Na prelome novembra a decembra 2021 realizujeme posledné dve podujatia Psoty na Slovensku v tomto roku pre študentov nitrianskej univerzity.

Psota na Slovensku je zážitkové vzdelávacie podujatie, ktoré Divadlo Pôtoň organizuje od roku 2013. Dodnes sa ho zúčastnilo už viac ako 1600 študentov a pedagógov stredných a vysokých škôl. Už od roku 2019 je nosnou témou podujatí migrácia. Súčasťou programu sú odborné prednášky, diskusie, živé knižnice, workshopy a koprodukčná inscenácia Americký cisár Divadla Pôtoň a Štúdia 12.

Cieľom podujatí je rozvíjať v mladých ľuďoch kritické myslenie smerom k súčasným spoločenským témam a budovať v nich empatiu voči znevýhodneným skupinám – cudzincom žijúcim na Slovensku. V reakcii na aktuálnu pandemickú situáciu realizujeme podujatia online, v rámci dištančnej výučby študentov.

Účastníkmi posledných dvoch podujatí v tomto roku budú študenti Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr, študenti Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie a študenti Katedry kulturológie z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Medzi pozvanými hosťami nebudú chýbať odborníčky na migráciu Elena Gallová Kriglerová, Alena Holka Chudžíková z Centra pre výskum etnicity a kultúry a Michaela Pobudová z občianskeho združenia Mareena. Moderovať diskusiu s nimi bude riaditeľ Amnesty International Slovensko Rado Sloboda.

Ďalšími hosťami podujatia budú teatrologičky Martina Mašlárová (MLOKi – mladí o kultúre inak) a Elena Knopová (Ústav divadelnej a filmovej vedy pri SAV). Lektormi kreatívnych workshopov budú mladé spisovateľky Katarína Vargová a Soňa Uriková. Svoj osobný príbeh utečenky z Iraku a cudzinky žijúcej na Slovensku študentom vyrozpráva Mirna Khaleel.

Projekt Psota na Slovensku je podporený z programu Active citizens fund financovaného z finančného mechanizmu EHP 2014 -2021. Správcom programu je Nadácia otvorenej spoločnosti.

Podujatie je súčasťou projektu Centrum umenia a kreativity, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Partneri projektu Psota na Slovensku: Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Mareena, Amnesty international Slovakia, Mloki – mladí o kultúre inak, časopis KOD – konkrétne o divadle, Medziriadky.

Michal Ditte, ditte(at)poton.sk, 0908 359 788

V Bátovciach, 20.11.2021

Podobné príspevky
Čítať viac...

Divadlo bez hranic so Psotou

5. júna 2013 bude Divadlo Pôtoň pravdepodobne otvárať festival Divadlo bez Hranic 2013 s inscenáciou Psota. Brutálny príbeh sociálneho, emocionálneho a morálneho úpadku bežnej slovenskej rodiny vzbudzuje hrôzu, ale aj nádej a náhlu potrebu vzájomnosti a ľudskosti.
Čítať viac...

Prvá premiéra v tomto roku

Prvú tohtoročnú premiéru v Divadle Pôtoň bude mať koprodukčná inscenácia s ukrajinskými umelcami VOJENSKÉ MENO RAMA. Režisér z Ľvova Sashko Brama, ktorý svojou autorskou inscenáciou R+J vzbudil rozruch na Divadelnej Nitre 2015, prináša na Slovensko skutočný príbeh mladej ženy a príbeh jej krajiny.
Čítať viac...

Psota na Slovensku 2021

Divadlo Pôtoň zrealizuje od 28. septembra do 1. októbra 2021 tri celodenné edície vzdelávacieho programu Psota na Slovensku, ktorý sa zameriava na tému migrácie. Súčasťou programu sú odborné prednášky, diskusie, živé knižnice, workshopy a koprodukčná inscenácia Americký cisár Divadla Pôtoň a Štúdia 12. Edície najbližšieho bloku projektu sa uskutočnia pre študentov SUP Strednej školy Scénického výtvarníctva z Bratislavy, Strednej odbornej školy podnikania z Bratislavy a Gymnázia Andreja Sládkoviča z Banskej Bystrice.
Čítať viac...

Workshop sieťotlače v Divadle Pôtoň

Vydali sme sa do boja s neoriginalitou, tuctovosťou a v niektorých prípadoch aj s infantilnosťou grafických motívov v odevnom priemysle. Máte chuť naučiť sa vyrábať si vlastnú potlač? Chcete si doma vyrábať vlastné vizuálne motívy na textil? Chcete ísť do toho s nami? Prihláste sa na workshop sieťotlače, ktorý sa uskutoční 14. - 15. júna 2014 v Divadle Pôtoň, Bátovce.
Čítať viac...

Špeciálna výzva pre spisovateľov

Divadlo Pôtoň vyhlasuje špeciálnu otvorenú výzvu na obsadenie rezidenčných umeleckých pobytov pre slovenských spisovateľov a spisovateľky. Rezidenčné umelecké pobyty sa musia uskutočniť v priebehu októbra a novembra 2020.