V sobotu 25. novembra 2023 sa uskutoční záverečná konferencia projektu Vzkriesenie zázraku, ktorý v lete vyvrcholil medzinárodným festivalom Into the Miracles. Súčasťou podujatia je prezentácie organizátora, projekcia dokumentárneho filmu o festivale v réžii Barbary Vojtaššákovej a výstava fotografií Mareka Jančúcha, Stanislava Piatrika a Gabriely Birošovej.

Unikátny umelecký festival sa uskutočnil 1. – 4. júla 2023 na 80 kilometrovej trase medzi Dudincami a Bátovcami. Na trase bolo umiestnených 82 umeleckých diel a na projekte participovalo viac než 90 umelcov zo Slovenska, Českej republiky, Nórska, Islandu, Lichtenštajnska a Ukrajiny. Umelecký program obsahoval diela z oblastí súčasného tanca, divadla, performatívnych umení, vizuálneho umenia, audiovízie, hudby, soundizajnu a literatúry.

Projektovými partnermi sú Company B. Valiente (Nórsko), Kultur-Traverse (Lichtenštajnsko) a Tjarnarbíó (Island), ktorých vyslaní umelci absolvovali svoje rezidenčné umelecké pobyty vo vybraných lokalitách a pracovali na svojich nových dielach. Do projektu boli zapojení aj študenti vysokých škôl s umeleckým zameraním (Technická univerzita Košice, Akadémia umení Banská Bystrica a Vysoká škola výtvarných umení Bratislava) spolu so svojimi pedagógmi. Dôležitými partnermi projektu boli lokálny participanti – obce, ktorými festivalová trasa prechádzala – Dudince, Terany, Hontianske Tesáre, Dvorníky, Šipice, Sebechleby, Beluj, Baďan, Jabloňovce, Pečenice, Bátovce.

Projekt Vzkriesenie zázraku: Vývoj nového modelu umeleckého festivalu na slovenskom vidieku získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 170 000 Eur prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 30 000 Eur z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je rozvoj publika, podpora tvorby a prezentácie súčasného umenia a budovanie partnerstiev na lokálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni.

Medzinárodný festival Into the Miracles z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Informácie o pripravovanom projekte:

https://intothemiracles.com

Michal Ditte, ditte(at)poton.sk, 0908 359 788
V Bátovciach, 10.10.2023

ehp+sr
086_into the miracles_Copyright Marek Jančúch_July 04, 2023_resize
Podobné príspevky
Čítať viac...

Premiéra: Terra Apathy

Divadlo Pôtoň pripravuje premiéru a online reprízy inscenácie Terra Apathy. Nový projekt čerpá z príbehu obce Horné Opatovce, ktorá po výstavbe hlinikárne v Žiari nad Hronom čelila ekologickej katastrofe a v roku 1969 bola uznesením vlády Československej socialistickej republiky zlikvidovaná a vymazaná z mapy.
Čítať viac...

Pripravujeme nórsko-slovenskú koprodukčnú inscenáciu

V Bátovciach odštartoval druhý rezidenčný umelecký pobyt medzinárodného projektu Vzkriesenie zázraku. Kultúrne a umelecké centrum Pôtoň hostí nórskeho režiséra Marcelina Martina Valienteho, ktorý spoločne so slovenskými umelcami pripravuje site specific performanciu "The call from the Terrace".
Čítať viac...

V Bátovciach spúšťajú zdigitalizované Kino*

Počas víkendu 10. - 12. júla 2015 bude Kino* Divadla Pôtoň po prvýkrát premietať filmy v technicky modernizovanej sále. Kino disponuje novou projekčnou a zvukovou technikou, novým projekčným plátnom s rozmermi 6 metrov x 3 metre, čím sa zabezpečí technicky kvalitná prezentácia filmových projekcií. Dramaturgia kina je zameraná najmä na európsku kinematografiu a snaží sa postihnúť všetky vekové kategórie divákov.
Čítať viac...

Kultúrny Impulz pre stredné školy

Divadlo Pôtoň v marci realizuje pre študentov a študentky stredných škôl nové vzdelávacie podujatie Impulz. Projekt Impulz je koncipovaný ako nový formát neformálneho vzdelávania, ktorý zároveň podporuje rozvoj kultúrnej gramotnosti a kultiváciu mladých ľudí. V Bátovciach sa uskutoční osem celodenných aktivít neformálneho vzdelávania a divadlo uvedie v rámci podujatí reprízy inscenácií Terra Apathy a Swing Heil!.
Čítať viac...

Vzkriesenie zázraku na ceste do Francúzska

Divadlo Pôtoň uvedie performanciu Vzkriesenie zázraku v exteriéroch v Bátovciach a na troch festivaloch vo Francúzsku. V polovici júla sa uskutoční premiéra dvoch sólových predstavení rezidentov Divadla Pôtoň. Priestory vidieckeho kultúrneho centra budú vyťažené tvorbou ďalších umelcov z oblasti vizuálneho umenia a nových médií.