Divadlo Pôtoň vzniklo v roku 2000. Inscenácie divadla spájajú najmä spoločensky naliehavé témy a to, že ich realizácii predchádzajú terénne výskumy vo vybraných lokalitách Slovenska. Od roku 2008 prevádzkuje v obci Bátovce kultúrne a umelecké centrum, ktoré prezentuje súčasné umenie vo všetkých umeleckých odboroch a podporuje vznik umeleckých diel formou rezidenčných pobytov. Divadlo Pôtoň sa dlhodobo zameriava na vzdelávanie. Okrem tradičných profesných workshopov realizuje množstvo projektov smerujúcich k rozvoju kritického myslenia mládeže, k vzdelávaniu publika a k budovaniu občianskej identity. Epicentrom vzdelávacích projektov je súčasné umenie a vytváranie vzťahu medzi umením, súčasnými témami a publikom, s presahmi k sociológii, histórii a etnografii. Za svoju činnosť získalo divadlo viacero ocenení a prezentovalo ju na mnohých festivaloch, panelových diskusiách a medzinárodných konferenciách. Od roku 2015 Divadlo Pôtoň prevádzkuje Kino*, ktorého dramaturgia sa zameriava najmä na európsku artovú a dokumentárnu tvorbu. V roku 2022 bude ukončená revitalizácia exteriérov kultúrneho centra a zavŕši sa tak vznik Parku umenia, ktorý bude nielen oddychovou zónou, ale aj priestorom pre prezentáciu vizuálneho umenia.

Divadlo Pôtoň chce neustále zlepšovať podmienky nielen pre vlastnú tvorbu, ale aj pre tvorbu umelcov, ktorí do Bátoviec cestujú za rezidenčnými pobytmi. Ak sa rozhodnete venovať nám svoje 2%, prispejete tak na rekonštrukciu priestorov divadla a aj vďaka vám budeme môcť pracovať viac a lepšie.

Ďakujeme!

Naše údaje a postup:

Naše údaje (prijímateľ)

  • IČO: 36109185
  • DIČ: 2021560266
  • Právna forma: občianske združenie
  • Názov: Pôtoň
  • Sídlo: Bátovce 358, 935 03 Bátovce
  • Číslo účtu: SK64 0200 0000 0038 6875 7853

 

1. Ak ste zamestnankyňa alebo zamestnanec, požiadajte svojho zamestnávateľa (finančné a mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov do 15. 2. 2022. Zamestnávateľ Vám po vykonaní tohtoročného zúčtovania vystaví Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % zo zaplatenej dane. Táto suma však musí byť minimálne 3 EUR.

Postup krokov

2. Ak ste fyzická osoba samostatne podávajúca daňové priznanie (napr. samostatne zárobkovo činná osoba – SZČO), v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% dane.

Postup krokov

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3.) na Váš daňový úrad (podľa vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

3. Ak ste právnická osoba (organizácia), vpíšte vyššie uvedené údaje do príslušných kolóniek daňového priznania PO podľa tohto postupu krokov.

Ďakujeme.

Podobné príspevky
Čítať viac...

Pomôžte nám s Parkom umenia

V kultúrnom centre Pôtoň v Bátovciach realizujeme už od júla 2021 výnimočný projekt budovania zeleného epicentra kultúry a umenia. Niekedy sa ale stane, že veci nejdú podľa plánu. O to viac, keď je krízová situácia. Plánovaný rozpočet na revitalizáciu našej záhrady a jej premenu na Park umenia sa nám kvôli nárastu cien materiálov a služieb v priebehu realizácie projektu radikálne zvýšil. Preto potrebujeme vašu pomoc.
Čítať viac...

Prenájom priestorov a techniky

Hľadáte vhodný priestor pre vás, pre váš projekt, organizujete spoločenskú alebo súkromnú akciu? Ponúkame vám možnosť výhodného nájmu v priestoroch Divadla Pôtoň spolu s technickým vybavením.
Čítať viac...

Nechaj svoj odkaz v Divadle Pôtoň

Podporte náš projekt rekonštrukcie budovy, a to tým, že si u nás zakúpite svoju vlastnú dlaždicu, na ktorej môžete zanechať vlastný odkaz pre priateľov, známych, rodinu, milencov a milenky, divákov, umelcov, svokru, domácich miláčikov, či celkovo pre budúce generácie. Navštívte náš internetový obchod, vyberte pozíciu svojej dlaždice a napíšte na ňu svoj odkaz. Vami zakúpená dlaždica bude osadená na vybranej pozícii v priestore, samozrejme, aj s trvalo vyrytým odkazom. Ak chcete mať na dlaždici aj vlastné meno, tak to musí byť súčasťou maximálneho počtu 40 znakov na dlaždicu. Cena jednej zakúpenej dlaždice s odkazom je 20 Eur.