Vnímanie migrácie a postoje mladých ľudí k cudzincom – výskumné zistenia a syntéza výskumných zistení.

Vyskum-PNS-2022-1
Vyskum-PNS-2022-2

Autorky výskumu: Elena Gallová Kriglerová a Alena Holka Chudžíková

Výskum realizovalo Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Špitálska 10,
811 08 Bratislava, www.cvek.sk pre Pôtoň, o.z., Bátovce 358, 935 03
Bátovce.
Rok vydania: 2022

Výskum bol realizovaný v rámci projektu “Psota na Slovensku”, ktorý bol podporený z programu ACF Slovakia a ktorý bol financovaný z finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu bola Nadácia otvorenej spoločnosti.

Realizátorom projektu bolo divadlo a kultúrne centrum Pôtoň.

Podujatia Psota na Slovensku boli súčasťou projektu Centrum umenia a kreativity, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Realizáciu podujatí Psota na Slovensku podporuje Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

partner-acf-2022
partner-osf-2022
partner-fpu-2022
partner-mssr-2022
Podobné príspevky
Čítať viac...

Katarzia v Bátovciach

Americký cisár na Novej dráme, Pastierska symfónia a koncert Katarzie.
Čítať viac...

Jún 2022

Posledné uvedenia Amerického cisára a premiéra Terra Apathy.
Čítať viac...

Workshop “Telo rozpráva”

Pohybový workshop s Jarom Viňarským sa uskutoční 16. - 18. mája 2014 v Divadle Pôtoň, Bátovce. Rozhýbte sa s nami a prihláste sa na pripravovaný workshop "Telo rozpráva".
Čítať viac...

Marec 2022

Pootvorenie Parku umenia s komentovanými prehliadkami a rezidencia spisovateľky Terezy Oľhovej a ilustrátorky Slávky Ondrušovej.