V kultúrnom centre Pôtoň v Bátovciach realizujeme už od júla 2021 výnimočný projekt budovania zeleného epicentra kultúry a umenia. Niekedy sa ale stane, že veci nejdú podľa plánu. O to viac, keď je krízová situácia. Plánovaný rozpočet na revitalizáciu našej záhrady a jej premenu na Park umenia sa nám kvôli nárastu cien materiálov a služieb v priebehu realizácie projektu radikálne zvýšil. Preto potrebujeme vašu pomoc.

V Pôtoni disponujeme okrem budovy bývalého kultúrneho domu aj vonkajším priestranstvom s rozlohou takmer 3000 m². Bol to trávnatý priestor s pár stromami a lavičkami, ktorý sme udržiavali kosením a počas letných mesiacov slúžil na outdoorové aktivity.

Pred rokom sme sa rozhodli zmeniť priestor po vizuálnej, ale aj obsahovej stránke. Náš nový Park umenia bude celoročne otvorený pre verejnosť a okrem oddychových zón poskytne návštevníkom možnosť zoznámiť sa so súčasným vizuálnym umením, keďže bude slúžiť aj ako exteriérová galéria.

V akom bode sa nachádza Park umenia teraz?

Vďaka podpore z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR sme dokázali pokryť takmer 90% celkových výdavkov na vybudovanie Parku umenia. Od septembra do novembra 2021 sme pracovali na úprave terénu, výsadbe listnatých a ihličnatých stromov, kríkov, okrasných rastlín a trvaliek. Na pozemku tak pribudlo viac než 200 kusov rastlín. V centrálnej zóne sme vybudovali environmentálne bezzáťažový závlahový systém a vytvorili základné body oddychových miest. Pripravili sme elektrifikáciu pozemku, vďaka ktorej bude zabezpečené osvetlenie parku a živých umeleckých produkcií.

Výnimočným prvkom Parku umenia je výtvarná inštalácia s názvom Neprítomnosť zázraku nás vyčerpáva, ktorá bola do Parku umenia umiestnená už v júli 2021. Ide o výnimočný vizuálny objekt z dielne výtvarníka Juraja Poliaka, ktorý reprezentoval Slovensko na prestížnej medzinárodnej výstave Pražské Quadriennale v roku 2019. Od roku 2016 identifikuje budovu kultúrneho centra veľkorozmerné dielo výtvarníčky Ilony Németh, ktoré je umiestnené na priečelí kultúrneho centra.

A čo musíme dokončiť do marca 2022?

Do konca marca 2022 pribudne na pozemku pódium, ktoré bude zároveň slúžiť ako terasa pre návštevníkov nášho kultúrneho centra.  Vybudujeme tri oddychové zóny, ktoré vybavíme záhradným nábytkom. Za asistencie výtvarníkov pribudnú na pozemku rôznorodé landartové prvky, v ktorých sa budú pravidelne meniť multimediálne inštalácie slovenských, ale aj zahraničných umelcov. V sobotu 26. marca 2022 zorganizujeme slávnostné otvorenie Parku umenia pre verejnosť.

Následne najmä počas letných mesiacov bude z Parku umenia priestor aj pre výstavy, hudobné koncerty, divadelné predstavenia, site-specific produkcie a filmové projekcie pod holým nebom.

V roku 2008 sa režisérka Iveta Ditte Jurčová a dramaturg Michal Ditte rozhodli vybudovať centrum nezávislej kultúry na vidieku – v obci Bátovce. Obec sídli na hranici Tekova a Hontu, ďaleko od okresného mesta, ďaleko od krajského mesta a ešte ďalej od hlavného mesta. Priestor bývalého opusteného kultúrneho domu sa stal kreatívnym útočiskom mnohých slovenských a zahraničných umelcov a prilákal desiatky tisíc návštevníkov.

Pôtoň realizuje široké portfólio aktivít a má za sebou desiatky úspešne zrealizovaných projektov lokálneho, národného aj medzinárodného rozmeru. Tvorba Divadla Pôtoň získala viaceré ocenenia a je o ňu záujem na medzinárodných slovenských aj zahraničných festivaloch. Za zmienku stojí získanie ocenenia Dosky 2018 za najlepšiu inscenáciu sezóny, ktorú získala inscenácia Americký Cisár.

Ako kultúrne a umelecké centrum realizuje Pôtoň rôzne druhy aktivít, ktorých cieľom je zbližovať súčasné nekomerčné umenie s miestnou komunitou, ponúkať svojmu publiku dôležité impulzy a reflexie.

Svojou činnosťou Pôtoň zároveň podporuje tvorbu súčasných umelcov. Každoročne slovenským aj zahraničným umelcom poskytuje svoje pracovné aj ubytovacie priestory na tvorivé rezidenčné pobyty. Dodnes tak Bátovce navštívilo viac ako 1300 umelcov zo Slovenska a zahraničia.

Nezanedbateľnou časťou programu kultúrneho centra sú aktivity neformálneho vzdelávania. Významným projektom je Psota na Slovensku – vzdelávacie podujatie zamerané na rozvoj kritického myslenia, kreativity a empatie, ktorej sa dodnes zúčastnilo už takmer 2000 študentov stredných a vysokých škôl z celého Slovenska.

Viac o našej činnosti sa dočítate na www.poton.sk

Prečo potrebujeme vašu pomoc a na čo získané peniaze použijeme?

Kvôli výraznému nárastu cien stavebných materiálov a služieb za posledné mesiace, ale aj z dôvodu nepredvídateľných výdavkov, ktoré sa objavili počas realizačných prác, narástol rozpočet o vyše 5 000 €.

5000€ predstavuje sumu, ktorú nutne potrebujeme vyzbierať na to, aby sme Park umenia mohli úspešne dokončiť do marca 2022, tak, ako sme prisľúbili. Jeho následné využitie ako komunitného priestoru pre všetky vekové kategórie, multifunkčného kultúrno – rekreačného areálu pre spoločenské a kultúrne vyžitie, bude umožnené od apríla 2022. 

Boli by sme ale nesmierne šťastní, ak by sa nám podarilo získať podporu na dosiahnutie našich ďalších cieľov, ktoré sú pre využiteľnosť Parku umenia komunitou aj turistami pridanou hodnotou.

V prípade, že sa nám vďaka vašej podpore podarí získať sumu 6500€, vybudujeme v Parku umenia moderné ohnisko s oddychovou zónou a sedením, ktoré bude významným prvkom Parku umenia a prinesie možnosti ďalšieho vyžitia pre návštevníkov.

Naším snom je dosiahnuť sumu 8500€, vďaka ktorej vieme súčasne s podporou nášho projektu podporiť aj tvorbu troch súčasných slovenských umelcov, ktorých diela nainštalujeme v Parku umenia v priebehu roka 2022.

Ďakujeme vám za akúkoľvek formu podpory a tešíme sa, že chcete byť nezanedbateľnou súčasťou pri realizácii nášho sna.

Podobné príspevky
Čítať viac...

Divadlo Pôtoň prinieslo ZOR

Originálne produkty. Zákazkové šitie. Šitie modelov na mieru. Sieťotlač. Všetko v jednom - v novej dielni Divadla Pôtoň. Aj takýmto spôsobom podporíte nezávislé kultúrne centrum na vidieku. Pozrite sa na to!
Čítať viac...

Potrebujeme vaše 2%

Divadlo Pôtoň chce neustále zlepšovať podmienky nielen pre vlastnú tvorbu, ale aj pre tvorbu umelcov, ktorí do Bátoviec cestujú za rezidenčnými pobytmi. Ak sa rozhodnete venovať nám svoje 2%, prispejete tak na rekonštrukciu priestorov divadla a aj vďaka vám budeme môcť pracovať viac a lepšie. Ďakujeme!
Čítať viac...

Prenájom priestorov a techniky

Hľadáte vhodný priestor pre vás, pre váš projekt, organizujete spoločenskú alebo súkromnú akciu? Ponúkame vám možnosť výhodného nájmu v priestoroch Divadla Pôtoň spolu s technickým vybavením.