Inscenácia CHARON o prievozníkovi duší, vytvorená slovenskými profesionálnymi tvorcami, bude už čoskoro odpremiérovaná. Tematicky sa opiera o rôzne mýty spojené s cestou do a z podsvetia, ktoré ovplyvnili dušu človeka a spôsobili jej premenu. V širšom rámci nazerá inscenácia na mýtus ako na nadčasový komunikačný prostriedok medzi človekom a okolitým svetom. Výsledkom je syntetický prednes zvukomalebných starovekých textov a ich prekomponovanie do autentického pohybového a hudobného diela.

V utorok 13. apríla o 19:00 sa uskutoční prvé uvedenie autorskej tanečno-vizuálnej performancie, inscenácie CHARON. Inscenácia vzniká pod záštitou občianskeho združenia TRAKT, najmä vďaka tvorivej osobnosti choreografa a režiséra Radoslava Piovarčiho. Tvorcami inscenácie sú okrem Radoslava Piovarčiho, Paulína Šmatláková a Michal Paľko, ktorí v inscenácii aj sami účinkujú, a tiež Martin Kotúček, Alexandra Rychtarčíková, Ján Čief a Lukáš Matejka. Inscenácia sa tak vďaka jedinečnému autorskému
prínosu a prístupu jednotlivých tvorcov mení na originálne tanečné dielo, ktoré rozpráva príbeh nielen o Charonovi ako mytologickej postave z podsvetia, ale aj príbeh o hodnotách, morálnom systéme a poznaní, čím sa stáva časovo neohraničeným a nadčasovým.

Príbehový rámec je venovaný vzťahu prievozníka Charona a duše, zastupujúcej bytosť univerzálneho človeka, pričom sleduje prechod duše medzi viacerými svetmi. Podľa rôznych filozofií hľadá duša svoje miesto nielen v našom poznanom svete, ale aj vo svetoch, ktoré sú nám vzdialené, a preto im nerozumieme. Duša na svojej ceste vďaka sprievodcovi poznáva, čím sa následne aj mení a postupne očisťuje. Jej cesta a poznanie sú zrkadlom nás všetkých, našich činov. Mytológia ako súbor príbehov s cieľom vysvetliť okolitý svet je pre autorov zdrojom nadčasového poznania, ktoré poukazuje na nemennú podstatu ľudského ducha aj naprieč niekoľko tisíc ročným vývojom ľudských civilizácií.

Tvorcovia sa inšpirovali rôznymi spracovaniami príbehu o Charonovi, a to literárnymi zdrojmi antických i svetových autorov, cez rôzne filozofie, ale i doklady hmotnej kultúry. Základom inšpiračných zdrojov, rovnako ako textov v inscenácii, sú staro-grécke texty od autorov ako Lukianos a Platón, ale aj predsokratická škola pytagorejcov a náboženský mystický spolok orfikov, ktorých texty môžeme datovať až do 6. stor. pred n. l. Pramene dopĺňa moderná téza profesora komparatívnej mytológie a spisovateľa Josepha Campbella, ktorá tvrdí, že mytológia je schopná tvoriť morálne systémy. Vďaka Campbellovi sa aj autori inscenácie snažia klásť divákovi provokatívne otázky o tom, kto môže byť hrdinom v súčasnom svete, ako taký hrdina vzniká, akú cestu podstupuje a ako bude vyzerať mýtus budúcnosti.

TVORIVÝ TÍM
Radoslav Piovarči – koncept, choreografia, réžia
Paulína Šmatláková – koncept
Michal Paľko – hudba
Alexandra Rychtarčíková – dramaturgia, texty
Ján Čief, Michal Paľko, Radoslav Piovarči – scénografia
Martin Kotúček – kostýmy
Ján Čief – svetelný dizajn
Radoslav Piovarči, Paulína Šmatláková, Michal Paľko – účinkujúci
Lukáš Matejka – video-art
Ondrej Geče – produkcia
Michal Heriban – grafický návrh plagátu

VIDEO TÍM
Lukáš Matejka – kamera
Peter Kotrha – kamera
Juraj Ondráš – kamera
Andrej Hlinka – zvuk

AKO SA INSCENÁCIA TVORILA
Tanečno-vizuálna inscenácia CHARON je výsledkom intenzívneho tvorivého procesu, ktorý prebiehal v uzavretej a koncentrovanej forme. Covid-19 ovplyvňuje všetkých, a preto aj tento proces hľadal novú a ideálnu formu, akou by mohol byť projekt realizovaný. Radoslav Piovarči ako iniciátor projektu sa rozhodol začať proces s malou skupinkou umelcov. V prvej fáze tvorby tvorili fyzicky len dvaja performeri – Radoslav Piovarči a Paulína Šmatláková – ktorí nemôžu tvoriť online. Od počiatočného momentu autor inscenácie úzko spolupracuje s autorom originálnej hudby Michalom Paľkom, s ktorým začal preberať inšpiračné materiály už v roku 2020. Postupne, ako sa rozvíjala inscenácia, rástol aj počet členov tvorivého tímu, ktorí spoločne obohatili výsledný tvar inscenácie.

Na začiatku februára 2021 sa tvorcovia napriek situácii, ktorá zmieta celým svetom, rozhodli stretnúť v priestoroch Divadla Pôtoň, ktoré ponúklo tvorivému tímu 13 dňovú izolovanú rezidenciu. Už v prvom momente bolo všetkým jasné, aké vzácne je pokračovať v umeleckej činnosti. Divadlo ponúklo tvorcom ideálne podmienky na sústredený kreatívny proces, ktorý sa postupne presunul do Záhrady CNK v Banskej Bystrici, kde strávili ďalšiu intenzívnu rezidenciu. Aj vďaka týmto uskutočneným rezidenciám zosilnela iniciatíva a umelecký zámer tvorcov podieľať sa na navrátení umenia a kultúry ľuďom tam, kam patrí, ale dnes citeľne absentuje, a pokračovať v tvorbe aj napriek prekážkam. Jednou formou priblíženia sa je tvorba Lukáša Matejku, ktorý počas procesu natáčal a upravoval video záznamy do ich umeleckej podoby. Tieto videá sú uverejnené na facebookovom profile projektu Charon
tanečno-vizuálna performancia.

Ďalším dôležitým a výnimočným momentom nielen pre umelcov, ale aj pre to málo osôb, ktoré tvorcov mohli vidieť počas tvorby, bolo prenesenie tvorivého procesu do prostredia Pohronskej Polhory. Na zavretom Salaši Zbojská, kvôli obmedzeniam Covid-19, mohli tvorcovia pracovať opäť v uzavretej, ale rodinnej a intenzívnej kreatívnej atmosfére. V prostredí, kde kultúrne dianie, a už vôbec nie súčasné umenie a tanec, nemá až taký dosah, sa dennodenný život ľudí v regióne konfrontoval s umeleckým životom a procesom tvorby.
Konfrontácie boli pre tvorcov veľmi cenné a inšpirujúce.

Na finálnu fázu sa projekt presúva opäť, a to tam, kde fyzicky odštartoval, do Divadla Pôtoň, kde sa v divadelných podmienkach dočká svojho odhalenia pre verejnosť. Z dôvodu opatrení spojených s pandémiou Covid-19 sa prvé uvedenie uskutoční online, prostredníctvom portálu tootoot.fm a facebookovej stránky inscenácie. Online uvedenie bude prebiehať z priestorov Divadla Pôtoň v Bátovciach. Video produkciu zabezpečuje Lukáš Matejka, Peter Kotrha, Juraj Ondráš a Andrej Hlinka. Súčinnosť umelcov a ich okolia, ich zodpovednosť, obeta a prispôsobenie sa danému dianiu dovolili vzniknúť inscenácii CHARON. Samotná práca na procese bola tak aj pre tvorcov cestou rastu a poznania, pričom každá fáza a priestor poskytli svojho Charona. Dobrí ľudia, ktorí neprestali vidieť zmysel a dôležitosť kultúry v našich životoch, nám nesmierne pomohli, za čo im patrí uznanie a veľká vďaka. Všetci zúčastnení sme robili všetko preto, aby sme mohli ďalej robiť to, čomu sa celý život venujeme, a vďaka tomu sme zatiaľ úspešne dokázali bojovať s nástrahami pandémie. Zároveň veríme, že sa ľudia nevrátia ku kultúre len s postojom, aký mali pred pandémiou, ale aj s poznaním toho, aké prázdne je žitie bez umenia a kultúry. Ako tvorcovia tiež dúfame, že vyvinú iniciatívu, ktorá povýši celú kultúrnu obec na hodnotovom rebríčku slovenskej spoločnosti.

Celý tvorivý tím inscenácie CHARON Vás pozýva na umelecký zážitok zatiaľ cez obrazovky, avšak čoskoro snáď aj osobne v divadlách, na kultúrnych podujatiach a festivaloch.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Všetky potrebné informácie o projekte nájdete na www.trakt.sk

charon2
Podobné príspevky
Čítať viac...

Equinoxe v Bátovciach

Slovenská premiéra medzinárodnej divadelnej koprodukcie Equinoxe, na ktorej spolupracovali umelci z Francúzska, Mexika, Slovenska a Maďarska od začiatku roka 2012. Premiéra sa uskutoční vo štvrtok 14. novembra 2013 o 19:00 v priestoroch Divadla Pôtoň, ktoré je slovenským partnerom medzinárodného projektu.
Čítať viac...

Miracles: Putovanie za zázrakmi

Prvou premiérou sezóny v Divadle Pôtoň je projekt, ktorý spojil štyri nezávislé divadelné skupiny a približne dvadsiatku umelcov. Produkcia sa uskutočňuje v špecifických exteriérových a interiérových priestoroch bývalého kráľovského mesta Bátovce a diváci budú počas nej putovať viac než 3 kilometre.
Čítať viac...

Noc divadiel v Bátovciach

Divadlo Pôtoň pripravilo na NOC DIVADIEL štvrté, posledné tohtoročné vydanie Pecha Kucha. Projekt mal tohto roku v Bátovciach svoju premiéru, divadlo si od neho sľubovalo impulz na výmenu skúseností s ľuďmi, ktorým nie je jedno, v akom priestore žijú a ktorí chcú veci meniť k lepšiemu. “To sa naplnilo a ideme ďalej”, hovoria. V sobotu 18. novembra 2017 bude v Bátovciach hosťovať aj Debris company, na programe je tiež vernisáž výstavy Eriky Miklóšovej a na fasáde divadla je možné stále vidieť dielo Ilony Németh Keď.
Čítať viac...

V Bátovciach spúšťajú zdigitalizované Kino*

Počas víkendu 10. - 12. júla 2015 bude Kino* Divadla Pôtoň po prvýkrát premietať filmy v technicky modernizovanej sále. Kino disponuje novou projekčnou a zvukovou technikou, novým projekčným plátnom s rozmermi 6 metrov x 3 metre, čím sa zabezpečí technicky kvalitná prezentácia filmových projekcií. Dramaturgia kina je zameraná najmä na európsku kinematografiu a snaží sa postihnúť všetky vekové kategórie divákov.