V Bátovciach odštartoval prvý rezidenčný umelecký pobyt medzinárodného projektu Vzkriesenie zázraku. Kultúrne a umelecké centrum Pôtoň hostí umelcov z Islandu – Arnara Geir Gústafssona a Hallveig Kristín Eiríksdóttir, ktorí pripravujú sériu nových diel pre budúcoročný festival Into the Miracles.

Od 1. do 28. februára 2022 hostí kultúrne a umelecké centrum Pôtoň dvojicu umelcov z Islandu. Ide o prvý z desiatich rezidenčných umeleckých pobytov, ktoré sú súčasťou medzinárodného projektu Vzkriesenie zázraku. Bátovce a mnohé ďalšie lokality v okolí, budú tvorivým priestorom pre umelcov z Nórska, Lichtenštajnska, Islandu, Slovenska a Českej republiky. Súčasťou rezidenčných pobytov sú aj workshopy v prospech miestnych komunít a verejná prezentácia pripravovaného diela v štádiu work in progress. Vyvrcholením projektu bude medzinárodný festival Into the Miracles, ktorý sa uskutoční v lete 2023 a diváci budú jeho program absolvovať na šesťdesiat kilometrov dlhej trase.

V roku 2021 sa uskutočnilo úvodné stretnutie zahraničných partnerov a umelcov, ktorí absolvovali väčšinu plánovanej trasy, vyberali si lokality pre svoje diela a participovali na prípravách umeleckého konceptu festivalu na slovenskom vidieku.

Acquaintances je duo umelcov zaoberajúcich sa performatívnym a vizuálnym umením. Tvoria ho islandskí umelci Arnar Geir Gústafsson a Hallveig Kristín Eiríksdóttir. Ich práca skúma miesta v našom bezprostrednom okolí vnímané ako neatraktívne, nedocenené a nehodnotné, kde sa človekom vytvorená krajina stretáva s potrebami prírody. Počas pobytu v Divadle Pôtoň v Bátovciach bude duo skúmať vnímanie bezprostredného okolia v kontexte chôdze, spomalení, a úlohy zvukových plôch a inštalácie v rámci týchto akcií.

Hallveig Kristín Eiríksdóttir je performerka, divadelná a vizuálna umelkyňa žijúca a pracujúca v Reykjavíku na Islande. Posledné roky pôsobí ako divadelníčka na voľnej nohe a kooperuje s rôznymi spolupracovníkmi. Jej tvorba reflektuje post-humanitu, hlas a práva prírody, historickú fan-fiction a decentralizáciu človeka v rôznych kontextoch. Skúma hranice rôznych médií, pracuje v oblasti performance, divadla, maľby a rozhlasu. Je jednou zo štyroch zakladajúcich členiek umeleckej skupiny CGFC a zároveň je aktívna v rámci skupiny performerov Losti Collective.

Arnar Geir Gústafsson je performer a vizuálny umelec so vzdelaním v oblasti sociológie a urbanistiky, ktoré sa odráža aj v jeho multidisciplinárnej tvorbe. V roku 2017 absolvoval Akadémiu výtvarných umení v Reykjavíku. Odvtedy pôsobí ako nezávislý performer a vizuálny umelec, súčasne pracuje aj v oblasti mestského plánovania. Počas minulého roka pracoval ako špecialista na mestské plánovanie v oblasti tvorby politiky a diseminácie v Planning Agency a bol stážistom v oblasti ľudských práv a sociálnej inklúzie v UN-HABITAT. Arnar pracuje s rôznymi médiami: od scénického umenia s umeleckou skupinou CGFC, cez tvorbu videoartu až po vytváranie smerníc vo verejných inštitúciách.

Podujatie je financované z projektu s názvom Vzkriesenie zázraku: Vývoj nového modelu festivalu na Slovenskom vidieku podporeného v rámci Grantov EHP a Nórska 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Správcom programu je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Michal Ditte, ditte(at)poton.sk, 0908 359 788

V Bátovciach, 13.2.2022

ehp+sr
Podobné príspevky
Čítať viac...

Divadlo Pôtoň spolu so Slovenskou akadémiou vied skúma publikum

Divadlo Pôtoň v závere roka rozširuje svoj záber záujmu a aktivít smerom ku koprodukčným projektom s presahom do verejného života. V spolupráci so Slovenskou akadémiou vied (SAV) sa zameriava na výskum publika, s Nadáciou Milana Šimečku robí Jesennú školu Umením proti radikalizácii; v novembri uvádza aj koprodukčný projekt s Kompániou Szinház Woman´s fate today a hosťujúce predstavenie Elledanse Mama ma má. Na Noc divadiel naplánovali Pecha Kuchu a Debris company.
Čítať viac...

Psota na Slovensku 2018

Divadlo Pôtoň pripravuje ďalšiu edíciu vzdelávacích programov pre študentov vysokých a stredných škôl - Psota na Slovensku 2018. Súčasťou programu bude aj inscenácia Americký cisár, ktorá získala Dosky 2018 za najlepšiu inscenáciu divadelnej sezóny.
Čítať viac...

Americký cisár v Bátovciach

Repríza inscenácie Americký cisár v Divadle Pôtoň - 21. novembra 2018 o 19:00 h.
Čítať viac...

Psota na Slovensku 2021

Divadlo Pôtoň pokračuje vo vzdelávacom programe pre študentov stredných a vysokých škôl. V najbližších dňoch sa uskutočnia celodenné podujatia pre tri stredné školy z Levíc a Zvolena, ale aj pre študentov vysokej školy z Banskej Bystrice.
Čítať viac...

Keď je divadlo závislé na počasí

Sme neustále na stránkach SHMÚ, na nórskych družiciach a úpenlivo striehneme na to, aké bude v nedeľu počasie. Je to po prvýkrát, kedy si uvedomujeme, že je náš projekt závislý od toho, či bude pekne a teplo. Nielen kvôli účinkujúcim, ale ja kvôli divákom. Je to však vec, ktorú ako jedinú nedokážeme ovplyvniť, povedal riaditeľ Divadla Pôtoň Michal Ditte.
Čítať viac...

Zakázané povrchy a piata PechaKucha

Divadlo Pôtoň pripravuje vernisáž výstavy Zakázané povrchy Petra Cvika a piate vydanie Pecha Kucha Night. Piatok 2. marca 2018 bude kultúrne centrum v Bátovciach naplnené vizuálnym umením, občianskym aktivizmom, literatúrou a zaujímavými projektami, ktoré prídu odprezentovať hostia z rôznych regiónov Slovenska.