V sobotu 25. novembra 2023 sa uskutoční záverečná konferencia projektu Vzkriesenie zázraku, ktorý v lete vyvrcholil medzinárodným festivalom Into the Miracles. Súčasťou podujatia je prezentácie organizátora, projekcia dokumentárneho filmu o festivale v réžii Barbary Vojtaššákovej a výstava fotografií Mareka Jančúcha, Stanislava Piatrika a Gabriely Birošovej.

Unikátny umelecký festival sa uskutočnil 1. – 4. júla 2023 na 80 kilometrovej trase medzi Dudincami a Bátovcami. Na trase bolo umiestnených 82 umeleckých diel a na projekte participovalo viac než 90 umelcov zo Slovenska, Českej republiky, Nórska, Islandu, Lichtenštajnska a Ukrajiny. Umelecký program obsahoval diela z oblastí súčasného tanca, divadla, performatívnych umení, vizuálneho umenia, audiovízie, hudby, soundizajnu a literatúry.

Projektovými partnermi sú Company B. Valiente (Nórsko), Kultur-Traverse (Lichtenštajnsko) a Tjarnarbíó (Island), ktorých vyslaní umelci absolvovali svoje rezidenčné umelecké pobyty vo vybraných lokalitách a pracovali na svojich nových dielach. Do projektu boli zapojení aj študenti vysokých škôl s umeleckým zameraním (Technická univerzita Košice, Akadémia umení Banská Bystrica a Vysoká škola výtvarných umení Bratislava) spolu so svojimi pedagógmi. Dôležitými partnermi projektu boli lokálny participanti – obce, ktorými festivalová trasa prechádzala – Dudince, Terany, Hontianske Tesáre, Dvorníky, Šipice, Sebechleby, Beluj, Baďan, Jabloňovce, Pečenice, Bátovce.

Projekt Vzkriesenie zázraku: Vývoj nového modelu umeleckého festivalu na slovenskom vidieku získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 170 000 Eur prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 30 000 Eur z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je rozvoj publika, podpora tvorby a prezentácie súčasného umenia a budovanie partnerstiev na lokálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni.

Medzinárodný festival Into the Miracles z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Informácie o pripravovanom projekte:

https://intothemiracles.com

Michal Ditte, ditte(at)poton.sk, 0908 359 788
V Bátovciach, 10.10.2023

ehp+sr
086_into the miracles_Copyright Marek Jančúch_July 04, 2023_resize
Podobné príspevky
Čítať viac...

OPEN CALL 2018

OPEN CALL: RESIDENCY AT SLOVAK COUNTRYSIDE 2018
Čítať viac...

Pripravujeme nórsko-slovenskú koprodukčnú inscenáciu

V Bátovciach odštartoval druhý rezidenčný umelecký pobyt medzinárodného projektu Vzkriesenie zázraku. Kultúrne a umelecké centrum Pôtoň hostí nórskeho režiséra Marcelina Martina Valienteho, ktorý spoločne so slovenskými umelcami pripravuje site specific performanciu "The call from the Terrace".
Čítať viac...

Open call: Rezidenčné umelecké pobyty 2019

Pripravujete nový umelecký projekt pre rok 2019? Chýba vám priestor na jeho realizáciu alebo potrebujete zmenu? Divadlo Pôtoň vyhlasuje otvorenú výzvu na obsadenie rezidenčných umeleckých pobytov v programe Inkubátor a Akcelerátor. Prihlášky projektov je potrebné zaslať do 30. júla 2018.
Čítať viac...

In memoriam: Human

V septembri a októbri 2020 Divadlo Pôtoň organizovalo medzinárodné online vzdelávanie pre mladých umelcov. Projektu s názvom In Memoriam: Human sa celkovo zúčastnilo 31 umelcov vo veku 18 až 30 rokov, pochádzajúcich zo Slovenska, Jordánska, Francúzska a Palestíny.
Čítať viac...

Jedinečný koncert formácie Milo Kráľ Band

Divadlo Pôtoň bude 15. mája 2016 v priebehu jedného večera hostiť dve významné udalosti. Zoskupenie Milo Kráľ Band odohrá koncert pri príležitosti krstu novej publikácie 3xS, ktorú vydáva Divadlo Pôtoň v spolupráci s Národným osvetovým centrom.
Čítať viac...

Seventy Kilometres to Contemporary Art and Miracles

On 1 – 4 July 2023, in cooperation with partner organisations from Norway, Liechtenstein, and Iceland, Pôtoň Theatre is preparing a unique art project entitled Into the Miracles, which will take place on a seventy-kilometre route between Dudince and Bátovce, with the participation of more than sixty artists from six countries.