V Bátovciach odštartoval prvý rezidenčný umelecký pobyt medzinárodného projektu Vzkriesenie zázraku. Kultúrne a umelecké centrum Pôtoň hostí umelcov z Islandu – Arnara Geir Gústafssona a Hallveig Kristín Eiríksdóttir, ktorí pripravujú sériu nových diel pre budúcoročný festival Into the Miracles.

Od 1. do 28. februára 2022 hostí kultúrne a umelecké centrum Pôtoň dvojicu umelcov z Islandu. Ide o prvý z desiatich rezidenčných umeleckých pobytov, ktoré sú súčasťou medzinárodného projektu Vzkriesenie zázraku. Bátovce a mnohé ďalšie lokality v okolí, budú tvorivým priestorom pre umelcov z Nórska, Lichtenštajnska, Islandu, Slovenska a Českej republiky. Súčasťou rezidenčných pobytov sú aj workshopy v prospech miestnych komunít a verejná prezentácia pripravovaného diela v štádiu work in progress. Vyvrcholením projektu bude medzinárodný festival Into the Miracles, ktorý sa uskutoční v lete 2023 a diváci budú jeho program absolvovať na šesťdesiat kilometrov dlhej trase.

V roku 2021 sa uskutočnilo úvodné stretnutie zahraničných partnerov a umelcov, ktorí absolvovali väčšinu plánovanej trasy, vyberali si lokality pre svoje diela a participovali na prípravách umeleckého konceptu festivalu na slovenskom vidieku.

Acquaintances je duo umelcov zaoberajúcich sa performatívnym a vizuálnym umením. Tvoria ho islandskí umelci Arnar Geir Gústafsson a Hallveig Kristín Eiríksdóttir. Ich práca skúma miesta v našom bezprostrednom okolí vnímané ako neatraktívne, nedocenené a nehodnotné, kde sa človekom vytvorená krajina stretáva s potrebami prírody. Počas pobytu v Divadle Pôtoň v Bátovciach bude duo skúmať vnímanie bezprostredného okolia v kontexte chôdze, spomalení, a úlohy zvukových plôch a inštalácie v rámci týchto akcií.

Hallveig Kristín Eiríksdóttir je performerka, divadelná a vizuálna umelkyňa žijúca a pracujúca v Reykjavíku na Islande. Posledné roky pôsobí ako divadelníčka na voľnej nohe a kooperuje s rôznymi spolupracovníkmi. Jej tvorba reflektuje post-humanitu, hlas a práva prírody, historickú fan-fiction a decentralizáciu človeka v rôznych kontextoch. Skúma hranice rôznych médií, pracuje v oblasti performance, divadla, maľby a rozhlasu. Je jednou zo štyroch zakladajúcich členiek umeleckej skupiny CGFC a zároveň je aktívna v rámci skupiny performerov Losti Collective.

Arnar Geir Gústafsson je performer a vizuálny umelec so vzdelaním v oblasti sociológie a urbanistiky, ktoré sa odráža aj v jeho multidisciplinárnej tvorbe. V roku 2017 absolvoval Akadémiu výtvarných umení v Reykjavíku. Odvtedy pôsobí ako nezávislý performer a vizuálny umelec, súčasne pracuje aj v oblasti mestského plánovania. Počas minulého roka pracoval ako špecialista na mestské plánovanie v oblasti tvorby politiky a diseminácie v Planning Agency a bol stážistom v oblasti ľudských práv a sociálnej inklúzie v UN-HABITAT. Arnar pracuje s rôznymi médiami: od scénického umenia s umeleckou skupinou CGFC, cez tvorbu videoartu až po vytváranie smerníc vo verejných inštitúciách.

Podujatie je financované z projektu s názvom Vzkriesenie zázraku: Vývoj nového modelu festivalu na Slovenskom vidieku podporeného v rámci Grantov EHP a Nórska 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Správcom programu je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Michal Ditte, ditte(at)poton.sk, 0908 359 788

V Bátovciach, 13.2.2022

ehp+sr
Podobné príspevky
Čítať viac...

Záhrada sa mení na Park umenia

Divadlo Pôtoň od septembra revitalizuje exteriérové plochy v okolí budovy na Park umenia – zelené epicentrum kultúry a umenia na slovenskom vidieku. Celkové investície presiahnu 56.000 eur, prevažne zo zdrojov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Oficiálne otvorenie nového parku sa uskutoční v marci 2022.
Čítať viac...

Hľadajú sa malí hudobníci

Vyzývame rodičov malých hudobníkov, ktorí cvičia na akýkoľvek hudobný nástroj, aby sa zapojili do projektu zoskupenia Cluster Ensemble. Malí hudobníci absolvujú v sobotu 18. júna 2016 krátky, ale intenzívny workshop pod lektorským vedením Fera Királyho a večer budú na koncerte účinkovať spolu s renomovanými slovenskými hudobníkmi.
Čítať viac...

Prvá premiéra v tomto roku

Prvú tohtoročnú premiéru v Divadle Pôtoň bude mať koprodukčná inscenácia s ukrajinskými umelcami VOJENSKÉ MENO RAMA. Režisér z Ľvova Sashko Brama, ktorý svojou autorskou inscenáciou R+J vzbudil rozruch na Divadelnej Nitre 2015, prináša na Slovensko skutočný príbeh mladej ženy a príbeh jej krajiny.
Čítať viac...

Open call 2021

Divadlo Pôtoň vyhlásilo nové výzvy na obsadenie rezidenčných umeleckých pobytov v roku 2021.
Čítať viac...

Psota na Slovensku 2021

Divadlo Pôtoň zrealizuje od 28. septembra do 1. októbra 2021 tri celodenné edície vzdelávacieho programu Psota na Slovensku, ktorý sa zameriava na tému migrácie. Súčasťou programu sú odborné prednášky, diskusie, živé knižnice, workshopy a koprodukčná inscenácia Americký cisár Divadla Pôtoň a Štúdia 12. Edície najbližšieho bloku projektu sa uskutočnia pre študentov SUP Strednej školy Scénického výtvarníctva z Bratislavy, Strednej odbornej školy podnikania z Bratislavy a Gymnázia Andreja Sládkoviča z Banskej Bystrice.