(Predpremiéra: 30. apríla 2017, Premiéra: 7. mája 2017, Bátovce)

Spolupráca 4 skupín z prostredia slovenskej nezávislej divadelnej scény (Divadlo Pôtoň, Debris Company, Med & Prach, Sláva Daubnerová) na multižánrovom scénickom diele s témou ZÁZRAKY. Projekt sa uskutoční v netradičných priestoroch bývalého kráľovského mesta Bátovce – priehrada Lipovina, areál základnej školy, katolícky a evanjelický kostol. Počas produkcie MIRACLES budú diváci putovať za súčasným umením viac než 3 kilometre.

Dramaturgia Divadla Pôtoň sa od roku 2007 profilovala najmä v súčasných témach, ktoré mali ambíciu reflektovať našu minulosť a prítomnosť. Neboli to témy ľúbivé, ani jednoduché, neboli to témy s jasnou a jednoznačnou odpoveďou. Boli to naše otázky publiku, ktoré si mohlo nájsť svoje vlastné odpovede, ak ich len chcelo hľadať. Inscenácie – Terra Granus s témou repatriácií, Psota s témou materiálnej a emocionálnej vyprahnutosti, či Krajina nepokosených lúk narážajúca na našu fašistickú minulosť – ponúkali obrazy Slovenska v častokrát krutých až expresívnych výrazoch. Do veľkej miery tejto optike napomohli terénne výskumy tvorcov vo vybraných lokalitách, rozhovory so zasiahnutými ľuďmi, ich príbehy a myslenie. Prešlo takmer desať rokov a my sami sme boli postavení pred otázku, čo s tým? Ako ďalej? Má ešte zmysel odkrývať na javisku našu minulosť, obnažovať korene, pomenúvať chaos, izoláciu, fóbie, fragmentovaný svet? Akými prostriedkami a pre koho? 

Spoločnosť dospela, podľa nás, veľmi blízko k štádiu apokalypsy. Zrejme nemá zmysel na tomto mieste vyratúvať všetky dôvody nášho presvedčenia. Najzásadnejšie sú pre nás: strata empatie, ľudskosti, kríza viery, búranie starého bez vízie nového sveta. Zdá sa, akoby tu nezostal kameň na kameni a jediné, čo nám zostáva je spoliehať sa na svoju intuíciu a poznanie. Môžeme ešte dúfať v zázrak. Možno to nie je až tak málo: veriť v zázrak.

Tému „Zázrakov“ sme si rozdelili na niekoľko pracovných a prezentačných etáp. Prvou je tohtoročný projekt MIRACLES. Zázraky odohrávajúce sa v netradičných priestoroch s veľmi všeobecným zadaním: „Čo je pre mňa zázrak“, zadanie určené viacerým umeleckým zoskupeniam. K spolupráci sme oslovili Debris company, Med & Prach a Slávu Daubnerovú. Poetika, uvažovanie a tvorba týchto tímov sú pre nás inšpirujúce, provokatívne a ľudsky blízke a to aj napriek tomu, že výrazové prostriedky, s ktorými vo svojich inscenáciách pracujú, sú u každého odlišné. Prvá časť MIRACLES bude zavŕšená putovaním za zázrakmi, za súčasným umením, za odkazmi a otázkami. Bude však aj našim zdrojom k ďalším etapám práce na zadanú tému. Skúste sa vydať po tejto ceste spolu s nami. 

Autori projektu: Iveta Ditte Jurčová, Michal Ditte, Produkcia: Divadlo Pôtoň (Frederika Krajčíková, Monika Škojcová, Elena Maťová, Michaela Kancianová), Fotografie: Damas Gruska, Trailer a video: Lukáš Matejka, Štefan Oliš, Stanislav Piatrik

Debris Company: Jozef Vlk, Stanislava Vlčeková, Zuzana Sehnalová, Eva Šušková, Roman Harvan, Sláva Daubnerová, Iveta Ditte Jurčová, Michal Ditte, Miriam Kalinková, Maja Danadová, Anna Zemaníková, Filip Hajduk, Štefan Jurča, Martin Hodoň

Sláva Daubnerová: Sláva Daubnerová, Miriam Kalinková, Maja Danadová, Anna Zemaníková, Filip Hajduk, Andrej Kalinka, Michal Ditte

Med a Prach: Andrej Kalinka, Juraj Poliak, Maja Danadová, Miriam Kalinková, Filip Hajduk, Anna Zemaníková

Divadlo Pôtoň: Iveta Ditte Jurčová, Michal Ditte, Anna Čonková, Katarína Caková, Štefan Jurča, Stanislava Vlčeková, Sláva Daubnerová, Maja Danadová, Zuzana Sehnalová, Miriam Kalinková, Nataša Findrová, Monika Škojcová, Frederika Krajčíková, Jozef Vlk, Martin Hodoň, Anna Zemaníková, Filip Hajduk a 11 dobrovoľníkov

Koprodukčný projekt MIRACLES získal nomináciu v kategórii Mimoriadny počin v oblasti činohry cien Dosky 2017.

Recenzie a odborné mediálne ohlasy

Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2017

partneri_miracles

Podpora projektu

partneri_miracles
_1220824