Divadlo Pôtoň nachádza dlhodobo prieniky medzi umeleckým, spoločenským a edukatívnym. Takýmto má byť aj projekt Psota na Slovensku, ktorý v polovici decembra ponúka študentom pedagogických škôl. Ide o sériu predstavení, prednášok a diskusií. Do programu sa zapojili: Divadlo Nomantinels, Nové divadlo z Nitry a Bábkové divadlo na rázcestí z Banskej Bystrice. Psota na Slovensku vznikla na pôde Divadla Pôtoň v Bátovciach v roku 2013. 

“Zámerom projektu je znižovať extrémistické, rasistické a xenofóbne nálady medzi študentami pedagogických škôl. Budúci pedagógovia sú prioritnou cieľovou skupinou projektu a to najmä preto, že práve oni budú formovať názory, postoje a spoločenské vedomie našich detí. Tematické zameranie predošlých ročníkov projektu bolo fokusované na chudobu a sociálne vylúčenie, na rusko ukrajinský konflikt, ale aj na slovenský fašizmus a neofašizmus. Počas projektu budú študenti zapojení do viacerých aktivít – diskusie, prednášky, divadelné predstavenie a workshopy,” povedal riaditeľ divadla Michal Ditte.

Projekt začína 11. decembra a potrvá do 15. decembra 2017, v priestoroch Divadla Pôtoň sa uskutoční päť celodenných podujatí pre viac ako 150 študentov, ktorí budú pracovať pod lektorským vedením viacerých umelcov, občianskych aktivistov a odborníkov na spoločenské témy a históriu.

Podujatie otvorí Divadlo Nomantinels s inscenáciou O nás / O nich. V piatok 15. decembra 2017 vystúpi v Bátovciach Nové divadlo z Nitry s úspešnou a oceňovanou inscenáciou Denník Anny Frankovej, 12. a  14. decembra 2017 bude v Bátovciach hosťovať Bábkové divadlo na Rázcestí z Banskej Bystrice s pozoruhodnou inscenáciou List čiernemu synovi. Streda 13. decembra 2017 bude patriť domácemu divadlu a inscenácii Vzkriesenie zázraku.

Každý deň je na programe prednáška o umeleckých organizáciách tretieho sektora, diskusia s teatrológom na tému Ako divadlo a umenie môže reagovať na aktuálne spoločenské témy, Živá knižnica s autentickými príbehmi ľudí z prostredia marginalizovaných skupín, workshopy – tvorivé dielne pod lektorským vedením slovenských umelcov a tiež diskusia s odborníkmi na diskrimináciu, rasizmus, xenofóbiu a extrémizmus.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
Projekty Divadla Pôtoň z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Viac informácií nájdete: www.poton.sk

Projekty Divadla Pôtoň z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Zuzana Golianová

PR manažérka

Podobné príspevky
Čítať viac...

Pecha Kucha Night po prvý raz v Divadle Pôtoň

Divadlo Pôtoň organizuje po prvý raz Pecha Kucha Night, čím otvára novú líniu v dramaturgii svojich aktivít. Chce vytvoriť platformu pre výmenu skúseností, nadväzovania partnerstiev a zdieľanie informácií, v ktorej by sa prelínalo regionálne z Tekova a Hontu s celoslovensky osvedčeným, inštitucionálne s nezávislým, etablované so začínajúcim.
Čítať viac...

Festival Divadelná Nitra pricestuje do Bátovciec

Miracles – výnimočný projekt, ktorý spája štyri nezávislé divadelné scény: Divadlo Pôton, Debris Company, Med & Prach a Slávu Daubnerovú, je na programe aktuálneho ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Keďže je mimoriadne náročné dielo viazané na prostredie Bátoviec – jeho exteriéry aj interiéry, uskutoční sa práve tam a festivaloví návštevníci poputujú za ním “domov”, v sobotu 23. septembra 2017 o 21.00 hod. Miracles mali premiéru 7. mája tohto roku, teraz by šlo o prvú reprízu trojkilometrovej divadelnej púte, ktorá nemá na Slovensku obdobu.
Čítať viac...

V Bátovciach povedia “NIE” neofašizmu

Začiatok roku 2015 predstavuje pre Divadlo Pôtoň a partnerskú organizáciu Animus Apertus odštartovanie celoročného projektu s názvom Psota na Slovensku, ktorého zámerom je prispieť k znižovaniu diskriminačného a rasistického správania sa stredoškolskej mládeže. Už 28. a 29. januára prídu študenti spolu s pedagógmi prežiť atraktívny program Psoty na Slovensku. Ďalšie dve školy absolvujú celodenné podujatie hneď 3. a 5. februára.
Čítať viac...

Divadlo Pôtoň medzi Bátovcami a Bratislavou

Divadlo Pôtoň pripravuje v júni tri umelecké rezidenčné pobyty, šieste vydanie prezentačného formátu PechaKucha Night a dve kolektívne výstavy. V bratislavskom Štúdiu 12 sa uskutočnia reprízy koprodukčného projektu Americký cisár.
Čítať viac...

Americký cisár v Bátovciach

Repríza inscenácie Americký cisár v Divadle Pôtoň - 21. novembra 2018 o 19:00 h.
Čítať viac...

Letné workshopy Impulz

Divadlo Pôtoň pripravuje letné workshopy pre žiakov základných škôl. Hlavným cieľom projektu je rozvoj kreativity detí a budovanie nových priateľstiev. Súčasťou workshopov sú pohybové aktivity, hlasové cvičenia a kreatívne hry. Aktivity prebiehajú v záhrade Divadla Pôtoň, za dodržania platných hygienických predpisov. Zapojiť sa môžu deti vo veku 7 až 11 rokov.