Pomerne často sa mi pri mojich cestách stáva, že nachádzajúc sa v nejakej lokalite pre mňa znamená byť tam jediným židom. V mnohých prípadoch sa v tom mieste, meste nachádza aj nejaký cintorín. Židovský cintorín. Niekde na kraji toho mesta, na okraji miesta, okraji pozornosti spoločnosti. Majoritná spoločnosť pomerne často deklaruje, že židia boli súčasťou jej histórie. Dnes tu už židia takmer nie sú. Zároveň je ten cintorín častokrát jedinou stopou židovskej kultúry.

Pokiaľ je kultúra a jej produkty stopou a správou o spoločenstve, tak cintorín v pravom slova zmysle je tou stopou kultúry spoločenstvo, ktoré tu už viac menej nie je, no majoritná ho deklaruje ako súčasť spoločnej histórie. Židovská kultúra verzus Slovenská kultúra. Ak pre židovskú kultúru naprieč jej dejinami je kľúčové pamätať, uchovávať príbehy a miesta posledného odpočinku svojich predkov, tak pre slovenskú kultúru je azda príznačné zábúdať. Ak nie na všetko tak minimálne na vybrané kapitoly svojich dejín. Ak je prejavom židovskej kultúry starať sa o svojich zosnulých tak prejavom slovenskej kultúry je častokrát použiť cintorín svojich židovských spoluobčanov ako zdroj kvalitného stavebného materiálu.

Neviem či je pre dnešnú modernú spoločnosť tento druh sentimentu, nastavenia priorít a hodnôt dôležitým. Jedná sa o isté symboly. Symboly definujú kultúru. Zrejme prežijeme bez symbolov no neprežijeme bez kultúry.
Táto práca je pre mňa hľadaním toho či je pre mňa dôležité riadiť sa židovským právom, zákonmi ktoré Častokrát vznikli pred 1000 rokmi, v inej dobe v inej spoločnosti. No je to hľadaním, či je to funkčné a dôležité pre mňa ako jedinca a tvorcu. Možno na konci tohoto procesu zistím, že to pre mňa v tejto dobe dôležité nie je a možno zistím, že práve kvôli niečomu to dôležité je. Tento proces je tvorbou nie len akéhosi umeleckého záznami ale cestou osobného poznania.

Židovský cintorín v Bátovciach je jednou z tých kultúrnych stôp židovského spoločenstva, ktoré nemajú priamych komunitných nasledovníkov. Neexistujú synovia, dcéry, vnuci, pravnučky, ktorý by prišli postarať sa o hroby svojich predkov a povedať za nich kadiš, hovoriť si medzi sebou príbehy tých ľudí, ktorí na tom cintoríne ležia. Spomínať deje a činnosť týchto ľudí v regióne. Ja som tu a teraz počas mojej umeleckej rezidencie jediným Židom a na mňa sa chtiac nechtiac vzťahuje zákon židovského práva, ktorý hovorí že tam, kde nie je muž buď tým mužom a konaj. Vlastnou silou vykonám a vyrieknem kadiš za všetkých, ktorí tu ležia a na ktorých nemá kto spomínať.

Michal Paľko

Podobné príspevky
Čítať viac...

Špeciálna výzva pre spisovateľov

Divadlo Pôtoň vyhlasuje špeciálnu otvorenú výzvu na obsadenie rezidenčných umeleckých pobytov pre slovenských spisovateľov a spisovateľky. Rezidenčné umelecké pobyty sa musia uskutočniť v priebehu októbra a novembra 2020.
Čítať viac...

Vilikovský, Balla a Kompaníková v obecných rozhlasoch

Divadlo Pôtoň z Bátoviec zvolilo nevšedný a originálny spôsob propagácie súčasnej slovenskej literatúry a hudby. Tvorivý tím divadla v októbri spúšťa jednu z aktivít projektu Centrum umenia a kreativity, v rámci ktorej z obecných rozhlasov troch obcí budú znieť úryvky z vybraných diel slovenských spisovateľov. Relácie budú doplnené o skladby mladých slovenských skladateľov a hudobníkov. V roku 2015 bude vyrobených a odvysielaných 12 relácií, ktoré redakčne pripravuje Diana Mašlejová v spolupráci s hudobným dramaturgom Robertom Pospíšom.
Čítať viac...

Workshop: kultúrny manažment a produkcia

Chcete si vyskúšať, aké je to byť súčasťou projektového tímu v nezávislom kultúrnom centre na vidieku? Chcete si vyskúšať komunikáciu so sponzormi, s mediálnymi partnermi, umelcami a ostatnými členmi tímu? Máte záujem dozvedieť sa ako projekt v oblasti kultúry vzniká, čím treba začať, ako na ňom pracovať a ako na nič dôležité nezabudnúť? Prihláste sa do 1. marca 2016 na workshop Impulz 2016, ktorý sa uskutoční v termíne 18. - 20. marca 2016 v Divadle Pôtoň.
Čítať viac...

Závery z celoslovenskej konferencie Impulz

Účastníci konferencie navrhujú systémové opatrenia vzdelávania publika, ktoré sú nevyhnutné pre oživenie kultúrnosti občanov Slovenskej republiky a pre ozdravenie demokratickej spoločnosti.
Čítať viac...

V divadle sa bude hovoriť o totalitných režimoch

Divadlo Pôtoň bude 28. mája 2016 hostiť inscenáciu Slovo Válkovo z produkcie Slovenského národného divadla. Po predstavení sa uskutoční diskusia s tvorcami inscenácie o živote v totalitnom režime.