Vnímanie migrácie a postoje mladých ľudí k cudzincom – výskumné zistenia a syntéza výskumných zistení.

Vyskum-PNS-2022-1
Vyskum-PNS-2022-2

Autorky výskumu: Elena Gallová Kriglerová a Alena Holka Chudžíková

Výskum realizovalo Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Špitálska 10,
811 08 Bratislava, www.cvek.sk pre Pôtoň, o.z., Bátovce 358, 935 03
Bátovce.
Rok vydania: 2022

Výskum bol realizovaný v rámci projektu “Psota na Slovensku”, ktorý bol podporený z programu ACF Slovakia a ktorý bol financovaný z finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu bola Nadácia otvorenej spoločnosti.

Realizátorom projektu bolo divadlo a kultúrne centrum Pôtoň.

Podujatia Psota na Slovensku boli súčasťou projektu Centrum umenia a kreativity, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Realizáciu podujatí Psota na Slovensku podporuje Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

partner-acf-2022
partner-osf-2022
partner-fpu-2022
partner-mssr-2022
Podobné príspevky
Čítať viac...

Denný letný tábor Impulz

Kultúrne centrum Pôtoň otvára začiatkom leta Denný letný tábor Impulz 2022 pre deti vo veku 8 - 11 rokov. Hlavným cieľom tábora je rozvoj kreativity detí a budovanie nových priateľstiev. Súčasťou tábora sú pohybové aktivity, divadelné cvičenia, a kreatívne aj športové hry. Aktivity prebiehajú v angličtine. Denný tábor Impulz je bezplatný.
Čítať viac...

Americký cisár je najlepšou inscenáciou sezóny

Ocenenie Dosky 2018 za najlepšiu inscenáciu divadelnej sezóny 2017/2018 získala hra Americký cisár podľa knihy Martina Pollacka v podaní Štúdia 12 Bratislava a Divadla Pôtoň Bátovce v réžii Ivety Ditte Jurčovej. Scénická kompozícia spracúva tému hromadného vysťahovalectva na prelome 19. a 20. storočia.
Čítať viac...

Divadlo bez hranic so Psotou

5. júna 2013 bude Divadlo Pôtoň pravdepodobne otvárať festival Divadlo bez Hranic 2013 s inscenáciou Psota. Brutálny príbeh sociálneho, emocionálneho a morálneho úpadku bežnej slovenskej rodiny vzbudzuje hrôzu, ale aj nádej a náhlu potrebu vzájomnosti a ľudskosti.
Čítať viac...

Impulz pre hercov, tanečníkov a performerov

Divadlo Pôtoň pripravuje v termíne 27. - 30. októbra 2018 workshop Impulz 2018 s lektormi Tomom Rychetským, Denisou Musilovou, Ivetou Ditte Jurčovou a Michalom Dittem.
Čítať viac...

Záujem o tvorbu v Bátovciach stúpa

Divadlo Pôtoň chce umelcom ponúknuť nové ateliéry v rozlohe viac ako 170 m2. Záujem o rezidenčné pobyty stúpa, so svojím programom sa na budúci rok prihlásilo 45 projektov, 12 z nich bude mať možnosť tvoriť na vidieku, v Bátovciach. Zároveň divadlo aktuálne vstúpilo do koprodukcie s bratislavským Štúdiom 12. Predlohou k inscenácii je reportáž Martina Pollacka Americký cisár, premiéra bude v máji 2018.