame vás na work in progress prezentáciu lichtenštajnskej umelkyne Martiny Morger, ktorá sa uskutoční 10.8.2022 o 20:00 v priestoroch záhrady kultúrneho centra Pôtoň v Bátovciach.

Umelkyňa predstaví výtvarné inštalácie, na ktorých počas svojho pobytu v Bátovciach pracovala. Diela budú v júli 2023 počas festivalu Into the Miracles umiestnené pri vínnych pivniciach pri obci Terany.

Dielo Martiny Morger s názvom Arrangements reflektuje naše túžby, potreby a strachy. Je inštaláciou pripomínajúcou oltár, pri ktorom sa zhromaždíme, zastavíme a osviežime. Nečakaná oáza.

 

04/08/2022

V termíne od 1.8.2022 až 11.8.2022 prebieha umelecká rezidencia lichtenštajnskej umelkyne Martiny Morger. Martina Morger žije a pracuje v Lichtenštajnsku a Hannoveri. Jej diela zamerané na performance a inštalácie hovoria o starostlivosti a túžbe. Je spolukurátorkou projektu Perrrformat, ktorý prináša performatívne umenie do mestského, verejného priestoru. Na jar 2020 bola Martina štipendistkou ateliéru v Cité Internationale des Arts v Paríži a je laureátkou ceny Manor Art 2021.

 

03/08/2022

VOLANIE ZO SCHÁTRANEJ TERASY 

Divadlo Pôtoň pripravuje v spolupráci s nórskou Company B. Valiente koprodukčnú site-specific performanciu „Volanie terasy“. Work in progress prezentácia sa uskutoční 8. augusta 2022 o 22:00 v priestoroch bývalej kúpeľnej terasy v Dudinciach. Oficiálne premiérové uvedenie bude súčasťou unikátneho medzinárodného festivalu Into the Miracles 1. júla 2023.
Nórska partnerská organizácia projektu – Company B. Valiente – si vybrala pre realizáciu svojho nového diela bývalú kúpeľnú terasu v Dudinciach, ktorá je momentálne v schátranom a zdevastovanom stave, napriek tomu, že niekoľko desaťročí bola centrom stretnutí hostí, ale aj miestnych obyvateľov kúpeľného mesta na juhozápade Slovenska.

 

02/07/2022

KONCERT KARIN OSPELT

Dňa 8. júla 2022 o 20:00 v našom novom Parku Umenia bude mať svoj minikoncert naša aktuálna rezidentka Karin Ospelt z Lichtenštajnska.
Karin je speváčka, skladateľka a vizuálna umelkyňa. Ako hudobníčka a speváčka spolupracuje na projektoch AEIOU (Danceable Synth Pop), Chaos Ark (Neo Soul) a Pioneer Plant (Jazz). Okrem koncertu budete môcť vidieť aj esenciu jej pripravovaného diela, ktoré bude mať svoje prvé uvedenie na medzinárodnom festivale Into the Miracles v roku 2023 v kostoloch v Beluji.

 

26/06/2022

UŽ ČOSKORO K NÁM PRICHÁDZA UMELKYŇA Z LICHTENŠTAJNSKA

Karin Ospelt, lichtenštajnská vizuálna umelkyňa, speváčka a hudobníčka, prichádza 13teho júla na svoj umelecký rezidenčný pobyt. Počas 10 dní bude pracovať na tvorbe svojho diela pre ňou zvolenú lokáciu z festivalovej trasy. Pripraví taktiež minikoncert, workshop pre miestu komunitu a verejnú prezentáciu diela.

 

23/05/2022

SKÚŠOBNÝ PROCES K NÓRSKO-SLOVENSKEJ KOPRODUKCII POKRAČUJE V DUDINCIACH

Medzinárodná performancia The Call from the Terrace bude vytvorená pre priestor opustenej budovy bývalej reštaurácie Terasa, ktorý sa nachádza v kúpeľnom parku v Dudinciach. Skúšobný proces tvorby performancie sa teda od dnes presúva už priamo na túto lokáciu. Medzinárodný umelecký tím tu bude pracovať do 29teho mája. Po niekoľko mesačnej pauze sa sem celý tím opäť vráti, aby dielo dokončil do finálnej podoby. Verejná prezentácia, predpremiéra performancie, bude uvedená v kúpeľnom parku 9. augusta 2022. Neskôr bude jednou z produkcií, ktoré otvoria medzinárodný festival Into the Miracles, a to v termíne 1. júl 2023.

 

14/05/2022

ZAČÍNAME SKÚŠOBNÝ PROCES K NÓRSKO-SLOVENSKEJ KOPRODUKCII

Od zajtra, 15teho mája 2022 začína prvá fáza skúšobného procesu k nórsko-slovenskej koprodukcii. Medzinárodná performancia s  názvom The Call from the Terrace sa plánuje uviesť ako úvodné predstavenie festivalu. Tím tvorcov pozostáva z francúzskeho divadelného režiséra Marcelina Martina Valienteho, nórskej choreografky a tanečníčky Gunhild Bjørnsgaardovej,  video artistu Jozefa Eduarda Masarika, dramaturgičky Kataríny Markovej a autorky výtvarného konceptu Ivety Ditte Jurčovej. Na koprodukcii spolupracuje 5 performerov: Ľubomír Bukový, Edita Antalová, Filip Jekkel, Magdaléna Skerenčáková a Mira Školová. Umelci začínajú svoju rezidenciu priamo v Divadle Pôtoň. O týždeň sa presunú do Dudiniec.
07/04/2022

ONLINE MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA JE ÚSPEŠNE ZA NAMI

Ďakujeme všetkým zúčastneným.

V priebehu dvoch týždňov by sme chceli zverejniť záznam prednášok a diskusie, ako aj prednášky v písomnej podobe.

 

06/04/2022

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA UŽ ZAJTRA

Už zajtra 7.4.2022 od 10:00 začína konferencia Trendy v kreatívnej práci s divákom. Konferencia bude prebiehať na online platforme zoom a záujemcovia sa musia prihlásiť cez prihlasovací formulár. Ideálne ešte dnes, aby sa na niekoho nezabudlo. Keďže ide o medzinárodnú konferenciu, tak bude vedená v angličtine bez simultánneho prekladu.

 

02/03/2022

ZMENA TERMÍNU REALIZÁCIE MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE TRENDY V KREATÍVNEJ PRÁCI S DIVÁKOM

Vzhľadom na vypuknutie vojny na Ukrajine sme sa spoločne s partnermi projektu zhodli na tom, že realizáciu online medzinárodnej konferencie presunieme o mesiac neskôr. Chceli by sme vytvoriť priestor na to, aby sme aktuálnu situáciu mohli reflektovať čiastočne aj počas konferencie.

Konferencia sa uskutoční vo štvrtok 7. apríla 2022 od 10:00 do 13:00 online. Bude prebiehať v anglickom jazyku. Viac informácii o konferencii sa dozviete na našich sociálnych sieťach.

 

01/03/2022

ISLANDSKÍ UMELCI LETIA DOMOV

Počas víkendu sme ukončili mesačný rezidenčný umelecký pobyt islandských umelcov work in progress prezentáciou pripravovaného diela, ktoré bude oficiálne uvedené v rámci medzinárodného podujatia Into the Miracles v roku 2023.

Autori Hallveig Kristín Eiríksdóttir a Arnar Geir Gústafsson predstavili myšlienkovú mapu svojho diela a proces jeho realizácie.

Okrem toho zorganizovali pre divákov aj diskusiu spojenú s workshopom na témy umeleckej slobody.

 

20/02/2022

POZVANIE OD ISLANDSKÝCH UMELCOV

Workshop a work in progress prezentácia islandských umelcov s názvom “A being being!” sa uskutoční v Divadle Pôtoň 26. februára od 15:00 do 19:00. Workshop bude zameraný na priestorové vnímanie. Okrem toho sa bude venovať téme slobody. Aktivity workshopu budú prebiehať v exteriéri a v pohybe. Diváci by si mali zabezpečiť primerané oblečenie a obuv.

Po ukončení workshopu vás Divadlo Pôtoň a hosťujúci umelci pozvú k návšteve priestorov divadla a štúdia, v ktorom vznikal koncept pripravovaného diela. Budeme diskutovať o samotnom kreatívnom procese vzniku nového diela, ktoré bude uvedené na site-specific festivale Into the Miracles v roku 2023.

 

01/02/2022

ISLANDSKÍ UMELCI V BÁTOVCIACH

V Bátovciach odštartoval prvý rezidenčný umelecký pobyt medzinárodného projektu Vzkriesenie zázraku. Privítali sme umelcov z Islandu – Arnara Geir Gústafssona a Hallveig Kristín Eiríksdóttir, ktorí pripravujú sériu nových diel pre budúcoročný festival Into the Miracles.

O našich umelcoch sa môžete dozvedieť viac tu.

 

20/12/2021

ZAPÍŠTE SI DO KALENDÁRA: TERMÍN MEDZINÁRODNÉHO SITE-SPECIFIC FESTIVALU INTO THE MIRACLES

Multižánrový medzinárodný site-specific festival Into the Miracles sa uskutoční 1. júla 2023 až 4. júla 2023. Festival už má zvolenú trasu, ktorá meria vyše 60 kilometrov a prepája obce Dudince – Hontianske Tesáre – Sebechleby – Beluj – Baďan – Jabloňovce – Pečenice – Bátovce cez turistické trasy, ktorými by sa mali naši budúci diváci – chodci vybrať za netradičným umeleckým zážitkom. V nasledujúcich mesiacoch vám budeme prinášať ďalšie informácie o festivale.

 

15/11/2021

STRETNUTIA S PARTNERMI

Za ostatné týždne sme absolvovali viacero dôležitých stretnutí a rozhovorov s našimi lokálnymi partnermi. Riešili sme organizáciu festivalu a budovanie stanových mestečiek so starostami z mesta Dudince a obcí Sebechleby, Baďan a Bátovce. Tešíme sa ich záujmu s nami spolupracovať a priniesť do regiónu niečo nové. Na druhej strane nás mrzí, že nás vo výraznej miere v stretnutiach obmedzuje súčasná pandemická situácia.

 

25/10/2021

USILOVNE PRACUJEME NA VÝVOJI NOVÉHO MODELU FESTIVALU NA SLOVENSKOM VIDIEKU

Prácu na našom projekte významne poznačuje súčasná pandemická situácia. Pracovná skupina kultúrnych manažérov, umelcov a odborníkov na PR, fundraising, marketing spolu pravidelne komunikuje použitím online nástrojov, avšak osobné stretnutia pri kreatívnej práci sú mimoriadne dôležité. Na konci októbra sa nám podarilo zorganizovať pracovné stretnutie v Bátovciach, kde sa stretla aspoň časť organizačného tímu. Usilovne pracujeme na tom, aby sme už v lete 2022 na slovenský vidiek priniesli súčasné umenie a nevšedne ho prepojili ho s turistikou, objavovaním lokálnych krás, ale aj so súčasnými témami, ktoré chceme s verejnosti komunikovať. Je to náročná, ale krásna práca, ktorá, veríme, prinesie zaujímavé výsledky.

 

01/10/2021

ZAPÍŠTE SI DO KALENDÁTA: TERMÍN MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE „TRENDY V KREATÍVNEJ PRÁCI S PUBLIKOM“

Divadlo Pôtoň organizuje medzinárodnú online konferenciu zameranú na kreatívnu prácu s divákom. Online konferencia sa uskutoční 9. marca 2022 a vystúpia na nej šiesti odborníci zo Slovenska, Nórska, Lichtenštajnska a Islandu, ktorí predstavia inovatívne kultúrne a umelecké projekty realizované v spomínaných krajinách. Konferencia je určená najmä pre umelcov, kultúrnych operátorov či študentov umeleckých a kultúrnych programov.

Viac informácii o konferencii zverejníme v úvode roka 2022.

 

08/09/2021

POĎTE S NAMI NA TÚRU

21. – 23. september 2021 sme si vyhradili pre ďalšiu testovaciu túru po trase budúcoročného medzinárodného festivalu MIRACLES. Môžete byť pri tom s nami a dať šesťdesiat kilometrov za tri dni.

Ak to chcete zažiť s nami a podať nám spätnú väzbu o náročnosti zvolenej trasy od Dudiniec cez Hontianske Tesáre, Šipice, Sebechleby, Beluj, Baďan, Jabloňovce a Pečenice do Bátoviec, napíšte nám správu na divadlo@poton.sk.

 

15/08/2021

PRVÉ VÝZNAMNÉ AKTIVITY K PROJEKTU ZA NAMI

Koncom júla sme zrealizovali niekoľko významných aktivít projektu Vzkriesenie zázraku. V dňoch 25.7.2021 až 1.8.2021 prebehlo úvodné stretnutie partnerov. Zúčastnili sa ho umelci a kultúrni operátori zo Slovenska, Nórska, Lichtenštajnska a Islandu, ktorí boli prizvaní k participácii na projekte. Úvodné stretnutie bolo zamerané na diskusie smerom k idey festivalu, strategickému plánovaniu, prevencii rizík a na delegovanie úloh v projekte. Spoločne s partnermi a umelcami sme prešli takmer celú 60 kilometrovú trasu vytýčenú pre festival. Zúčastnení umelci spoločne s nami skúmali reliéf krajiny a zaujímavé lokácie regiónu, na ktorých neskôr umiestnia svoje umelecké diela. Na posledné tri dni sme sa premiestnili do Banskej Belej, kde sme v izolácii strávili prvú zdieľanú umeleckú rezidenciu, zameranú na rozvoj ideí a konceptov umeleckých diel a diskusie k možnostiam vzájomných spoluprác.

 

28/07/2021

ROZPRÁVALI SME SA O PROJEKTE S VEREJNOSŤOU

V nedeľu 25.júla sme zrealizovali otváraciu konferenciu, na ktorej sme predstavili vízie, zámery a ciele projektu, jeho ideové východiská. Rovnako sme divákom predstavili všetky zapojené organizácie a zahraničných umelcov, ktorí sú do projektu zapojení. Otváracej konferencie sa zúčastnili umelci a kultúrni operátori zo Slovenska a partnerských krajín, starostovia a zástupcovia okolitých obcí aj širšia verejnosť.

 

17/07/2021

VEĽKÉ ÚVODNÉ STRETNUTIE PARTNEROV SA BLÍŽI

Úvodné stretnutie partnerov k medzinárodnému projektu Vzkriesenie zázraku: Vývoj nového modelu festivalu na slovenskom vidieku sa uskutoční v dňoch 25.7.2021 až 1.8.2021. Zúčastní sa ho takmer 20 umelcov a kultúrnych operátorov zo Slovenska, Nórska, Lichtenštajnska a Islandu. Stretnutie bude zamerané na strategické plánovanie a organizačné porady smerom k spoločnému projektu. Zároveň s našimi partnermi prejdeme takmer celú 60 kilometrovú trasu, na ktorej umiestnime náš festival. V závere stretnutia sa uskutoční zdieľaná umelecká rezidencia vo Vila Bela v Banskej Belej.

 

01/07/2021

60 KILOMETROVÁ TRASA PRE FESTIVAL MIRACLES

Posledné dni a týždne sme intenzívne navštevovali okolitý región. Prešli sme dlhé kilometre turistických trás, kráčali sme aj mimo turistických chodníkov. Stretli sme sa so starostami z okolitých obcí. Podarilo sa nám zostaviť trasu pre náš budúci festival, ktorá bude mať dĺžku takmer 60 kilometrov. Trasu zverejníme verejnosti na otváracej konferencii k projektu, ktorá sa uskutoční 25. júla o 16:00.

 

15/06/2021

OPEN CALL: NÓRSKO-SLOVENSKÁ DIVADELNÁ KOPRODUKCIA

Divadlo Pôtoň vyhlasuje otvorenú výzvu pre performerov, videoartistov a kostýmových výtvarníkov k pripravovanej koprodukčnej nórsko-slovenskej inscenácii, ktorá bude mať premiéru v lete 2022.

Termín zaslania prihlášok: 15.7.2021

Viac informácii tu: https://www.poton.sk/…/open-call-resurrection-of-miracle/

 

08/06/2021

OTVÁRACIA KONFERENCIA K MEDZINÁRODNÉMU PROJEKTU VZKRIESENIE ZÁZRAKU

Divadlo Pôtoň organizuje otváraciu konferenciu k projektu Vzkriesenie zázraku, na ktorom spolupracuje s partnermi z Nórska, Lichtenštajnska a Islandu. Otváracia konferencia sa uskutoční v priestoroch Divadla Pôtoň v Bátovciach 25. júla 2021 od 16:00. V sprievodnom programe sa uskutoční špeciálne pootvorenie výtvarnej inštalácie Juraja Poliaka a koncert Ivany Mer & Niny Rosy.

Sprievodný program otváracej konferencie sa uskutočňuje v rámci projektu Centrum umenia a kreativity, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

01/05/2021

PODPÍSALI SME PROJEKTOVÚ ZMLUVU

Koncom apríla 2021 sme podpísali projektovú zmluvu k projektu Vzkriesenie zázraku s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré spravuje granty EHP a Nórska. Náš projekt bol podporený v programe „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“.

Už nič nebráni v tom, aby sme vyhrnuli rukávy a pustili sa do práce.

 

12/03/2021

LINKA BÁTOVCE – OSLO – REYKJAVÍK – VADUZ JE OTVORENÁ

Prípravy medzinárodného projektu “Vzkriesenie zázraku” začali online hovorom so zahraničnými partnermi. Veľmi príjemné stretnutie, ktoré však zatiaľ prinieslo viac otázok ako odpovedí. Najmä v súvislosti s neutíchajúcou pandémiou v Európe a špeciálne na Slovensku, kde sa má uskutočniť drvivá väčšina aktivít. Projektový tím stojí pred množstvom výziev.

 

01/03/2021

PARTNERSKÉ ZMLUVY K PROJEKTU VZKRIESENIE ZÁZRAKU SÚ PODPÍSANÉ

Veľký medzinárodný projekt musí mať aj veľké – päťdesiat stranové – partnerské zmluvy. Spolu s islandským Tjarnarbíó, lichtenštajnským Kultur-Traverse a nórskou Company B. Valiente začíname už oficiálne intenzívne pracovať na novom projekte.

Pôtoň (SK)
Monika Škojcová, project manager
E-mail: skojcova@poton.sk

Company B. Valiente (NOR)
Gunhild Bjornsgaard, general manager
E-mail: gun.bj@online.no

Tjarnarbíó (ISL)
Sindri Þór Sigríðarson, manager
E-mail: sindri@tjarnarbio.is

Kulture – Traverse (LIE)
Elmar Gangl, president
E-mail: info@kultur-traverse.com

eea-norske-granty-logo-web-black

PODPORA PROJEKTU

Divadlo a kultúrne centrum Pôtoň z Bátoviec spoločne s partnerskými organizáciami Company B. Valiente z Nórska, Tjarnarbio z Islandu a Kultur-Traverse z Lichtenštajnska realizuje projekt podporený grantom z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP s názvom „Vzkriesenie zázraku: Vývoj nového modelu umeleckého festivalu na slovenskom vidieku“.
Kód projektu: CLT02023
Program podpory: Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca
Termín realizácie projektu: júl 2020 – marec 2024
Výška poskytnutého grantu: 200.000 EUR

Projekt je vo výške 15% spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

POĎAKOVANIE DONOROVI

Projekt Vzkriesenie zázraku: Vývoj nového modelu umeleckého festivalu na slovenskom vidieku získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 170 000 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 30 000€ z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je rozvoj publika, podpora tvorby a prezentácie súčasného umenia a budovanie partnerstiev na lokálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni.

Projekt obsahuje sériu aktivít vedúcu k realizácii unikátneho modelu medzinárodného umeleckého site-specific festivalu, ktorý bude umiestnený na turistické trasy.

INFORMÁCIE O FINANČNEJ PODPORE

Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.
Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.
Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 1,55 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:
• Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
• Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
• Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
• Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
• Spravodlivosť a vnútorné záležitosti
Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP.
Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ.
Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk. Prípadne fanpage Granty EHP a Nórska na Slovensku.

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

eea-norske-granty-logo-web-black