V sobotu 25. novembra 2023 sa uskutoční záverečná konferencia projektu Vzkriesenie zázraku, ktorý v lete vyvrcholil medzinárodným festivalom Into the Miracles. Súčasťou podujatia je prezentácie organizátora, projekcia dokumentárneho filmu o festivale v réžii Barbary Vojtaššákovej a výstava fotografií Mareka Jančúcha, Stanislava Piatrika a Gabriely Birošovej.

Unikátny umelecký festival sa uskutočnil 1. – 4. júla 2023 na 80 kilometrovej trase medzi Dudincami a Bátovcami. Na trase bolo umiestnených 82 umeleckých diel a na projekte participovalo viac než 90 umelcov zo Slovenska, Českej republiky, Nórska, Islandu, Lichtenštajnska a Ukrajiny. Umelecký program obsahoval diela z oblastí súčasného tanca, divadla, performatívnych umení, vizuálneho umenia, audiovízie, hudby, soundizajnu a literatúry.

Projektovými partnermi sú Company B. Valiente (Nórsko), Kultur-Traverse (Lichtenštajnsko) a Tjarnarbíó (Island), ktorých vyslaní umelci absolvovali svoje rezidenčné umelecké pobyty vo vybraných lokalitách a pracovali na svojich nových dielach. Do projektu boli zapojení aj študenti vysokých škôl s umeleckým zameraním (Technická univerzita Košice, Akadémia umení Banská Bystrica a Vysoká škola výtvarných umení Bratislava) spolu so svojimi pedagógmi. Dôležitými partnermi projektu boli lokálny participanti – obce, ktorými festivalová trasa prechádzala – Dudince, Terany, Hontianske Tesáre, Dvorníky, Šipice, Sebechleby, Beluj, Baďan, Jabloňovce, Pečenice, Bátovce.

Projekt Vzkriesenie zázraku: Vývoj nového modelu umeleckého festivalu na slovenskom vidieku získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 170 000 Eur prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 30 000 Eur z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je rozvoj publika, podpora tvorby a prezentácie súčasného umenia a budovanie partnerstiev na lokálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni.

Medzinárodný festival Into the Miracles z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Informácie o pripravovanom projekte:

https://intothemiracles.com

Michal Ditte, ditte(at)poton.sk, 0908 359 788
V Bátovciach, 10.10.2023

ehp+sr
086_into the miracles_Copyright Marek Jančúch_July 04, 2023_resize
Podobné príspevky
Čítať viac...

Umelci sa budú venovať miestnym komunitám

Divadlo Pôtoň prináša súčasné umenie tam, kde by ho očakával málokto – na slovenský vidiek, do kultúrnej a ekonomickej periférie. Ročne zrealizuje približne 150 podujatí v oblasti divadla, filmu, hudby a vizuálneho umenia. V roku 2016 bude hostiť viac než 70 umelcov zo Slovenska, Maďarska, Francúzska a Českej republiky, ktorí budú pracovať na svojich dielach v rámci rezidenčných pobytov.
Čítať viac...

Hľadajú sa malí hudobníci

Vyzývame rodičov malých hudobníkov, ktorí cvičia na akýkoľvek hudobný nástroj, aby sa zapojili do projektu zoskupenia Cluster Ensemble. Malí hudobníci absolvujú v sobotu 18. júna 2016 krátky, ale intenzívny workshop pod lektorským vedením Fera Királyho a večer budú na koncerte účinkovať spolu s renomovanými slovenskými hudobníkmi.
Čítať viac...

Letné workshopy Impulz

Divadlo Pôtoň pripravuje letné workshopy pre žiakov základných škôl. Hlavným cieľom projektu je rozvoj kreativity detí a budovanie nových priateľstiev. Súčasťou workshopov sú pohybové aktivity, hlasové cvičenia a kreatívne hry. Aktivity prebiehajú v záhrade Divadla Pôtoň, za dodržania platných hygienických predpisov. Zapojiť sa môžu deti vo veku 7 až 11 rokov.
Čítať viac...

Premiéra Zastavených a Psota na Slovensku

Uhol 92 odpremiéruje na záver svojho rezidenčného pobytu novú inscenáciu Zastavení. V novembri spúšťame ďalšiu edíciu vzdelávacieho programu pre študentov stredných a vysokých škôl Psota na Slovensku.
Čítať viac...

Michal Paľko je na rezidencii

Michal Paľko je na rezidenčnom umeleckom pobyte v Centre umenia a kreativity. Väčšinu času pracuje na židovskom cintoríne. A o tomto čase nám napísal.
Čítať viac...

Mimoriadny výskum vplyvu neformálneho vzdelávania na mládež

Unikátny výskum Centra pre výskum etnicity a kultúry realizovaný pre divadlo a kultúrne centrum Pôtoň. Výskum prebiehal v rámci vzdelávacieho umeleckého projektu "Psota na Slovensku" a bol zameraný na zmeny postojov mladých ľudí k spoločenským témam.