Pomerne často sa mi pri mojich cestách stáva, že nachádzajúc sa v nejakej lokalite pre mňa znamená byť tam jediným židom. V mnohých prípadoch sa v tom mieste, meste nachádza aj nejaký cintorín. Židovský cintorín. Niekde na kraji toho mesta, na okraji miesta, okraji pozornosti spoločnosti. Majoritná spoločnosť pomerne často deklaruje, že židia boli súčasťou jej histórie. Dnes tu už židia takmer nie sú. Zároveň je ten cintorín častokrát jedinou stopou židovskej kultúry.

Pokiaľ je kultúra a jej produkty stopou a správou o spoločenstve, tak cintorín v pravom slova zmysle je tou stopou kultúry spoločenstvo, ktoré tu už viac menej nie je, no majoritná ho deklaruje ako súčasť spoločnej histórie. Židovská kultúra verzus Slovenská kultúra. Ak pre židovskú kultúru naprieč jej dejinami je kľúčové pamätať, uchovávať príbehy a miesta posledného odpočinku svojich predkov, tak pre slovenskú kultúru je azda príznačné zábúdať. Ak nie na všetko tak minimálne na vybrané kapitoly svojich dejín. Ak je prejavom židovskej kultúry starať sa o svojich zosnulých tak prejavom slovenskej kultúry je častokrát použiť cintorín svojich židovských spoluobčanov ako zdroj kvalitného stavebného materiálu.

Neviem či je pre dnešnú modernú spoločnosť tento druh sentimentu, nastavenia priorít a hodnôt dôležitým. Jedná sa o isté symboly. Symboly definujú kultúru. Zrejme prežijeme bez symbolov no neprežijeme bez kultúry.
Táto práca je pre mňa hľadaním toho či je pre mňa dôležité riadiť sa židovským právom, zákonmi ktoré Častokrát vznikli pred 1000 rokmi, v inej dobe v inej spoločnosti. No je to hľadaním, či je to funkčné a dôležité pre mňa ako jedinca a tvorcu. Možno na konci tohoto procesu zistím, že to pre mňa v tejto dobe dôležité nie je a možno zistím, že práve kvôli niečomu to dôležité je. Tento proces je tvorbou nie len akéhosi umeleckého záznami ale cestou osobného poznania.

Židovský cintorín v Bátovciach je jednou z tých kultúrnych stôp židovského spoločenstva, ktoré nemajú priamych komunitných nasledovníkov. Neexistujú synovia, dcéry, vnuci, pravnučky, ktorý by prišli postarať sa o hroby svojich predkov a povedať za nich kadiš, hovoriť si medzi sebou príbehy tých ľudí, ktorí na tom cintoríne ležia. Spomínať deje a činnosť týchto ľudí v regióne. Ja som tu a teraz počas mojej umeleckej rezidencie jediným Židom a na mňa sa chtiac nechtiac vzťahuje zákon židovského práva, ktorý hovorí že tam, kde nie je muž buď tým mužom a konaj. Vlastnou silou vykonám a vyrieknem kadiš za všetkých, ktorí tu ležia a na ktorých nemá kto spomínať.

Michal Paľko

Podobné príspevky
Čítať viac...

Lichtenštajnsko a Island nie sú ďaleko

Koncom mesiaca november sa umelecká šéfka Divadla Pôtoň Iveta Ditte Jurčová spoločne s manažérkou Monikou Škojcovou zúčastnili pracovnej cesty v Lichtenštajnsku, ktorej cieľom bolo prerokovať potenciálnu spoluprácu s organizáciou Kultur-Traverse.
Čítať viac...

Psota na Slovensku?

Divadlo Pôtoň v roku 2015 realizuje projekt Psota na Slovensku. Partnerom divadla v projekte je banskobystrická organizácia Animus Apertus, ktorá sa venuje Rómom a Rómkam zo žalostných sociálnych podmienok a začleňuje ich do pracovného života.
Čítať viac...

Psota na Slovensku 2021

Na prelome novembra a decembra 2021 realizujeme posledné dve podujatia Psoty na Slovensku v tomto roku pre študentov nitrianskej univerzity. Psota na Slovensku je zážitkové vzdelávacie podujatie, ktoré Divadlo Pôtoň organizuje od roku 2013. Dodnes sa ho zúčastnilo už viac ako 1600 študentov a pedagógov stredných a vysokých škôl. Už od roku 2019 je nosnou témou podujatí migrácia. Súčasťou programu sú odborné prednášky, diskusie, živé knižnice, workshopy a koprodukčná inscenácia Americký cisár Divadla Pôtoň a Štúdia 12.
Čítať viac...

Workshop manažmentu kultúry a produkcie

Chcete si vyskúšať, aké je to byť súčasťou projektového tímu v nezávislom kultúrnom centre na vidieku? Chcete si vyskúšať komunikáciu so sponzormi, s mediálnymi partnermi, umelcami a ostatnými členmi tímu? Máte záujem dozvedieť sa ako projekt v oblasti kultúry vzniká, čím treba začať, ako na ňom pracovať a ako na nič dôležité nezabudnúť? Prihláste sa do 15. januára 2017 na workshop Impulz 2017, ktorý sa uskutoční v termíne 27. - 29. januára 2017 v Divadle Pôtoň.
Čítať viac...

Jún 2022

Posledné uvedenia Amerického cisára a premiéra Terra Apathy.
Čítať viac...

Divadlo bez hranic so Psotou

5. júna 2013 bude Divadlo Pôtoň pravdepodobne otvárať festival Divadlo bez Hranic 2013 s inscenáciou Psota. Brutálny príbeh sociálneho, emocionálneho a morálneho úpadku bežnej slovenskej rodiny vzbudzuje hrôzu, ale aj nádej a náhlu potrebu vzájomnosti a ľudskosti.