V najbližších týždňoch budú organizátori medzinárodného festivalu Into the Miracles prezentovať jeho esencie v partnerských krajinách. Esencie zázrakov sa uskutočnia vo Vaduze (14. októbra 2023), v Reykjavíku (21. októbra 2023) a v Osle (16. novembra 2023). Súčasťou podujatí sú prezentácie organizátorov, zahraničných umelcov a projekcia dokumentárneho filmu o festivale v réžii Barbary Vojtašákovej.

 

Unikátny umelecký festival sa uskutočnil 1. – 4. júla 2023 na 80 kilometrovej trase medzi Dudincami a Bátovcami. Na trase bolo umiestnených 82 umeleckých diel a na projekte participovalo viac než 90 umelcov zo Slovenska, Českej republiky, Nórska, Islandu, Lichtenštajnska a Ukrajiny. Umelecký program obsahoval diela z oblastí súčasného tanca, divadla, performatívnych umení, vizuálneho umenia, audiovízie, hudby, soundizajnu a literatúry.

Projektovými partnermi sú Company B. Valiente (Nórsko), Kultur-Traverse (Lichtenštajnsko) a Tjarnarbíó (Island), ktorých vyslaní umelci absolvovali svoje rezidenčné umelecké pobyty vo vybraných lokalitách a pracovali na svojich nových dielach. Do projektu boli zapojení aj študenti vysokých škôl s umeleckým zameraním (Technická univerzita Košice, Akadémia umení Banská Bystrica a Vysoká škola výtvarných umení Bratislava) spolu so svojimi pedagógmi. Dôležitými partnermi projektu boli lokálny participanti – obce, ktorými festivalová trasa prechádzala – Dudince, Terany, Hontianske Tesáre, Dvorníky, Šipice, Sebechleby, Beluj, Baďan, Jabloňovce, Pečenice, Bátovce.

Projekt Vzkriesenie zázraku: Vývoj nového modelu umeleckého festivalu na slovenskom vidieku získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 170 000 Eur prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 30 000 Eur z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je rozvoj publika, podpora tvorby a prezentácie súčasného umenia a budovanie partnerstiev na lokálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni.

Medzinárodný festival Into the Miracles z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Informácie o pripravovanom projekte:

https://intothemiracles.com

Michal Ditte, ditte(at)poton.sk, 0908 359 788
V Bátovciach, 10.10.2023

ehp+sr
Podobné príspevky
Čítať viac...

Literárny inkubátor 2021

Divadlo Pôtoň začiatkom kalendárneho roka vyhlásilo otvorenú výzvu na obsadenie rezidenčných umeleckých pobytov v programe Literárny inkubátor 2021. Dramaturgická rada programu vybrala z prihlásených projektov sedem autorov a autoriek, ktorí budú v Bátovciach vytvárať svoje nové diela.
Čítať viac...

Pecha Kucha s koncertom Kataríny Málikovej a výstavou Jany Hirnerovej

Divadlo Pôtoň prichádza po štyroch mesiacoch s ďalším, v poradí druhým vydaním Pecha Kucha Night. Vytvára tak platformu pre výmenu skúseností, nadväzovanie partnerstiev a zdieľanie informácií predovšetkým v rámci regiónu. V piatok 16. júna 2017 sa zároveň uskutoční koncert Kataríny Málikovej & ansámbel a otvorenie výstavy mladej výtvarníčky Jany Hirnerovej, ktorá predstaví svoju tvorbu. Ďalej pokračujú aj rezidenčné pobyty, ktoré končia verejnou prezentáciou a každý rezident absolvuje workshop v prospech miestnej komunity.
Čítať viac...

Open call: Rezidenčné umelecké pobyty 2019

Pripravujete nový umelecký projekt pre rok 2019? Chýba vám priestor na jeho realizáciu alebo potrebujete zmenu? Divadlo Pôtoň vyhlasuje otvorenú výzvu na obsadenie rezidenčných umeleckých pobytov v programe Inkubátor a Akcelerátor. Prihlášky projektov je potrebné zaslať do 30. júla 2018.
Čítať viac...

Pripravujeme nórsko-slovenskú koprodukčnú inscenáciu

V Bátovciach odštartoval druhý rezidenčný umelecký pobyt medzinárodného projektu Vzkriesenie zázraku. Kultúrne a umelecké centrum Pôtoň hostí nórskeho režiséra Marcelina Martina Valienteho, ktorý spoločne so slovenskými umelcami pripravuje site specific performanciu "The call from the Terrace".
Čítať viac...

Február 2022

Februárové rezidencie umelcov zo Slovenska a Islandu.
Čítať viac...

Prvé tri mesiace roka v znamení Amerického cisára

Oceňovanú koprodukčnú inscenácia Americký cisár uvedie Divadlo Pôtoň v šiestich bratislavských reprízach a v Bátovciach budú pracovať divadelníci z Liptovského Mikuláša.