Psota na Slovensku?

Divadlo Pôtoň v roku 2015 realizuje projekt Psota na Slovensku. Partnerom divadla v projekte je banskobystrická organizácia Animus Apertus, ktorá sa venuje Rómom a Rómkam zo žalostných sociálnych podmienok a začleňuje ich do pracovného života.

„Psota na Slovensku je exkluzívnym projektom pre študentov stredných škôl a pedagógov z banskobystrického a nitrianskeho kraja. V roku 2015 zorganizujeme 20 jednodňových podujatí pre žiakov. V priebehu jedného dňa sa mládež oboznámi s možnosťami fungovania tretieho sektora na Slovensku a v skupinách bude pracovať pod vedením renomovaných umeleckých lektorov v tvorivých dielňach. Po obedňajšej prestávke sa študenti spolu s učiteľmi zúčastnia na predstavení Krajina nepokosených lúk, o ktorej budú komunikovať na diskusiách s odborníkmi z oblasti divadla, sociológie, histórie a občianskeho aktivizmu,“ vysvetľuje režisérka Iveta Ditte Jurčová.

Základom pre projekt sa stal výskum pri tvorbe inscenácie Krajina nepokosených lúk – znepokojivá situácia v Banskobystrickom kraji, kde sa pred rokom stal županom predseda extrémistickej strany, Marián Kotleba. Ostatná inscenácia Divadla Pôtoň, Krajina nepokosených lúk, iniciuje na Slovensku a v zahraničí diskusie na aktuálne, spoločenské témy o národnej identite a o problematike neonacizmu, ktorého prejavy sa v spoločnosti neustále množia.

„Psota na Slovensku je mimoriadnou kultúrnou akciou pre stredné školy. Mládež sa dostane do bezprostredného kontaktu s emotívnymi životnými príbehmi Rómov, v diskusiách bude prezentovať a konfrontovať svoje názory s odborníkmi a navyše bude hľadať možnosti ako pomenovať témy a prostriedky, ktoré obsahuje divadelná inscenácia,“ dodáva Iveta Ditte Jurčová.

Projekt Psota na Slovensku / zážitkovou formou zvýšiť povedomie mládeže voči zraniteľnej skupine Rómov a odstrániť diskriminačné a rasistické správanie bol podporený sumou 59978,80 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Psota na Slovensku / zážitkovou formou zvýšiť povedomie mládeže voči zraniteľnej skupine Rómov a odstrániť diskriminačné a rasistické správanie je Rozvoj advokačných a watch-dogových aktivít.

Informácie o projekte: https://www.poton.sk/psota-na-slovensku-2015/
Foto: Archív Divadla Pôtoň
Kontakt: Sandra Polovková, 0948 112 799, polovkova@poton.sk

Podobné príspevky
Čítať viac...

Premiéra: Do dna

Premiéra sa uskutoční 20. decembra 2016 v Divadle Pôtoň.
Čítať viac...

Divadlo Pôtoň spolu so Slovenskou akadémiou vied skúma publikum

Divadlo Pôtoň v závere roka rozširuje svoj záber záujmu a aktivít smerom ku koprodukčným projektom s presahom do verejného života. V spolupráci so Slovenskou akadémiou vied (SAV) sa zameriava na výskum publika, s Nadáciou Milana Šimečku robí Jesennú školu Umením proti radikalizácii; v novembri uvádza aj koprodukčný projekt s Kompániou Szinház Woman´s fate today a hosťujúce predstavenie Elledanse Mama ma má. Na Noc divadiel naplánovali Pecha Kuchu a Debris company.
Čítať viac...

Psota na Slovensku 2021

Divadlo Pôtoň pokračuje vo vzdelávacom programe pre študentov stredných a vysokých škôl. V najbližších dňoch sa uskutočnia celodenné podujatia pre tri stredné školy z Levíc a Zvolena, ale aj pre študentov vysokej školy z Banskej Bystrice.
Čítať viac...

Lichtenštajnsko a Island nie sú ďaleko

Koncom mesiaca november sa umelecká šéfka Divadla Pôtoň Iveta Ditte Jurčová spoločne s manažérkou Monikou Škojcovou zúčastnili pracovnej cesty v Lichtenštajnsku, ktorej cieľom bolo prerokovať potenciálnu spoluprácu s organizáciou Kultur-Traverse.
Čítať viac...

Workshop manažmentu kultúry a produkcie

Chcete si vyskúšať, aké je to byť súčasťou projektového tímu v nezávislom kultúrnom centre na vidieku? Chcete si vyskúšať komunikáciu so sponzormi, s mediálnymi partnermi, umelcami a ostatnými členmi tímu? Máte záujem dozvedieť sa ako projekt v oblasti kultúry vzniká, čím treba začať, ako na ňom pracovať a ako na nič dôležité nezabudnúť? Prihláste sa do 15. januára 2017 na workshop Impulz 2017, ktorý sa uskutoční v termíne 27. - 29. januára 2017 v Divadle Pôtoň.